12 Maddede Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi nedir, çeşitleri, Çocuklarda Hiperaktivite, Otizm, Disleksi, Fizyoterapiden farkı, Duyu bütünlemeden farkı, Psikoloji, Özel eğitim ve Rehabilitasyon ilişkisi ile ilgili konuların işlendiği bu yazımızda merak edilen tüm sorulara cevaplar arıyoruz.

Ergoterapi de Dil konuşma bozuklukları, Davranış bozuklukları, Okul adaptasyonu, Sosyal iletişim, Dikkat eksikliği, Fiziksel , Bilişsel , İnce motor ve Kaba motor becerilerin verimli kullanımı gibi problemlerde etkin olarak kullanılmaktadır.

Mesleki terapi çocukların özellikle kognitif yani öğrenme, dikkat geliştirme gibi yeteneklerine katkılar sağlaması açısından özellikle önemlidir. Yetişkinlerde daha çok Zaman ve para yönetimi, İş meslek verimliliği, Psikolojik motivasyon , Toplumun çekirdeğini oluşturan bireyin sağlıkla sosyal hayata dahil olmasına odaklanan disiplinler arası bir terapi çeşitidir.

Pek çok farklılık, sorun ve hastalıkla ilişkili kullanılabilir . Şimdi gelin birlikte Ergoterapinin ne olduğuna ve nasıl kullanıldığına göz atalım.

Ergoterapi Nedir

Ergoterapi kişinin günlük hayatına devam etmesi için gerekli olan Öz bakım kontrolü, Meslek ve iş uğraşı sürekliliği, Davranış kontrolü, Psikolojik denge, Spor egzersiz fizyoterapi, İnce ve kaba motor beceriler, Toplum adaptasyonu, Sosyal iletişim, Zaman ve para yönetimi gibi pek çok alanda bağımsız olarak sağlıkla yaşamını sürdürmesini ve engellerini aşmasına yardımcı olan disiplinler arası bir terapi çeşitidir. Dünyada Mesleki terapisi yani “Occupational Therapy” kısaca “OT” olarak adlandırılır.

Ergoterapi kişinin günlük olarak sürdürmek zorunda olduğu ve yokluğunda ciddi sıkıntılar yaşayabileceği eksikliklere; aktiviteler, spor egzersiz, yüzme ve hidroterapi, psikolojik, biyolojik ve bilişsel yöntemler önerir. Günlük hayata devam etmek için gerekli olan sosyal faaliyetler, yemek yapmak, çalışma hayatının sağlıkla sürdürülmesi, giyinmek, spor egzersiz faaliyetlerinin sürdürülmesi, zaman ve para yönetiminin sağlıklı bir şekilde sağlanması, çocuk bakımı, günlük sorunlarla başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi ince motor ve kaba motor becerilerinin doğru bir şekilde sürdürülmesine odaklanır.

Ergoterapi Duyu butunleme Spor
12 Maddede Ergoterapi 1

Ergoterapi Çeşitleri

Mesleki terapistler, aşağıdakileri içeren çok çeşitli ortamlarda çalışırlar:

Pediatrik Ergoterapi

Çocuklarda ve bebeklerde var olan bazı sorunların çeşitli testlerle ortaya çıkarılmasından sonra ergoterapinin kullanılmasına dayanan özelleşmiş mesleki terapi alanıdır. Biz okul olarak daha çok bu alanda eğitimlerimize devam ediyoruz.

Çocuk ruh sağlığı hizmetleri

 • Dil konuşma
 • Disleksi
 • Hiperaktivite
 • Otizm Spektrum bozukluğu
 • Davranış terapileri
 • Oyun Terapileri
 • Hidroterapi ve yüzme
 • Duyu bütünleme
 • Çocuk psikolojisi
 • Okul adaptasyonu
 • Spor ve egzersiz
 • Müzik ve Sanat etkinlikleri birimleri de destek olmaktadır.

Çocuklara Yardımcı Olacak Stratejiler

 • Çocuğunuzun beklemeyi öğrenmesi çok önemlidir.
 • Hareketsiz oturmayı ve uzun bir süre orada kalmayı öğrenmelidir çünkü öğrenme süreci sınıfta dikkatle beklemeyi başarabilmekten geçiyor.
 • Çocuğunuzun ortamındaki her şey (örneğin sesler, görsel yönler, kokular) Dikkatini toplama ve düzenleme yeteneklerini etkiler, böylece artık çalışamayacağı kadar heyecanlı olmak yerine sakin ve uyanık kalır.

Fiziksel Ergoterapi

 • Ortopedi (poliklinikler)
 • Pediatri
 • Uzun Süreli Bakım
 • El terapisi
 • Kardiyak rehabilitasyon
 • Yanık Merkezleri
 • Rehabilitasyon merkezleri (İnme , omurilik yaralanmaları vb.)
 • Hastaneler (yatarak tedavi, subakut rehabilitasyondan polikliniklere kadar)
 • Adli birimler
 • Evsiz Barınakları
 • Mülteci Kampları
 • Endüstriyel terapi (İş yönetimi, iş şartlandırma, iş talebi analizi)

Toplumsal Ergoterapi

Toplum temelli uygulama, hastanelerden ve rehabilitasyon kliniklerinden uzaklaşmak ve evsiz veya risk altındaki popülasyonlar gibi atipik popülasyonlarla çalışmak anlamına gelir.

Toplum temelli uygulama ortamlarına örnekler

 • Sağlığın teşviki ve yaşam tarzı değişikliği
 • Okul
 • Çocuk gelişim merkezleri
 • İnsanların kendi evleri
 • İşyeri ve iş istasyonu değerlendirmelerini içeren kademeli işe dönüş programlarının uygulanması

Bilişsel Ergoterapi

Travmatik zedelenmeler ve nörolojik etkiler

 • İnme rehabilitasyonu
 • Travmatik beyin hasarı
 • Multipl skleroz
 • Parkinson hastalığı

Ruh Sağlığı Ergoterapisi

 • Adli psikiyatri
 • Hapishaneler
 • Ruh sağlığı klinikleri
 • Psikiyatrik rehabilitasyon programları
 • Psikoz hizmetlerine Erken Müdahale

Ergoterapist Ne Yapar

Yukardaki Ergoterapi çeşitlerini uygulayarak kişinin iş ve sosyal hayata sağlıklı dönmesini destekler.

İyileştirici Stratejiler

Çocuğunuzun bozulmuş olduğu herhangi bir kapasiteyi geri kazanmasına yardımcı olan stratejiler.

Uyarlanabilir stratejiler

Çocuğunuzun rutinlerini ve alışkanlıklarını yeniden kuran veya günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri herhangi bir sorunla başa çıkmanın yollarını öğrenmelerine yardımcı olan stratejiler. Bunun bir örneği, görevleri adımlara ayırmaktır – önemli bir nokta çünkü DEHB’li çocukların çoğu, bir şeye nereden ve nasıl başlayacaklarını bilemezler ve bu konuda desteğe kesinlikle ihtiyaçları vardır.

Ergoterapi ve Disleksi

Disleksi Ergoterapi
12 Maddede Ergoterapi 2

Özel öğrenme bozukluğu yani disleksi, diskalkuli, disgrafi ve dispraksi konusunda ergoterapinin etkin kullanımıyla etkin bir gelişme kaydedilebilir.

Disleksinin Özellikleri Nelerdir?

 • Belirgin bir sebep olmadan yazım zorluğu.
 • Çocuk zeki olabilir, diğer alanlarda başarılı olabilir ve diğerleriyle aynı eğitime maruz kalabilir, ancak beklenen düzeyde okuyamaz.
 • Anlama ile ilgili zorluklar
 • Kelimeleri tanımlamakta zorluklar

Okul Öncesi Çocuklar:

 • Gecikmiş dil ve konuşma üretimi.
 • Konuşma sesleri üretmek ve kelimeleri telaffuz etmek.
 • Tekerlemeleri öğrenme ve tekerlemeleri tanımlama.
 • Şekilleri ve renkleri öğrenme.
 • Disleksi olan çocuklar kendi adını yazmakta zorluk çekebilir.
 • Bir dizi olayı veya hikayeyi doğru sırayla yeniden anlatmak.
 • Sosyal organizasyonda zorluklar
 • Zaman kullanma problemleri

El yazısı

 • Sayıları ve harfleri tersine çevirmek
 • Yazarken okurken Sol sağ ayrımına varmak zor olabilir
 • Elle yazmak ve tahtadan kağıda doğru bir şekilde kopyalamakta zorluk
 • Az önce okuduklarını hatırlamak veya anlamakta güçlük
 • Az önce duyduklarını hatırlamak veya anlamakta güçlük
 • Talimatları anlamak ve takip etmekte güçlük

Disleksi olan çocukta Ergoterapist etkinlikleri

 • Duyusal yaklaşım: Öğrenmeye duyusal bir yaklaşım kullanmak (Görmek, dinlemek, konuşmak gibi mümkün olduğunca çok farklı duyu kullanmak).
 • Görsel ipuçları: Hem talimatlar hem de organizasyon için görsel ipuçları sağlar.
 • Görsel ipuçlarını kullanarak görevleri (veya görev içindeki bileşenleri) görsel olarak sıralama.
 • Okuma ve hecelemeye yardımcı olacak görsel stratejiler
 • Sadece sözlü bir talimat vermek yerine görsel modelleme
 • Harf oluşturma pratiği: Görsel becerilere güvenmek yerine kas hafızası oluşturmaya yardımcı olmak için tekrarlanan harf pratiği yapın.

Disleksi olan çocukta Konuşma Terapisi etkinlikleri

 • Konuşma ve dil değerlendirmesi
  • Konuşma sesi farkındalık ve bellek, kelime bilgisi ve kullanım bilgisi
  • Dinleme-anlama
  • İşleme ve anlama cümleleri
  • Kullanarak kelimeler ve cümleler;
  • Konuşmada sözlü hikaye becerileri
  • Bilgi mektubu semboller ve kodlama ve kod çözme harfler ve sesler.
 • Ses Tanıma: Ses farkındalığı becerilerini geliştirmek (örneğin hece bölümlendirme, kafiye, tespit sesler kelime).
 • Dil geliştirme: Tam olarak geliştirilemeyen sözlü dil becerilerine odaklanma.
 • Harf ve ses bilgisi: Harf / ses tanımlaması üzerinde çalışmak.
 • Kelimelerin yazılmasına ve yazılmasına yardımcı olacak görsel stratejiler (Örneğin ünsüzleri ve ünlüleri temsil eden renkli bloklar).
 • Eğitim personeli ve çocuğun bakımında yer alan diğer profesyonellerle zorlukların doğası ve çocuğun müfredata erişmesine yardımcı olacak yollar hakkında iletişim kurmak.

Tedavi edilmezse, disleksi olan çocuğun yaşayacağı zorluklar

 • Ev, anaokulu veya okul ortamında talimatları takip etmek.
 • Bir çocuğun sınırlı kelime bilgisi nedeniyle mesajını net bir şekilde iletemediği kelime bilgisi.
 • Becerilerinin akranlarıyla uyuşmadığını fark ettiklerinde benlik saygısı ve özgüven eksikliği
 • Zayıflamış küçük kas grupları nedeniyle ince motor becerileri (örneğin yazma, çizim ve kesme), yani kollarının ve ellerinin kullanımını destekleyecek güçlü bir anatomiye sahip olmama
 • Öz düzenleme ve davranış sorunları; çünkü çocuk uzun süreler boyunca bir göreve dahil olmak için kendisini uygun şekilde adapte edemez.
 • Değerlendirme ölçütlerini tamamlayacak kadar uzun görevlere katılamadıkları için müfredatı takip etme.
 • Akademik performans: Okuma yazma ve akademik ortamda başa çıkma gibi okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi.
 • Akademik değerlendirme: yükseköğretimde sınavların ve akademik görevlerin tamamlanması.

Ergoterapi ve Otizm

12 Maddede Ergoterapi 3

Ülkemizde atipik otizm ya da hafif otizm tanısı almış çocuklarda genellikle hareket kabiliyeti olarak sorun görülmese de sıklıkla konuşma, davranış problemleri, stereotipik hareketler, takıntılı davranışlar, koku, ses, dokunma gibi duyulara aşırı hassasiyet, alışkanlıklara aşırı bağlılık yoğunluktadır.

Otizmli Çocuklarda Ergoterapi Desteği Gerektirecek Problemler

 • Asosyal davranış belirtileri
 • Çocukların grup oyunlarından kaçınması
 • Duyu bütünleme geliştirme çalışmaları (tat alma, dokunma, duyma, görme, koku gibi duyuları etkileyen durumlara çok fazla veya çok az tepki)
 • Denge koordinasyon sorunları
 • İnce motor becerilerde yaşanan güçlükler
 • Kaba motor becerilerde yaşanan güçlükler
 • Daha çok ağır otizmli çocuklarda kas dokusu zayıf olabilir
 • Öğrenme süreçlerini, oyun ve temel yaşam becerilerini doğrudan etkileyen taklit becerilerinin yetersizliği
 • Otizmli çocukların eğitmenleri el yazısı becerileri ,oyun becerileri, duyusal beceriler, toplum adaptasyonu, hidroterapi ve ABA davranış terapisi konusunda uzmanlaşabilirler, okulumuzda bütün bu beceriler bir bütün olarak değerlendirilir.
 • Çocukların bazı davranışlarının izlenmesi ile değerlendirme yapılabilir
 • Grup aktivitelerine katılım
 • Sınıf ve okuldaki davranışlar
 • Günlük hayattaki rutinlerin değerlendirilmesi

Otizmde Ergoterapi Desteği Nasıl Olur

 • Çocuğun kaba motor becerileri olan koşma, yürüme, tırmanma, zıplama, yüzme gibi etkinliklerin geliştirilmesi faydalı olabilir.
 • Çocuğun yazı yazma, boyama, kavrama gibi ince motor beceri etkinliklerin geliştirilmesi faydalı olabilir.
 • Çocuğun bireysel eğitimle duyusal, bilişsel etkinliklerle aldığı eğitimler sonucu, normal hayatta karşılaşacağı ortamlarda bulunması(Sınıf, Koridor, futbol sahası, Müzik odası vs.) faydalı olabilir.
 • Uyku teşvik edilmelidir bu amaçla spor, egzersiz, hidroterapi, yüzme gibi aktiviteler tavsiye edilir.
 • Davranış terapileriyle birlikte ergoterapinin de eş zamanlı yürütülmesi faydalı olabilir.
 • Ergoterapi ile otizmli çocuğun psikolojisi takip edilerek gerekli görülen noktada terapiler değiştirilebilir, geliştirilebilir ve kişiye göre özelleştirilebilir
 • Beslenme ve tuvalet alışkanlıkları takip edilerek gerekli görülen noktada müdahale edilir

Dil Konuşma Terapisi ve Ergoterapi

Dil Konuşma terapisti çalışmaları

 • Alıcı dil
 • İfade edici dil
 • Beslenme ve yutma
 • Konuşma kaslarının geliştirilmesi
 • Akıcılık
 • Sosyal iletişim
 • Konuşma sesleri
 • Ses
 • Artikülasyon

Dil konuşma terapistleriyle ergoterapistlerin ortak çalıştığı pek çok nokta vardır. Hiç konuşmayı bilmeyen ya da sadece konuşmada sorunlar yaşayan otistik bir çocukla çalışan bir konuşma terapistinin öncelikle “dil öğrenme becerileri” üzerinde çalışması, çocuğa sesleri doğru bir şekilde nasıl oluşturacağını ve bunları kelimeler ve cümleler halinde nasıl oluşturacağını öğretmeye çalışması muhtemeldir.

Ergoterapistler ve ABA Davranış terapistlerinin aynı duruma yaklaşımı farklı olabilir örneğin otistik engeli daha büyük olan çocuklarda dil konuşma terapisti değil davranış terapistleri daha başarılı olabilir çünkü öğrenme seslerinin yanında, önemli ölçüde kısalmış dikkat süresi, sınıfta ya da derste oturma konusunda sorunlar, sosyal fonksiyon bozukluğu, saldırganlık, hiperaktivite gibi sorunlar varsa bir bütün olarak ele alınması ihtiyacı vardır. Bu açıdan Aba Davranış terapisi, Ergoterapi, Duyu bütünleme terapisi çok daha faydalı olabilir

Ergoterapi Hiperaktivite DEHB

Ergoterapi, Hiperaktivite
 • DEHB Özellikleri
 • Ayrıntılara dikkat etmemek
 • Dağınık olmak
 • Dinleme ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar
 • İşleri bitirmek için gerekli olan dikkat çok çabuk dağlır bu da motivasyonu bozan bir kısır döngüye yol açabilir .
 • İlerleyen süreçlerde güvensizlik ve psikolojik zorluk yaşanmasına sebep olabilir.
 • Bir şeyleri kaybetmek
 • Bir şeyleri unutmak
 • Huzursuzlanmak
 • Aşırı konuşmak

Ergoterapi ve Fizyoterapi Farkı

Fizyoterapistler

Fizik tedavi uzmanları yani fizyoterapistler daha çok yürüme, koşma, zıplama, yüzme gibi harekete dayalı büyük kas gruplarının çalıştırılmasına odaklanan bir meslek grubudur

Ergoterapist

Ergoterapistler sosyal hayattan çeşitli nedenlerle uzaklaşmaya başlayan kişilere fiziksel, psikolojik ve bilişsel destek vererek günlük hayata katılmasını destekler.

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme

Önceki tanımlamalardan farklı olarak 2013 yılında yayınlanan DSM5 Otizm tanı rehberinde otizmli çocuklara ergoterapi ve duyu bütünleme terapileri tavsiye edilir. Duyuların geliştirilmesi dil konuşma bozuklukları ve steorotipik hareketlerden bağımsız olarak DSM5 kitapçığından sonra öncelikli hale gelmiştir.

Duyusal sorunların listesi artık uyaranlara (ışıklar, sesler, tatlar, dokunma vb. Hiper veya hipo – reaktiviteyi içerir.) veya uyaranlara olağandışı ilgi alanları (ışıklara bakmak, dönen nesneler vb.). Bu değişim, otizm spektrumundaki insanların büyük çoğunluğunun (çok yüksek işleyen bireyler dahil) duyusal girdiye güçlü tepkiler verdiği ve/veya istediği gerçeğinden kaynaklanıyordu.

2013 yılında yayınlalan DSM5 kitapçığıyla Otizm spektrum bozukluğu tanımına göre Duyusal Beceriler gelişimine devam ediyordu.
Okulumuzda verilen eğitime bağlı olarak çocukların toplumdan dışlanmalarına yol açacak davranışların azaltmalarına yardımcı olmak için kaynaştırma çalışmalarına ilaveten boyama, dikkat arttırıcı etkinlikler,diş fırçalama, zıplama, yuvarlanma, ses, koku, komut vs gibi bir dizi teknik kullanır.

Ergoterapi Özel eğitim ve Rehabilitasyon

Ergoterapi ve Özel Eğitim: Bireyselleştiriliş, bire bir özel eğitimlerle çalışmalar yapan özel eğitim uzmanları bu sayede çocuğun ihtiyaçlarına özgü tedavi şekilleri geliştirilebilir ve düzeltilen davranışlarla birlikte çocuğun sosyal hayata dönüşü yeniden sağlanır.

Ergoterapi ve Rehabilitasyon: Kişinin sosyal hayata sağlıklı entegrasyonuna yani rehabilitasyonuna odaklandığı ve bunu hedef olarak belirlediği için mesleki terapi ile rehabilitasyon kavramları çok yakın olarak değerlendirilebilir.

Ergoterapi ve Down sendromu

Down sendromu; down syndrome; tedavi; genetik; kalıtımsal; down sendromu belirtiler; nedenleri; özellikleri
12 Maddede Ergoterapi 4


Ergoterapinin down sendromunda kullanılmasındaki amaç bireyin günlük yaşamda hayatını zorlanmadan sürdürebilmesine yardımcı olacak becerilerin çocuğa kazandırılmasıdır. Bu amaç yerine getirilirken çocuğun psikolojik gelişimi takip edilirken desteklenir, ince motor beceriler ve kaba motor beceriler üzerinde çalışmalar düzenlenir.

Down sendromlu çocuğun giyinmesi, yemek yemesi, boş zamanını değerlendirmesi, öz bakımı , düşük kas dokusunu destekleyici aktiviteleri yardımcı olacaktır.

Kimler Faydalanabilir

 • Hiperaktivite, Dikkat eksikiği, Disleksi, Dil konuşma bozuklukları, Davranış bozuklukları, otizm spektrum bozukluğu, serebral palsi gibi gelişimsel bozukluklar
 • Görsel, algısal veya bilişsel bozukluklar
 • Düşmelerden, spor yaralanmalarından veya kazalardan kaynaklanan kırıklar veya diğer yaralanmalar
 • Bel problemleri veya tekrarlayan gerilme yaralanmaları dahil işle ilgili yaralanmalar
 • İnme, beyin hasarı veya kalp krizi sonrası fiziksel, bilişsel veya psikolojik sınırlamalar
 • Romatoid ve artrit gibi yaşa bağlı geriatrik durumlar
 • Multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz
 • Doğum yaralanmaları, öğrenme güçlüğü veya gelişimsel yetersizlikler
 • Zihinsel sağlık zorlukları Alzheimer, şizofreni, travma sonrası stres
 • Madde bağımlılığı sorunları veya yeme bozuklukları
 • Prenatal alkole maruz kalmadan kaynaklanan merkezi sinir sistemi hasarına bağlı fetal alkol sendromu
 • Obsesif kompulsiyonlar veya obsesif kompulsif bozukluk (OKB)tanısı
 • Yanıklar, omurilik yaralanmaları veya amputasyonlar

Otizm nedir? Otizmin Nedenleri, Çeşitleri, Otizmli çocuklarda Eğitim tedavisi ve konuşma

12 Maddede Ergoterapi

Disleksi hakkinda bilgiler

Otizm alternatif tedaviler, brokoli, B6 takviyesi, vitamin, mineral, şelasyon, müzik, duyusal terapi, melatonin

Dehb Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Detaylı bilgi ve çocuğunuzun ücretsiz değerlendirilmesi için Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile İletişime geçebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sosyal etkileşim becerileri Çocuklar için Duyusal masaj el göz denge koordinasyon ve ortak dikkat becerileri Oyun Atolyelerimiz Basliyor
Denge ve spor etkinliği Masa tenisi etkinligi Çocuklar yüzme etkinliği