Derincocuk konum iletişim

Otizmli Çocuklarda Ergoterapi ve Duyusal Terapilerin Faydaları

Ergoterapi ve Duyusal terapilerle, otizmli çocukların gelişimlerine, ince motor becerileri, tuvalet alışkanlığı, yeme içme, sosyalleşme, el göz koordinasyonu, işitsel görsel algı konularında destekleyicidir.

İçindekiler

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) yabancı literatürdeki isimlendirmeyle Autism Spektrum Disorder(ASD), nörolojik bir bozukluk olan ve sosyal etkileşim, iletişim ve davranışlarda kısıtlamalarla karakterize edilen bir durumdur. Otizmli çocuklar için tedavi ve destek yöntemleri oldukça önemlidir. Ergoterapi ve duyusal terapiler, otizmli çocukların yaşam kalitesini artırmak ve günlük işlevselliklerini geliştirmek için etkili yöntemlerdir.

Ergoterapinin otizmli çocuklardaki etkileri

Ergoterapi, otizmli çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirmek ve bağımsızlık kazanmalarını sağlamak amacıyla kullanılan bir terapi yöntemidir. Ergoterapistler, otizmli çocukların el-göz koordinasyonunu, ince motor becerilerini ve işitsel-görsel algılarını geliştirmek için çeşitli egzersizler ve aktiviteler uygularlar. Bu terapi, çocukların günlük yaşam aktivitelerini (yeme, giyinme, tuvalet alışkanlıkları vb.) daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmelerine yardımcı olur.

Duyusal Terapiler ve Otizm

Duyusal terapiler, otizmli çocukların duyusal gelişimlerini desteklemek ve duyusal uyaranlara verdiği tepkileri düzenlemek amacıyla kullanılan terapi yöntemleridir. Otizmli çocuklar, çevresel uyaranlara karşı aşırı duyarlılık veya aşırı duyarsızlık yaşayabilirler. Duyusal terapiler, çocukların duyusal tepkilerini düzenlemelerine ve uyaranlara daha adaptif bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olur. Örneğin, aşırı duyarlılık yaşayan bir çocuğa derin basınç uygulamak, onun sakinleşmesine ve daha rahat hissetmesine yardımcı olabilir.

Davranışların Kontrolünde Kullanılan Teknikler

Otizmli çocuklarda davranışların kontrolü için çeşitli teknikler kullanılabilir. Bunlar arasında davranış analizi, bilişsel davranış terapisi, sosyal hikaye kullanımı ve görsel destekler yer alır. Davranış analizi (UDA, ABA terapi), çocuğun davranışlarını gözlemleyerek nedenlerini anlamaya ve istenmeyen davranışları değiştirmeye odaklanır. Bilişsel davranış terapisi ise çocuğun düşünce ve inançlarını değiştirerek istenmeyen davranışların yerine olumlu davranışların gelişmesine yardımcı olur. Sosyal hikayeler, çocuğun sosyal etkileşim becerilerini geliştirmek için kullanılan anlatımlardır. Görsel destekler ise çocuğun günlük rutinlerini anlamasına ve takip etmesine yardımcı olan resimler, semboller veya işaretlerdir.

Okul Öncesi Yaşlarda İlaç Tedavisi

Okul öncesi yaşlarda otizmli çocuklarda ilaç tedavisi nadiren önerilir. Otizm spektrum bozukluğu, birçok farklı semptom ve özelliklerle kendini gösteren bir durumdur ve her çocuğun ihtiyaçları farklıdır. İlaç tedavisi, çocuğun semptomlarına ve davranışlarına bağlı olarak, bazı durumlarda düşünülebilir. Ancak ilaç tedavisi kararı, çocuğun doktoru tarafından dikkatlice değerlendirilmelidir.

Otizm Testleri

Otizm teşhisi, uzmanlar tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve test süreci gerektirir. Otizm testleri arasında ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule), ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) ve CARS (Childhood Autism Rating Scale) gibi yaygın olarak kullanılan araçlar bulunmaktadır. Bu testler, çocuğun sosyal etkileşim becerilerini, iletişim yeteneklerini ve davranışlarını değerlendirerek otizm spektrum bozukluğunun varlığını belirlemeye yardımcı olur.

Anasayfa

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir