ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİMİ

Özel öğrenme güçlüğü bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir soruna denir. Disleksi; okuma güçlüğü, Diskalkuli; matematik öğrenme güçlükleri, Disgrafi; Yazma güçlükleri, Dispraksi ;motor becerileri etkileyerek kişinin öğrenmesinde güçlük yaratan bir zorluk çeşididir.

Bu sorundan dolayı kişinin akranlarına göre akademik başarısı düşük seyretmekte ve zamanla kişinin sosyal çevresi ile sorun yaşadığı çocukluk yaşlarında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yakın belirtiler gösteren sorunlar yetişkinlikte anksiyete ile sonuçlanabilmektedir

Unutulmaması gereken nokta bu sorunun nörogelişimsel bir hastalık olduğudur yani sorun öğrenme sürecini etkileyen genetik tabanlı bir gen mutasyonu sonucunda bazı proteinlerin eksik üretilmesi ile ortaya çıkmaktadır ve etkilenen gen grubunun başka hastalıklara da davetiye çıkardığı bilinerek zaten çocuk için zor olan bu sürecin aileler ve uzman eğitimcilerin verdiği destekler sayesinde aşılabileceği gerçeğidir.

Bu anlamda disleksi, disgrafi, diskalkuli, dispraksi ve diğer öğrenme güçlükleri söz konusu olduğunda, erken yaşlarda teşhisi yapılarak vakit kaybetmeden eğitim çalışmalarına başlanmalı ve uzman desteğine başvurmaktan kaçınılmaması gerekmektedir.

ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? BELİRTİLERİ

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar.
Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler.
Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir.
Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA 2001) tanımına göre özel öğrenme güçlüğü zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zekâ düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur.

ÖĞRENME BOZUKLUĞU ÇEŞİTLERİ

  • Disleksi – Okuma bozukluğu
  • Disgrafi – Yazma bozukluğu
  • Diskalkuli – Matematik işlem bozukluğu
  • Dispraksi – Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozukluğu

APA tarafından geliştirilmiş sınıflandırma sistemi olan DSM-IV’de (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) “öğrenme bozuklukları” terimi kullanılmış, bu sorunun çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları kapsamında ele alınması gerektiği belirtilmiş ve sağaltımın bir parçası olarak özel eğitim verilmesi gereği vurgulanmıştır.
Otizm sendromlu çocuklarımız için aba eğitimlerimiz devam etmektedir ayrıca disleksi ve öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duyu bütünleme terapileri, uzman fizyoterapist desteği ile evde fizyoterapi hizmetleri devam etmektedir.

Otizm nedir? Otizmin Nedenleri, Çeşitleri, Otizmli çocuklarda Eğitim tedavisi ve konuşma

12 Maddede Ergoterapi

Disleksi hakkinda bilgiler

Otizm alternatif tedaviler, brokoli, B6 takviyesi, vitamin, mineral, şelasyon, müzik, duyusal terapi, melatonin

Dehb Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Sevgilerle…

ANASAYFA

KAYNAKÇA: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI MEVZUATI

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir