Otizmin nedenleriyle ilgili günümüze genetik, hormonal, çevresel etkiler sıklıkla ileri sürülür ancak bugün biraz ezber bozarak daha değişik bir çalışmaya atıfta bulunacağız.

1960’ların ortalarında otizm oranı 10.000’de 1 idi. 2012 Yılına gelindiğinde 88’de 1’e, ardından 2016 itibariyle 68’de 1’e yükseldi ve şimdi oranlar eyaletten eyalete büyük ölçüde değişse de 44’e 1’lik bir otizm oranına yaklaşıyoruz. Peki oran neden yükseliyor.

Şu anda okuduğunuz çalışmaya göre otizme neden olan etkenlerin asıl sorumlusu mitokondriyel bozunma(Vakaların %80’inde bulunduğundan şüpheleniliyor), bağırsak florasını ve enzim sistemlerini bozan gilifosfat ve anne karnındayken yaşanan enfeksiyonların(Maternal enfeksiyonlar) olabileceği iddia ediliyor.

Glifosat, otizme nedenleri çalışmasına katkıda bulunuyor gibi görünüyor, diğer katkıda bulunan faktörler arasında otoimmün hastalıklarla ilişkili maternal antikorlar, maternal bağışıklık sistemi aşırı aktivasyonu ve mitokondriyal disfonksiyon bulunur. Mitokondriyal anormallikler.

İnsidansın en yüksek olduğu Kaliforniya’da, 8 yaşındaki 26 çocuktan 1’inde otizm tanısı vardır. En düşük insidansa sahip olan Missouri, 60’ta 1 oranına sahiptir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, dramatik artış kısmen gelişmiş ve daha kapsamlı tanımlama ve teşhisten kaynaklanıyor.

Bununla birlikte, gelişmiş tanı tek başına bu eğilimi açıklayamaz. 1980’lerde 44 çocuktan 1’i bu eğilimi göstermiyordu.

Otizm nedenleri

Otizmde Mitokondriyal Disfonksiyon

Pediatrik Nöroloji Seminerleri dergisindeki Ekim 2020 bilimsel inceleme 5’e göre, “Birkaç kanıt çizgisi mitokondriyi otizm spektrum bozukluğunun (ASD) patofizyolojisine dahil ediyor.” Yıllardır otizmin genetikten kaynaklandığını düşündüren çalışmalar vardı, son yapılan ampirik çalışmalar gen mutasyonlarının olduğu kadar mitokonri yani hücresel bozukluklarında etkili olduğunu düşündüren bulgular ortaya çıkmaya başladı..

Özellikle hücre yapısını ve mitokondriyi bozan etmenler, anne karnında maruz kalınan toksik kirlilik, tarım ilaçlarının yoğun kullanımından kaynaklanan kirlilik, ekzoz gazı gibi çevresel etkenlerin önemi gittikçe artıyor.

“Mitokondriyal biyobelirteçlere ve elektron taşıma zinciri aktivitesine bakan daha yeni araştırmalar, mitokondriyal anormalliklerin vakaların %80’inde yer alabileceğini göstermektedir.”
Yazarlar, otistik çocuklarda bulunan mitokondriyal fonksiyonda “yeni anormalliklere” ve L-karnitin takviyesi ve ketojenik otizm diyeti gibi mitokondriyal disfonksiyonu hedef alan tedavilerin verimli olduğuna işaret etmektedir.

Mitokondriyal biyobelirteçlere ve elektron taşıma zinciri aktivitesine bakan daha yeni araştırmalar, mitokondriyal anormalliklerin vakaların %80’inde yer alabileceğini göstermektedir.

Mitokondriyal disfonksiyonun biyobelirteçleri

 • Laktat
 • Piruvat
 • Alanin
 • Kreatin kinaz
 • Ubikinon
 • Asil-karnitinler
 • Karnitin (düşük seviyeler disfonksiyonun bir göstergesidir)

Yazarlar tarafından belirtildiği gibi, bu” oldukça ilginç “çünkü mitokondri “çevresel faktörlere karşı çok savunmasızdır.” Başka bir deyişle, çevremizdeki bir şey giderek artan bir çocuk yüzdesinde mitokondriyal disfonksiyonu tetikliyor. Asıl sorun ne?

Otizmi mitokondriyal disfonksiyona dayanan çocuklarda belirtiler

 • Yorgunluk
 • Gastrointestinal(Beslenme yolu) bozukluklar
 • Nöbetler / epilepsi
 • Motor gecikmesi/ ataksi / kas güçsüzlüğü
 • Yaygın olarak ASD ile ilişkili olandan daha sonra çoklu gerileme veya olağandışı nörogelişimsel regresyon

Mitokondriyal Aşırı Aktivite

Klasik mitokondriyal hastalık, en azından kısmen elektron taşıma zinciri aktivitesindeki ciddi eksikliklerle tanımlanırken, otizmli çocuklarda mitokondriyal disfonksiyon aşırı aktiviteyi içerme eğilimindedir.

Mitokondri üzerindeki yıkıcı çevresel etkileri sonucunda LCL’nin(Lenfoblastoid hücre çizgileri) bozulması ve bunun sonucunda oluşan anormallikler gösterilmektedir.

“Otizmli çocuklardan türetilen LCL’LERİN (lenfoblastoid hücre çizgileri) yaklaşık üçte birinin, adenosin trifosfat üretimi ile ilişkili solunum parametreleri için yaklaşık %200’ü kadar artmış solunum hızı gösterdiğini belirlediler.

Önemli Besin Takviyeleri

İki yararlı tedaviden daha önce bahsedilmiştir: L-karnitin takviyesi ve ketojenik diyetler. Ketojenik diyetleri ve asd’yi değerlendiren çalışmalar, çocukların çoğunluğu tarafından iyi tolere edildiğini bulmuştur.

Çalışmaların gösterdiğine göre; çocukların %18’inin ketojenik diyette anlamlı iyileşme gördüğünü, %40’ının orta derecede iyileşme bildirdiğini ve %32’sinin hafif iyileşme gördüğünü buldu. Sadece %8’i semptomlarında kötüleşme yaşadı.

ASD mitokondriyal disfonksiyon neden olduğu durumlarda, ancak, özel zincirini tamamlayan önemli hale gelir. İyi haber şu ki, bu tür takviyeler çok güvenli ve iyi tolere ediliyor. Olumsuz yan etkiler açısından neredeyse hiçbir risk söz konusu değildir.

En önemli besin kofaktörleri arasında şunlar bulunur:

 • Niasin (B3), riboflavin (B2), biyotin (B7), tiamin (B1), piridoksin (B6), pantotenik asit (B5), metilkobalamin (B12), indirgenmiş folat (B9)dahil olmak üzere kısaca B vitaminleri
 • Koenzim Q10 veya indirgenmiş form, ubikinol
 • L-tryptophan
 • Kreatin monohidrat
 • Alpha-lipoic asit
 • E vitamini
 • C vitamini
 • N-asetil-L-sistein (NAC)
 • Çinko
 • L-Karnitin ve Coq10’un Faydaları
  Bunlardan L-karnitin en çok çalışılmıştır. Bu yazıda açıklandığı gibi:9

Çocukların davranış ve hiperaktivite aktivitelerinde iyileşme ile tedavi sonrası kan karnitin seviyesindeki artış arasında anlamlı bir ilişki bulundu. Yani otizm spektrum bozukluğu ve Dikkat hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda L-karnitine yanıt veriyor gibi görünmektedir.”

CoQ10 klinik çalışmalarda da değerlendirilmiştir. Birinde, üç ay boyunca günde iki kez 50 mg uygulanan çocuklarda “iletişim, etkileşimler, uyku ve yiyecek reddinde” iyileşmeler gördü.

Üç aylık bir L-karnitin, CoQ10 ve alfa-lipoik asit rejimi de cesaret verici sonuçlar üretti, mitokondriyal fonksiyonu ve ASD ile ilişkili davranışı iyileştirdi. Çocuklar kokteyli bıraktıklarında davranışları tekrar kötüleşti.

Otizm ve Otoimmünite

Önceki araştırmalar ayrıca otizmin bir otoimmünite(Alerji ya da bağışıklık sisteminde oluşan aşırı duyarlılık) bileşenine sahip olabileceğini göstermektedir. “Otizmde Otoimmünite ” başlıklı 2009 tarihli bir makalede açıklandığı gibi

“Otizmli bireylerde otoimmün belirtilerinin artan kanıtı, bu bozuklukta değişmiş veya uygunsuz bağışıklık tepkilerinin varlığını temsil edebilir ve bu bağışıklık sistemi işlev bozukluğu tedavi için yeni hedefleri temsil edebilir.

Ayrıca, son zamanlarda yapılan çalışmalarda, otizmli çocukların anne karnındaki gelişen beyinlerine(Fetal beyin) yönelik antikorlar tespit edilmiştir; Bu antikorların davranışsal sonuçları değiştirme yeteneğine sahiptir.”

2013 Yılında yayınlanan araştırma her 10 otizmli çocuk annesinin 1’inde bebeğin beynindeki proteinlerle olumsuz reaksiyona giren ve ASD ile sonuçlanan otoimmünite ile ilişkili antikorlara sahip olduğunu buldu. Annenin bağışıklık sistemi herhangi bir etkinleştirme “ASD ile bir çocuk daha yüksek bir risk yol açabilir”

Aşılarda otoimmün hastalıklar potansiyel bir yan etki olduğundan, otoantikorların otizmde rol oynama olasılığı olabilir. Aşılarda bulunan bazı bileşenlerin insan beyniyle ne ölçüde etkileştiğini henüz bilmiyoruz, ancak açıkça yararlı olmadığından şüpheleniyorlar.

Bazı Toksik Kimyasallar

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, uterusta toksik kimyasallara maruz kalma da potansiyel olarak nedensel bir faktör olarak tanımlanmıştır. Ulusal Bilimler Akademisi’ne göre, çocuklarda görülen tüm nöro-davranış bozukluklarının tahmini %3’üne toksik maruziyetler neden olmaktadır.

Toksik maruziyetlerin ve genetik faktörlerin etkileşiminin nedensel olduğu düşünülmektedir. 2012 yılında, bilim adamları öğrenme güçlüğüne ve otizme neden olduğundan şüphelenilen 10 kimyasal madde tespit ettiler:16

 • Öncülük etmek
 • Metilmercury
 • Poliklorlu bifeniller (PCB)
 • Glifosat da dahil olmak üzere organofosfat pestisitleri
 • Organoklorin pestisitleri
 • Endokrin bozucu kimyasallar
 • Otomotiv egzozu
 • Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (pah’lar)
 • Bromlu alev geciktiriciler
 • Perflorlu bileşikler

Bunlardan glifosat en büyük nedenlerden birisi olarak tarif edilmektedir. 2019 yılında yapılan bir araştırmada, hamilelik sırasında glifosat da dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan pestisitlere(Meyve sebzeyi böceklerden koruyucu tarım ilaçları) maruz kalan kadınların otizm teşhisi konan bir çocuğa sahip olma riskinin daha yüksek olduğunu buldu.

Yüksek oranda püskürtülen bir alan olan “2.000 metre (1.24 mil) yarıçapında yaşayan hamile kadınların”, otizm tanısı alan çocuklara sahip olma olasılıkları, daha uzakta yaşayanlara göre %10 ila %16 daha fazlaydı.

“Zihinsel engelli olan otizm spektrum bozukluğu teşhislerine baktıklarında, anne karnında pestisitlere maruz kalan çocuklar arasında ortalama %30 daha yüksek oranlar buldular. Yaşamın ilk yılında maruz kalma, bazı pestisitlere maruz kalmayanlara kıyasla otizm riskini %50’ye kadar artırdı.”

Glifosat Muhtemelen Önemli bir Suçludur

Kariyerinin büyük bir bölümünü glifosat üzerinde çalışarak geçiren Ph. D. Stephanie Seneff, bunun otizme önemli bir neden veya katkıda bulunduğuna inanıyor.

Glifosat etkileri:

Bağırsak mikrobiyomunuzu bozar

Otizmli çocuklarda son derece yaygın olan bir özellik olan peristalsis’i bozar

Safra kesesi kasılmasını bozarak safra asidi salınımını inhibe eder — Birçok otistik çocuğun düşük safra asidi seviyelerini düşündüren çok soluk dışkıları vardır

Sindirim enzimlerini bozar – Birçok otistik çocuğun dışkısında sindirilmemiş parçacıklar da vardır, bu da sindirim enzimlerinin eksikliğini gösterir. Ve aslında, glifosat sindirim enzimlerinizi, özellikle tripsin, pepsin ve lipazı etkiler

GI İnflamasyonu ve Maternal Bağırsak Bakterilerinin Rolleri

Diğer bir potansiyel tetikleyici maternal bağırsak iltihabıdır. Aralık 2021 yılındaki bi araştırmaya göre, hamile farelere bağışıklık aktivasyonu ile meydan okunduğunda bağırsak mikrobiyotalarını değiştirdiğini buldu. Bu değişmiş bağırsak mikrobiyotası, yavruları nörogelişimsel bozukluklarla sonuçlanan bağırsak iltihabı için destekledi.

“Hamilelik sırasında yüksek seviyelerde sitokin IL-17a ile enfeksiyonlar, anormal immün tepkiler için yavruları başlıca mikrobiyom değişikliklerine neden olabilir …

Bir anne hamilelik sırasında bir enfeksiyon geçirdiğinde ve bağışıklık sistemi yüksek seviyelerde molekül İnterlökin-17a (IL-17a) ürettiğinde, bu sadece fetüsündeki beyin gelişimini değiştiremez, aynı zamanda mikrobiyomunu da değiştirebilir, böylece doğumdan sonra yenidoğanın bağışıklık sistemi gelecekteki enflamatuar ataklar için etkilenebilir.

2016 yılında başlatılan bir araştırmada “MIT ve Jun Huhof Harvard Üniversitesi’nden” kıdemli yazarlar Gloria Choi, hamilelik sırasında IL-17a’nın, devre gelişimini değiştirmek için fetal beynin belirli bir bölgesindeki nöral reseptörlere nasıl etki ettiğini ve fare modellerinde otizm benzeri davranışsal semptomlara yol açtığını izlemiştir.

Yeni araştırmalarına göre Choi, “Fetal beyne etki eden IL-17a’nın sosyal eksiklikler gibi otizm benzeri davranışsal fenotipleri tetikleyebileceğini gösterdik” diyor …

Araştırmacılar, çalışma bulgularının insanlarda henüz doğrulanmadığı konusunda uyarıyorlar ancak hamilelik sırasında maternal enfeksiyonun” otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde merkezi sinir ve bağışıklık sistemi sorunlarının çevresel bir itici gücü paylaştığına dair bir ipucu sunuyorlar

COVID aşılarının otizme birçok farklı şekilde katkıda bulunacağını tahmin ettiğini ifade eden araştırmacıya göre bu aşıların yokluğunda bile, çevresel toksiklerin çocuklarımızın sağlığına zarar verdiği açıktır.

Bu sorunun tek bir cevabı yok. Birçok farklı toksin katkıda bulunabileceğinden, otizmin önlenmesi çoğu toksik maruziyetin ortadan kaldırılmasını içermelidir.

Otizm nedenleri konusunda Başlıca şüpheliler arasında çocukluk çağı aşıları, daha önce listelenen 10 kimyasal madde (özellikle glifosat), otoimmün antikorlar, bağırsak iltihabı, retrovirüsler ve emf’ye maruz kalma sayılabilir. Bu listeye, şiddetli inflamasyon ve otoimmünite kaynağı olabileceğinden ve nöroloji üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi olduğu gösterildiğinden, COVID gen transfer enjeksiyonlarını da ekleyeceğim.

Otizmin nedenleri çok çeşitli olmakla birlikte eğer erken yaşlarda özellikle okul öncesinde yapılan ABA uygulamalı davranış analizi davranış eğitimleriyle olumsuz davranışlar kontrol altına alınabilmektedir. Çocuğun dikkat, konuşma, davranış bozukluklarının çözümü öncelikle eğitimle sağlanması amaçlanmaktadır.

Spor, yüzme, ergoterapi ve duyu bütünleme çalışmalarıyla birlikte gelişim desteklenmeli ve bu sayede otizmli çocukta uyku teşvik edilmelidir. Hiperaktivite, dikkat, odaklanma, disleksi gibi çeşitli eşlik eden faktörler üzerinde ayrıca durulabilmesi için eğitim desteği şarttır. Bu eğitim çalışmalarıyla çocuk, anaokulu ve ilkokul düzeyine kadar akranlarıyla benzer sosyal beceriler, konuşma, davranış noktasına getirilmesi ve sonraki hayatına sağlıkla devam etmesi amaçlanmaktadır.

Otizm nedir? Otizmin Nedenleri, Çeşitleri, Otizmli çocuklarda Eğitim tedavisi ve konuşma

12 Maddede Ergoterapi

Disleksi hakkinda bilgiler

Otizm alternatif tedaviler, brokoli, B6 takviyesi, vitamin, mineral, şelasyon, müzik, duyusal terapi, melatonin

Dehb Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Detaylı bilgi ve destek için iletişime geçebilirsiniz. Derin Çocuk’tan Sevgilerle…

Kaynak

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir