Derincocuk konum iletişim

Bilişsel gelişim örüntü etkinlikleri

Bilişsel gelişim ; Bireyin çevresindeki dünyayı algılaması ve yorumlaması üzerine etki veren zihinsel faaliyetler bilişsel gelişim şeklinde ifade edilir.
Özellikle çocuklar için bedensel gelişimi ile beraber zihinsel gelişimin bir arada devam etmesi büyük öneme sahiptir.
Bu doğrultuda bilişsel gelişim, örüntü etkinlikleri gibi çeşitli aktivitelerle, kavrama ve düşünme süreci içerisine dahil olarak çocukların sağlıklı bir büyüme dönemi geçirmesine olanak tanır.

Çocuklara bilişsel becerilerin kazandırılması için yapılan etkinlikler

Özellikle bilişsel gelişim ile beraber pek çok beceri kazanma şansı elde edilir;

Bilişsel gelişim ile kazanılan beceriler

 • Algılama
 • Anlama
 • Akılda tutma
 • Dikkat etme
 • Dil gelişimi
 • Hatırlama
 • Konuşma
 • Düşünme
 • Problem çözme

Bu beceriler ile beraber kişi dünyayı algılama imkanı elde eder ve yorumlama üzerinden birçok farklı çıkarımlarda bulunur. Yani kısacası dünyaya etkin şekilde adapte olma imkanı “bilişsel becerilerin gelişimi” ile birlikte sağlanır.

Örüntü etkinliği

Bilişsel örüntü etkinlikleri sonucunda çocuklardan ne beklenir ?

 • Örüntüyü Fark etmeleri
 • Tanımlayabilmeleri
 • Devam ettirebilmeleri
 • Örüntüyü meydana getiren parçaları ayırmayı
 • Sıralayabilmeleri
 • Örüntünün bileşenlerini renk veya boyutlarına göre sınıflandırabilmeleri beklenir

Örüntü aktivitesinin çocukların bilişsel ve motor gelişimlerine birçok katkısı vardır.

Örüntü etkinliklerinin bilişsel ve motor gelişimine katkısı nelerdir ?

Örüntünün kuralını anlamak için

 • Akıl yürütme
 • Mantıksal kavrama
 • Hafızada tutma

Gibi becerilerin gelişimine katkısı vardır. Tabii bütün bunları sürdürebilmek için konsantrasyonun da artması gerekir. Bahsi geçen beceriler bilişsel gelişim için oldukça önemlidir.

Örüntü aynı zamanda;

 • El göz koordinasyonu
 • Görsel dikkat
 • Takip
 • Sıralama
 • Renklerin öğrenilmesi
 • Dikkat
 • İleri görüşlülük
 • Neden-sonuç ilişkisi saptamak
 • Çıkarım yapabilmek

Gibi pekçok becerinin gelişmesini sağlar ayrıca ileriki yaşlarda gözlemleyebileceğiniz “dil gelişimi” ve “matematik becerisi” de örüntü ile yakından ilgilidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir