Otizm spektrum bozukluğu periyodik gözlemleri

Otizm spektrum bozukluğu erken belirtisinin zamanlaması oldukça önemlidir. Otizm spektrum bozukluğunda bazı bebekler ilk aylarında ipuçları gösterebilirken diğerlerinde semptomlar 2 veya 3 yaşında ortaya çıkabilir.

Bu anlamda “erken çocukluk müdahale merkezleri” önemli bir işlev yürütmektedirler , otizm konusunda farkındalık yaratmak ve tedavi yöntemleriyle ailelere yardım noktasında günümüzde kullanılan çeşitli teknikler aileler için yol gösterici olmaktadır . Çocuğunuz aşağıdakilerden herhangi birini sergiliyorsa, lütfen bir uzmana başvurmaktan çekinmeyin.

Aşağıda yapılan sınıflandırma çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu riski altında olup olmadığını gösterebilir.

BEBEKLERDE AYLIK OTİZM BELİRTİLERİ

Otistik belirtiler gösteren küçük bebeklerde bazı davranışlar ipucu olarak değerlendirilebilir. Bu kritik önemdeki ipuçlarına dikkat ederek bir uzman desteğine ihtiyacınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

6 aya kadar bebeklerde belirtiler

Çok az veya hiç gülümsememek ya da diğer sıcak ve neşeli ifade eksikliği Sınırlı veya hiç göz kontağı kurmamak

9 aya kadar bebeklerde belirtiler

Seslere, gülümsemelere ve diğer yüz ifadelerine çok az veya hiç tepki vermemek

12 aya kadar bebeklerde belirtiler

 • Az babıldamak ya da hiç babıldamamak
 • İşaret etmek, göstermek, ulaşmaya çalışmak veya el sallamak gibi davranışların azlığı veya olmaması
 • İsmine az veya hiç tepki vermeme

16 aya kadar bebeklerde belirtiler

Çok az kelime kullanmak ya da hiç kelime kullanmamak

24 aya kadar bebeklerde belirtiler

Tek kelimelik cümleler kullanmak ya da hiç kullanmamak.

Çocuklarda 3 yaş otizmi için ilgili bağlantıya gidebilirsiniz

Her yaşta

 • Daha önce edinilen konuşma, babıldama veya sosyal becerilerin kaybı.
 • Göz temasından kaçınma
 • Dikkat eksikligi, dehb belirtileri
 • Yalnızlığı tercih etme
 • Diğer insanların hislerini anlamada zorluk çekmek
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Kelimelerin veya cümlelerin sürekli tekrarı yani ekolali(echolalia)
 • Çevredeki küçük değişikliklere karşı direnç gösterme
 • Kısıtlı ilgi alanları
 • Tekrarlayan davranışlar
 • Sese, kokuya, tatlara, ışığa veya renklere karşı aşırı tepkiler verme.

ANASAYFA

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir