Dil ve Konuşma Terapisi; Akıcı konuşma, Edinilmiş dil, Konuşma sesi, motor konuşma, artikülasyon, kekemelik, afazi, apraksi, rezonans vs. gibi alanlarda uygulanan çeşitli tekniklerin bir araya getirildiği ve uygulandığı bir terapi çeşididir. Bu pratiğinin geliştirilmesinde, kritik öneme sahip bazı anahtar noktalar vardır. Anlama, görsel yardımlar, seçimler, okuma, konuşma terapisi, arttırıcı ve alternatif iletişim, meydan okuyan tavır, okul desteği konularında neler yapılabilir haydi birlikte göz atalım.

Dil konuşma terapisi kişiye göre değişim gösterir, çocuğun gelişimi ve ihtiyacına göre gerek görülebilecek dil konuşma destekleri şunlardır.

Akıcı konuşma

Dil konuşma terapisi, iletişim ve konuşma becerilerini geliştirmek için kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu terapi, konuşma güçlüğü çeken bireylere yardımcı olur ve akıcı konuşmalarını destekler.

Akıcı konuşma, insanların düşüncelerini ve duygularını net bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olan önemli bir beceridir. Ancak, bazı insanlar konuşma güçlüğü yaşayabilir ve akıcı bir şekilde konuşmakta zorluk çekebilirler. Bu durum, sosyal etkileşimlerde ve günlük yaşamda iletişimde sorunlara neden olabilir. Kekemelik ve Hızlı bozuk konuşma olarak ikiye ayrılır.

Kekemelik

Kekemelik, konuşma sırasında tekrarlamalar, takılmalar veya konuşma akıcılığının kesintiye uğraması şeklinde kendini gösterir. Bu durum, bireyin iletişim becerilerini etkileyebilir ve sosyal yaşamında zorluklar yaratabilir. Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar, ancak bazı durumlarda yetişkinlikte de ortaya çıkabilir.

Hızlı bozuk konuşma

Hızlı bozuk konuşma, konuşma hızının normalden daha hızlı olması ve anlaşılmaz bir şekilde konuşma yapılması durumudur. Bu durum, bireyin iletişim becerilerini olumsuz etkileyerek günlük yaşamında sorunlar yaşamasına neden olabilir.

Dil

Dil gelişimi; Söz öncesi dönem ve söz dönemi olarak iki kısma ayrılır çalışmalar bu konularda yoğunlaşmaktadır.

Söz öncesi dönem

Söz öncesi dönem, çocuğun konuşmaya başlamadan önceki evresidir. Genellikle 0-2 yaş arasında gerçekleşir ve çocuğun dil ve iletişim becerilerinin temelini oluşturur. Bu dönemde, çocuklar genellikle bazı dil gelişim gecikmeleri yaşayabilir ve bu durum ebeveynler için endişe kaynağı olabilir.

Söz dönemi

Söz dönemi, çocukların dil becerilerini geliştirmek için önemli bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar, kelime dağarcıklarını genişletmeye başlarlar ve cümle kurma becerilerini geliştirirler. Ancak bazı çocuklar, bu dönemde dil ve iletişim sorunları yaşayabilirler.

Edinilmiş Dil

Edinilmiş dil, bir kişinin dil becerilerini kaybetmesi veya bozulması durumudur. Bu durum, bir beyin travması, felç, Alzheimer hastalığı veya başka bir nedenle ortaya çıkabilir. Edinilmiş dil bozukluğu olan bireyler, konuşma, anlama, okuma ve yazma gibi dil becerilerinde zorluklar yaşayabilir.

Afazi

Afazi, beyin hasarı veya hastalığı sonucu dil ve konuşma yeteneğinin kaybedilmesi durumudur. Bu durum, bireyin iletişim becerilerini etkileyebilir ve günlük yaşam aktivitelerini zorlaştırabilir. Ancak, dil konuşma terapisi, afaziye sahip bireylerin iletişim becerilerini yeniden kazanmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Dil konuşma terapisi, afazinin türüne ve şiddetine bağlı olarak farklı yöntemler kullanabilir. Örneğin, bazı bireyler için konuşma terapisti, ifade etme becerilerini geliştirmek için sembol ve resim tabanlı iletişim araçları kullanabilir. Diğer durumlarda ise, terapi daha fazla konuşma ve anlama üzerine odaklanabilir.

Bilişsel ve İletişimsel bozukluk

Bilişsel bozukluklar, beyin fonksiyonlarının etkilendiği durumları ifade eder. Bu bozukluklar, hafıza, dikkat, planlama, problem çözme gibi bilişsel becerilerin zayıflamasına yol açabilir. Dil konuşma terapisi, bilişsel bozuklukları olan bireylerin dil becerilerini geliştirerek iletişimde daha etkili olmalarına yardımcı olur.

İletişimsel bozukluklar ise bireylerin iletişim becerilerini etkileyen durumları ifade eder. Bu bozukluklar, dil ve konuşma becerilerinde güçlükler, sosyal iletişimde zorluklar veya iletişimde anlama ve ifade sorunları gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Dil konuşma terapisi, iletişimsel bozuklukları olan bireylerin iletişim becerilerini geliştirerek daha rahat ve etkili iletişim kurmalarına yardımcı olur.

Konuşma Sesi

Birçok kişi, konuşma sesindeki sorunların sadece çocuklarda görülebileceğini düşünür. Ancak, yetişkinlerde de konuşma sesi sorunları ortaya çıkabilir. Bu sorunlar, konuşma sesi bozuklukları Artikülasyon, Ses bilgisi Fonoloji bozukluğu ya da çocukluk çağı konuşma apraksisi olarak iki alanda incelenir.

Konuşma sesi bozukluğu(Artikülasyon) ve Ses bilgisi(Fonoloji)

Konuşma ses bozuklukları, çocukların veya yetişkinlerin konuşma becerilerini etkileyen durumlardır. Bu bozukluklar, genellikle artikülasyon ve ses bilgisi sorunları olarak adlandırılır. Artikülasyon bozukluğu, bireyin sesleri doğru bir şekilde üretememesine ve konuşma seslerinin net ve anlaşılır olmamasına neden olur. Bu bozukluk, seslerin yanlış şekilde üretilmesi, sesleri atlamak veya eklemek gibi sorunlarla kendini gösterebilir. Örneğin, “r” veya “s” gibi seslerin doğru bir şekilde üretilmesi zor olabilir.

Ses bilgisi bozukluğu ise, bireyin sesleri doğru bir şekilde kullanma ve anlamlandırma yeteneğini etkileyen bir durumdur. Bu bozukluk, seslerin yanlış sıralanması, bazı seslerin tamamen atlanması veya yanlış bir şekilde kullanılması gibi sorunlarla kendini gösterebilir. Örneğin, “kaşık” kelimesini “taşık” olarak söylemek veya “şeker” kelimesini “seker” olarak telaffuz etmek gibi. Bu tür ses bozuklukları, bireyin iletişim becerilerini etkileyebilir ve günlük yaşamda zorluklara neden olabilir.

Çocukluk çağı konuşma apraksisi

Çocukluk çağı konuşma apraksisi (CCA), çocukların konuşma ve dil becerilerini etkileyen bir durumdur. Bu durum, çocuğun beyin ve kas koordinasyonunu etkileyerek konuşma güçlüğüne neden olur. CCA, çocukların konuşma seslerini doğru bir şekilde üretmelerini engeller ve konuşma akıcılığını etkiler.

Çocukluk çağı konuşma apraksisi, genellikle çocuklar henüz konuşmaya başlamadan önce fark edilir. Çocuklar normal bir şekilde duydukları sesleri taklit edemezler ve sözcükleri düzgün bir şekilde telaffuz edemezler. Bu durum, çocuğun iletişim becerilerini olumsuz etkileyebilir ve sosyal gelişimini engelleyebilir.

Motor konuşma

Motor konuşma bozuklukları, dil ve konuşma kaslarının koordinasyonunda sorunlar yaşayan bireylerde ortaya çıkar. Bu durum, konuşmanın akıcılığını, seslerin doğru şekilde üretilmesini ve kelime düzeninin sağlanmasını etkileyebilir. Motor konuşma bozuklukları, çocukluk döneminde gelişimsel olarak ortaya çıkabileceği gibi, nörolojik bir rahatsızlık sonucunda da oluşabilir.

Dizatri

Birçok farklı türde dil konuşma disatri vardır. Bunlar arasında konuşma seslerini doğru bir şekilde çıkaramama (ses bozuklukları), akıcı ve düzgün konuşamama (akıcılık bozuklukları) ve dilin anlamını anlama ve ifade etme güçlüğü (dil bozuklukları) yer alır. Dil konuşma disatri, bireyin günlük yaşamını etkileyebilir ve sosyal etkileşimde sorunlara yol açabilir.

Dil konuşma disatri, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Bunlar arasında nörolojik bozukluklar, işitme kaybı, dil ve konuşma organlarının yapısal sorunları, zihinsel engel, otizm spektrum bozukluğu ve gelişimsel gecikme yer alabilir. Bu nedenlerin belirlenmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması, dil konuşma disatri olan bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir.

Apraksi

Dil konuşma apraksi, beyin hasarı nedeniyle konuşma kaslarının koordinasyonunu etkileyen bir konuşma bozukluğudur. Bu durum, kişinin beyinle iletişim kurma yeteneğini etkileyebilir ve konuşma güçlüğüne neden olabilir.

Dil konuşma apraksisi, beynin konuşma merkezlerindeki hasar veya bozulma sonucu ortaya çıkabilir. Bu hasar genellikle inme, beyin travması, tümör veya nörolojik hastalıklar gibi durumlarla ilişkilidir. Bu nedenle, dil konuşma apraksisi genellikle nörolojik bir rahatsızlık olarak kabul edilir.

Dil konuşma apraksisi olan kişiler, konuşma kaslarını kontrol etmede zorluk yaşarlar. Bu nedenle, kelimeleri düzgün bir şekilde söylemekte güçlük çekerler. Konuşma sırasında sesleri, heceleri veya kelimeleri yanlış bir sırayla veya yanlış bir şekilde telaffuz edebilirler.

Rezonans

Dil konuşma rezonansı, dilin doğru bir şekilde hareket etmesi ve sesin doğru bir şekilde çıkmasıyla ilgilidir. Dilin doğru bir şekilde hareket etmesi, konuşmanın net ve anlaşılır olmasını sağlar. Sesin doğru bir şekilde iletilmesi ise konuşmanın etkili bir şekilde duyulmasını sağlar.

Dil konuşma rezonansını geliştirmek için birkaç ipucu vardır. İlk olarak, doğru nefes alma tekniklerini kullanmak önemlidir. Nefesin doğru bir şekilde alınması, konuşmanın güçlü ve etkili olmasını sağlar. Ayrıca, dilin doğru bir şekilde hareket etmesi için dil egzersizleri yapmak da faydalı olabilir. Dil egzersizleri, dil kaslarını güçlendirir ve konuşmanın daha net olmasını sağlar.

Ses birime özgü nazal kaçak(Fonem spesifik nazal emisyon)

Nazal kaçak, sesin burun boşluğuna sızmasıyla oluşan bir durumdur. Bu durum, konuşma sırasında ses birimlerinin doğru bir şekilde üretilmesini engelleyebilir ve konuşmanın anlaşılabilirliğini azaltabilir.

Fonem spesifik nazal emisyon, ses birimlerinin üretimi sırasında meydana gelen nazal kaçağın belirli bir ses birimiyle ilişkili olduğu durumu ifade eder. Yani, belirli bir ses birimiyle ilişkili olan nazal kaçaklar, diğer ses birimlerinde meydana gelmeyebilir.

Bu durum, dilbilimciler ve konuşma terapistleri için önemlidir. Ses birimlerinin doğru bir şekilde üretilmesi için, nazal kaçakların neden olduğu sorunları tespit etmek ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak gerekmektedir.

Nazal kaçaklar genellikle bir kişinin doğal konuşma tarzından kaynaklanır, ancak bazen anatomik veya fizyolojik bir sorunun sonucu olabilir. Bu nedenle, nazal kaçakların nedenleri ve tedavisi, bireysel olarak değerlendirilmelidir.

Hipernazaliteye bağlı telafi edici konuşma sesi bozukluğu(Artikülasyon)

Hipernazalite, bir konuşma sesi bozukluğu olarak bilinir ve kişinin normalden daha fazla burun sesi çıkarmasıyla karakterizedir. Bu durum, normalde burun boşluğunda bulunması gereken hava akışının yanlış yönlendirilmesi sonucu oluşur. Hipernazaliteye bağlı olarak ortaya çıkan bir diğer sorun ise telafi edici konuşma ses bozukluğudur, yani artikülasyon bozukluğudur. Hipernazaliteye bağlı telafi edici konuşma ses bozukluğu, kişinin konuşurken bazı sesleri doğru bir şekilde üretememesine neden olur. Özellikle burun sesinin aşırı kullanılması, bazı harflerin yanlış şekilde telaffuz edilmesine yol açar. Bu durum, kişinin konuşmasının anlaşılmasını zorlaştırabilir ve iletişim sorunlarına neden olabilir.

Ses

Ses konusunda Solunum Respirasyon ve Sesleme Fonasyon olarak iki alanda çalışma yapılır.

Solunum(Respirasyon)

Solunum, solunum kaslarının çalışmasıyla gerçekleşir ve bu kasların en önemlileri diyafram ve kaburgalar arası kaslardır. Solunumun bir diğer önemli işlevi ise dil konuşmayı sağlamaktır. Dil, konuşma organlarının en önemlilerinden biridir ve solunum ile birlikte çalışarak konuşmayı mümkün kılar. Solunum sistemi, ses tellerinin titreşim yapmasını sağlamak için gerekli olan hava akışını sağlar. Dil ise bu hava akışını şekillendirerek sesleri oluşturur ve konuşmanın anlaşılmasını sağlar.

Solunum egzersizleri yaparak solunum kaslarımızı güçlendirebilir ve daha net ve güçlü bir ses çıkarabiliriz. Dil egzersizleri ise dil kaslarımızı güçlendirerek daha doğru ve anlaşılır bir şekilde konuşmamızı sağlar.

Sesleme(Fonasyon)

Sesleme, dilin doğru bir şekilde kullanılmasıyla gerçekleşen bir konuşma becerisidir.

Sesleme becerisinin geliştirilmesi için çeşitli egzersizler yapılabilir. Dil egzersizleri, dil kaslarının güçlenmesine yardımcı olur ve doğru ses üretimini sağlar. Örneğin, çocuğunuzla birlikte dil egzersizi yapabilirsiniz. Dilinizi dışarı çıkartarak “a”, “e”, “i”, “o”, “u” gibi sesleri tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersiz, çocuğunuzun dil kaslarını güçlendirecek ve doğru sesleri üretmesine yardımcı olacaktır.

Ayrıca, çocuğunuzun doğru bir şekilde sesleri bir araya getirmesi için kelime oyunları oynayabilirsiniz. Örneğin, “top”, “kap”, “kitap” gibi kelime grupları oluşturarak çocuğunuzun bu kelimeleri doğru bir şekilde söylemesini sağlayabilirsiniz. Bu oyunlar, çocuğunuzun sesleme becerisini geliştirmesine yardımcı olacaktır.

İletişim ve dil konuşma zorlukları şunlardır

Neden iletişim kuramıyorlar? Kasıtlı mı? Pek çok çocuk iletişim kurmayı hemen öğrenirken, bazı çocuklar için çok daha uzun sürebilir veya alternatif iletişim yöntemleri gerektirebilir. Bazı çocuklarda dil konuşma sadece dil kasları ve özgüven problemleriyle ilişkili olabilrken bazı çocuklarda otizm, disleksi, hiperaktivite ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB – ADHD) ya da davranış bozukuklarından kaynaklanabilir.

Bu gibi durumlarda çocuktan konuşması beklenmeden önce altında yatan bu etkenlerin belirli bir seviyeye kadar geliştirilmesi gerekmektedir.

Haydi şimdi İletişim hakkında bilgilerle başlayalım.


İletişimi anlamak:
• Çok gürültülü veya işlenemeyecek kadar hızlı
• Çok karmaşık
• Gerçek yorumu anlamada zorluk
• Sözlü olmayan ipuçlarını / sosyal iletişimi anlamada zorluk
• Bilinmeyen bağlamda anlama / genelleme

İletişimi kullanma:
• Çok yüksek veya çok sessiz
• Sınırlı veya konuşma yok
• Ekolali (tekrarlı anlamlı anlamsız kelimeler)
• Biçimsel veya olağan dışı ton değişimi
• Tek taraflı konuşma
• Araya giren ve diyaloğu önemsemeyen yapı
• Sınırlı paylaşılan / ortak ilgi

Çocukların iletişimi geliştirmek için geçtiği dört aşama vardır:

 1. Kendi Gündemi: Kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kısa etkileşimlere bulunabilir mesela ” su” diyebilir ya da işaret edebilir ama kasıtlı iletişim yok.
 2. İstedikleri şeylere ulaştıktan sonra kendi dünyalarına geri dönerler. Gülümser ve güler, ancak sizinle iletişime geçmezler. Protesto etmek için ağlar ve çığlıklar.
 3. Talep Eden Aşama : Kısa etkileşimler, çoğu iletişim istek ister.
 4. Erken iletişimci: Daha uzun etkileşimler kurar , tanıdık insanlarla etkileşime girer. Bir şeyler için istekte bulunur. İletişim kurmak için hareketleri, sesleri ve kelimeleri kullanmaya başlamaktadır.
 5. Ortak: Daha uzun etkileşimler kurar. Gelişmekte olan diğer çocuklarla oynayın. Basit konuşmalar yapabilir. Anlayış daha da gelişiyor.

DİL ve KONUŞMA GELİŞİMİNİ DESTEKLEME ÇALIŞMALARI

Dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi için pek çok yöntemin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. Her bireyin farklı ihtiyaçları olduğu göz önüne alınarak kişiye özel bireysel eğitimler çocukların bireysel, sosyal ve akademik hayatları için oldukça önemlidir.

DİKKAT

Çocukların öğrenmek ve iletişim kurmak için dikkat geliştirmesi gerekir. Çocuğunuzun dikkati kısa mı, sert mi yoksa tek kanallı mı?

Daha önceleri dikkat eksikliğinden çok çocuklarımın konuşmadığı gerçeğine odaklanırdım. Uzman uyarıları sonucunda anladım ki eğer dikkat üzerine çalışmazsak iletişim kurmak imkansızdır.

DEHB, Cocuklarda hiperaktivite, Dikkat eksikligi, derincocuk

Çünkü iletişim, karşındakini dinleme, anlama ve yanıt verme şeklinde dikkat gerektiren Bi süreç ile kurulabiliyor. Yani dikkat yok ise konuşma ve iletişimde zorluklar olabiliyor.

Dikkat güçlükleri şunları içerebilir:
• Kolayca dikkati dağılan
• Dikkati değiştirmede zorluk
• Dikkat vermeye motive olmamış
• Sadece kendi anlatan ve çevresine duyarsız
• Kendi gündemlerinde kısıtlı

Dikkat üzerine çalışmak için heyecanlı olmanız ve çocuğu motive eden şeylere sahip olmanız gerekir. Motive edici şeyler bulmak zor olabilir, bu nedenle pekiştiriciler ve motive edici oyuncaklar hakkındaki bu yazı faydalı olabilir.
Odadaki en heyecan verici şey olmaya çalışın, diğer dikkat dağıtıcı şeyleri azaltın. İlgi çekici konuları ve görselleri kullanın .
Dikkat gerektiren desteklemenin harika bir yolu Dikkat Otizmi kullanmaktır(Bu konuda Aba terapi eğitimi dünyada etkinliği kanıtlanmış tek otizm tedavisi yöntemidir)

Bu, otistik çocuklar için tasarlanmış bir terapidir ve dikkat üzerinde çalışmanın harika bir yoludur .

Yoğun Etkileşim gibi konuşma gelişimini desteklemek için kullanılabilecek birçok terapi vardır. Otistik çocuklar için terapiler hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

ANLAMA

Ne anlıyorlar? Onların seviyesinde iletişim kurduğunuzdan emin olun. Daha az söyleyin, yavaş konuşun, çocuğa göstermek için görsel kullanın ve en önemli kelimeleri vurgulayın.

Konuşma ve dili geliştirme konusunda ipuçları içeren bir önerimiz bu olabilir. Anksiyeteyi azaltmak için rutinleri kullanmak yararlı olabilir. Düzenli rutinlerini bozmadan onlardan ne beklendiğini açıklamak ve onları anlamaya çalışmak bir çocuk için yardımcı olabilir.
Sözlü olarak iletişim kuramayan oğlunuza okumayı öğretmeyi desteklemek için görseller kullanmanız yararlı olabilir .
Hepimiz farklı iletişim kuruyoruz ve otistik çocuğa sahip bir annenin iç görülerini faydalı bulabilirsiniz.

GÖRSEL YARDIMLAR

Otistik çocuklar genellikle görsel öğrenenlerdir ve görsel ipuçları kullanmak, anlamada büyük bir fark yaratabilir. En büyük çocuğumun daha uzun işlem süresine ihtiyacı var, bu yüzden görseller bunu kendi zamanında yapmasına izin veriyor.

Görseller ayrıca stresi azaltabilir ve daha fazla bağımsızlık yaratabilir. Görsel yardımcıları kullanmakla ilgili bir önerimiz bu olabilir. Ayrıca bir çocukla iletişim kurmak için görselleri kullanmanın harika bir yolu olan Sosyal Hikayeleri de inceleyebilirsiniz.

Ayrıca bir çocuğun güçlü yönlerini bulmak için görsel oyunları kullanmayı düşünün. Harika bir örnek, Arayıcılar çöpçü avıdır .

SEÇİMLER

Tanıtımı yapılan bazı seçimler çocuklar için zor olabilir Bu yüzden seçenekleri çoğaltmayın. Seçim yapabileceği yalnızca iki öğe ile basit bir başlangıç yapın. Çocuğun sunulan seçim konusunda net olması için nesneleri veya görselleri kullanın.

Çocuğun istediğini bildiğiniz bir ürünü sunabilirsiniz, ve seçenek olarak pek istemeyeceği birşeyi sunabilirsiniz. Örneğin çikolatayı mı istersin yoksa dün giydiğin çorabımı dediğiniz zaman seçim yapma becerilerini geliştirmeye yardımcı olmuş olabilirsiniz.

OKUMA

Okumak, çocuğunu cesaretlendirmek için birlikte yapılabilecek harika bir aktivitedir. Birlikte oturup kitap okumakta zorlanırlarsa, hikayeyle oyun ve televizyon gibi farklı bir şekilde dikkatini değiştirerek ilgilenin. Sonrasında kitaba geri dönün.

KONUŞMA TERAPİSİ

Cocuklarda Dil konusma terapisi, kekemelik, ekolali

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden, ABA terapistlerinden, dil ve konuşma terapistlerinden destek talebinde bulunabilirsiniz. Çocuklarınızı dil konuşma geriliği konusunda bir rapor almaya yardımcı olacak bir uzmanla görüşebilirsiniz. Otizm olsun ya da olmasın, birçok çocuk bu şekilde tanı konularak tedavi edilebiliyor ve iletişim kurmanın yöntemlerini keşfedebiliyor

ARTTIRICI VE ALTERNATİF İLETİŞİM (AAC)

Arttırıcı ve alternatif iletişim (AAC), konuşma veya yazmanın yerini alan iletişim yöntemleridir. Otistik çocuklarla en sık kullanılan iki alternatif iletişim yöntemi Makaton ve Resim Değiştirme İletişim Tekniği’dir(Picture Exchange Communication System ,PECS).

MEYDAN OKUYAN TAVIR

Çoğunlukla dışa vurma, çığlık atma, ağlama, ısırma ve diğerleri gibi zorlu davranışlar, iletişim sorunlarına bağlıdır. İletişim kuramayan çocuk kendisine ve çevresine kızarak bu davranışları sergilemekte ve aslında yardım istemektedir.

Bir çocuğun duyusal işleme sorunları olabilir ancak eğer bunu çocuk, etrafındakilere anlatamıyorsa, bu durum çocuk için çok üzücü ve kafa karıştırıcı olabilir. Aynı şekilde duygularını veya ihtiyaçlarını iletememek de çok zor olabilir.

Zorlu davranışın nedenini bulmak genellikle bir anahtardır ve zorlu davranışın nedenlerini belirlemeye yardımcı olması için Özel eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinden, Davranış terapisi, Dil konuşma terapisi konusunda destek talep etmeniz gerekli olabilir.

Otizm nedir? Otizmin Nedenleri, Çeşitleri, Otizmli çocuklarda Eğitim tedavisi ve konuşma

12 Maddede Ergoterapi

Disleksi hakkinda bilgiler

Otizm alternatif tedaviler, brokoli, B6 takviyesi, vitamin, mineral, şelasyon, müzik, duyusal terapi, melatonin

Dehb Nedir? Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Okul öncesi çocuklardaki otizm belirtileri ve atipik otizm konusundaki destekleyici eğitimlerle ilgili bilgi almak için bağlantıları takip edebilirsiniz.

Özel öğrenme güçlüğü konusunda disleksi, disgrafi, dispraksi ve diskalkuli yazıları size yardımcı olabilir.

Ayrıca DEHB, Dikkat eksiliği ve Hiperaktivite konularında detaylı bilgiyi ilgili yazılardan bulabilir ya da konuyla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ANASAYFA

Derin Çocuk Bağcılar otizm ABA rehabilitasyon ve özel eğitim merkezi

Eğitim Programları

2 thoughts on “Dil konuşma terapisi ve eğitimi”

 1. Gulten Taskiran

  Yurtdisinda auditorium kizim 11 yasinda cumuleren kuramoyor bilgi afmaken istiyorum
  Benimle iletisime gecerseniz vol sevinirim

  Tel ederim

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir