İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ABA Eğitimiyle Otizmi Birlikte Yeniyoruz

Sn. Prof. Dr. Binyamin Birkan ile Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri güç birliği sonucunda oluşturulan “BBA Akademi- Derin Çocuk Otizm İş Ortaklığı” çerçevesinde…

Mikrobiyota – Otizm – Dehb – Obezite

İnsandaki Bağırsak Mikrobiyotası içerisinde bulunan bakterilerin Otizm, Dehb, Hiperaktivite, Obezite, Astım, Egzama, Şeker hastalığı gibi pek çok konu ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? Otizm, dehb,…

Bebeklerde Ay Ay otizm belirtileri

Otizm spektrum bozukluğu periyodik gözlemleri Otizm spektrum bozukluğu erken belirtisinin zamanlaması ve şiddeti büyük ölçüde değişiklik arz eder.Otizm spektrum bozukluğunda bazı bebekler ilk aylarında ipuçları…

Otizmin Bebeklerde Ay Ay periyodik gözlemleri

Otizm spektrum bozukluğu periyodik gözlemleri

Otizm spektrum bozukluğu erken belirtisinin zamanlaması ve şiddeti büyük ölçüde değişiklik arz eder.
Otizm spektrum bozukluğunda bazı bebekler ilk aylarında ipuçları gösterirken diğerlerinde semptomlar 2 veya 3 yaşında ortaya çıkabilir.
Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hepsi tüm belirtileri göstermez, bazen de otizm spektrum bozukluğu olmayan çocuklar bazı otizm belirtileri sergileyebilirler. İşte bu yüzden bebeklerde otizm belirtilerinde profesyonel değerlendirme çok önemlidir.

Bu anlamda rehabilitasyon merkezleri önemli bir işlev yürütmektedirler , otizm konusunda farkındalık yaratmak ve tedavi yöntemleriyle ailelere yardım noktasında günümüzde kullanılan ABA teknikleri aileler için yol gösterici olmaktadır . Çocuğunuz aşağıdakilerden herhangi birini sergiliyorsa, lütfen bir uzmana başvurmaktan çekinmeyin. Unutmayın ki erken teşhis kalıcı çözümler sunabilmektedir. bu makale ailelere yol göstermek için bir ışık yakma anlamında paylaşılmaktadır , detaylı bilgi için Kurumumuz Derinçocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon ile iletişime geçebilirsiniz .

Sevgilerle …

Aşağıda yapılan sınıflandırma çocuğunuzun otizm spektrum bozukluğu riski altında olup olmadığını gösterebilir.

BEBEKLERDE AY AY OTİZM BELİRTİLERİ

Otistik belirtiler gösteren küçük bebeklerde bazı davranışlar ipucu olarak değerlendirilebilir. Bu kritik önemdeki ipuçlarına dikkat ederek bir uzman desteğine ihtiyacınız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

6 aya kadar bebeklerde belirtiler

Çok az veya hiç gülümsememek ya da diğer sıcak ve neşeli ifade eksikliği Sınırlı veya hiç göz kontağı kurmamak

9 aya kadar bebeklerde belirtiler

Seslere, gülümsemelere ve diğer yüz ifadelerine çok az veya hiç tepki vermemek

12 aya kadar bebeklerde belirtiler

Az babıldamak veya hiç babıldamamak İşaret etmek, göstermek, ulaşmaya çalışmak veya el sallamak gibi davranışların azlığı veya olmaması İsmine az veya hiç tepki vermeme

16 aya kadar bebeklerde belirtiler

Çok az ya da hiç kelime kullanmama

24 aya kadar bebeklerde belirtiler

Çok az ya da hiç anlamlı, iki kelime öbekleri kullanmama (taklit ya da tekrarlama dahil değil)

Her yaşta

 • Daha önce edinilen konuşma, babıldama veya sosyal becerilerin kaybı.
 • Göz temasından kaçınma
 • Dikkat eksikliği, dehb belirtileri
 • Yalnızlığı tercih etme
 • Diğer insanların hislerini anlamada zorluk
 • Dil gelişiminde gecikme
 • Kelimelerin veya cümlelerin sürekli tekrarı yani ekolali(echolalia)
 • Çevredeki küçük değişikliklere karşı direnç
 • Kısıtlı ilgi alanları
 • Tekrarlayan davranışlar
 • Sese, kokuya, tatlara, ışığa veya renklere karşı aşırı tepkiler.

ANASAYFA

Gebelikte Folik Asit Takviyesi ile Otizm ilişkisi

Folik asitin hamilelikte kullanılması

Bebeklerde otizm riskini azaltmak için hamileliğin erken dönemlerinde kullanılan folik asit desteği, otizm için anahtar olabilir mi?

Doktorlar çeşitli nedenlerle doğum öncesi vitaminleri önermektedir.

Doğum öncesi vitamin kullanımının, ailesinde otizmli çocuk bulunan yüksek riskli aileler için önemli olduğu sonucu biliniyor.

Araştırmalar folik asit kullanımının doğacak diğer çocuklarda otizm riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Çalışmalarda, doğum öncesi vitaminlerin , özellikle folatın (folik asit olarak bilinen bir besin takviyesi) kullanımının otizm spektrum bozukluğu (Autism spectrum disorder ASD) gelişme riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir .

Şimdi, 27 Şubat’ta yayınlanan yeni araştırma( JAMA Psikiyatri) doğum öncesi vitaminlerin faydalarının ”yüksek otizm riski barındıran” aileleri de kapsadığını iddia ediyor.

Otizmli çocuğu olan ailelerde, sonraki doğumlarda otizmli başka bir çocuğa sahip olma riski yüksektir.

Ailedeki küçük kardeşlerin otizme yatkın genetik yapısı yani kalıtsallığı nedeniyle, genel popülasyona kıyasla otizme sahip olma olasılığı 14 kat daha fazladır .

Yeni çalışmaya göre, doğum öncesi folik asit kullanımı(folat) , otizm spektrum bozukluğu(OSB) olan otistik çocukların doğacak küçük kardeşlerinde otizm geliştirme riskini yarı yarıya azalttığını gösteriyor.

Bu bulgu, otizmle ilişkili olarak çocuk bekleyen hamile kadınlarda beslenme konusunun önemine tekrardan vurgu yapıyor.

Görüntülemeler ile diğer beyin araştırmalarından elde edilen araştırmalar, otizmde etkilenen süreçlerin hamilelik sırasında gerçekleştiğini göstermektedir.

Çalışmalar, folik asit takviyesi almanın genel popülasyonda otizmden korunma ile ilişkili olduğunu defalarca göstermiştir.

MIND Enstitüsü’nde yardımcı doçent olan çalışmanın ilk yazarı Rebecca J. Schmidt , Healthline’a bunu bildirdi.

Folik asit kullanımı otizm ihtimalini düşürüyor


Schmidt’le ekibi, doğum öncesi vitamin desteğinin yüksek riskli ailelerde aynı faydaları sağlayıp sağlamadığını görmek için OSB’den etkilenen 241 aileden oluşan bir havuza baktı.

Folat içeren multivitamin takviyelerinin nöral tüp kusurlarını açıkça önlediğine dair yaygın bir inanç vardır. Sonuç olarak 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde çocuk doğurma yaşındaki tüm kadınların ek olarak folat alması resmi öneri haline geldi.

1998’de ABD ve Kanada, satılan tüm tahıl ürünlerine önemli miktarda ek folik asit yüklenmesini zorunlu kılan bir adım attı. Sonuç olarak, geçtiğimiz nesilde, insanların folik asit alımında büyük bir artış oldu.

Folik asit takviyeleri, doğal olarak oluşan gıda kaynaklarından alınan folat ile aynı değildir.

Bununla birlikte, folat takviyesi alımı, nöral tüp ile ilgili doğum kusurlarının sayısını keskin şekilde azaltmıştır. Gebe kalma haftaları boyunca yeterli vitamin almanın faydaları açıktır.( 1)

Folik asit nasıl kullanılmalı?

Neredeyse tüm annelerin – yüzde 96’sı – doğum öncesi vitamin aldığını bildirirken, sadece üçte biri önerildiği gibi bunları Hamileliğin ilk aylarında aldı.

Vitaminleri hamileliğinin ilk ayında alan annelerin, OSB tanısı almış çocuğa sahip olma olasılığı yarı yarıya azalıyordu.

Hamileliğin ilk ayında doğum öncesi vitamin yani folik asit takviyesi alan annelerin, daha az şiddetli otizm semptomları, daha yüksek bilişsel puanları olan çocukları olma olasılığı daha yüksekti.

Bu bulgular, gelecek nesillerde OSB’nin önlenmesi için önemli halk sağlığı etkilerine sahip olmanın yanı sıra, çocuk bekleyen anneler için gelecekteki beslenme tavsiyelerine rehberlik etmeye yardımcı olabilir.

Kamu sağlığı için daha fazla çalışma gerekiyor


“Gerçek risk azaltma hesaplamalarının kamu sağlığı politikası kararlarını etkilemesi için, daha büyük bir numunede araştırmaların çoğaltılması gerekmektedir.

Bu yapılan küçük bir çalışmadır.

Dr Kristin Sohl , Missouri Sağlık Üniversitesi’nde pediatri bölümü Başkan Yardımcısıdır.

Otizm hakkında bilgiler vermesi ile tanınıyor. Ayrıca Otizm Tedavi Ağının bir parçasıdır. Healthline’a verdiği demecinde bazı konulara değindi.

Folik asitin fazla kullanımı da otizmi tetikliyor


Folik asit takviyesi, genel olarak tavsiye edilmekle birlikte eleştiriden tamamen muaf değildir.

Folik asitin az alınması bir sorun olabileceği gibi fazla aınması da bir soruna işaret ediyor olabilir. Folatın nükleotitlerin sentezlenmesinde rolü, gelişim ve sağlığın neredeyse bütün yönleri için temeldir.

Bununla birlikte yüksek folik asit seviyeleri, doğum öncesi gelişim gibi, hızlı hücre bölünmesi zamanlarında DNA’nın doğru metilasyonu için istem dışı sonuçlara yol açabilir.

2014 -2016 yılında Barua ve meslektaşlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları, genetik işleyişi değiştirmek ve davranışı etkilemek konusunda, yüksek folik asit kullanımının sorumlu olabileceği sonucuna vardılar. Folik asitin fazla alınması sonucunda olumsuz etkilerin rapor edildiği çalışmalar mevcuttur. Yüksek seviyelerde FA alımın nörogelişimsel( Otizm, Dehb, Disleksi) fonksiyon bozuklularına yol açtığı iddia eden hayvan deneyleri mevcuttur.

Bu açıdan yüksek FA alımı konusunda dikkatli olunması gerekmektedir.

Folik asit fazlalığı ile ilgili otizmi tetikleyebileceğine dair çalışmaya göz atalım.

Johns Hopkins Üniversitesi’nde araştırmacılar tarafından yapılan çalışma 2016’da şaşkınlığa neden oldu.

Kanlarında aşırı derecede yüksek folik asit ile vitamin B-12 bulunan annelerin otizm riskinde yaklaşık yüzde 18 oranında artışla bağlantılı olduğunu buldular.

Peki annelerin çocuklarında OSB riskini azaltmak için aldığı şey yani doğum öncesi vitaminler gerçekten buna neden olabilir mi?

Sadece normalden fazla kullanım durumlarında böyle bir ihtimalin olabileceği düşünülüyor.

Çalışmaya göre, kanlarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen sınır değerden çok daha fazla folik asit bulunan kadınlar göz önünde bulunduruldu.

Bu olumsuz bulguları ortaya çıkaran John Hopkins Üniversitesi Akademisyenleri bile, doğum öncesi vitamin desteğinin hala doğru göründüğü sonucuna vardı.

Folik asit otizme neden iyi geliyor


Hamilelik öncesinde ve süresince folat desteğinin otizme karşı koruyucu görünmesinin nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.

Bu konuda pek çok olasılık var. Folat vitaminiyle diğer bazı vitaminler, gelişim sırasında kritik olan ve otizme dahil olan birçok süreç için önemlidir.

Schmidt, epigenetik konulardan bahsediyor.

Özellikle çalışmamızda belirtilen kritik zamana yakın, dinamik olan ve fetal programlama, DNA sentezi ve onarımı, mitokondriyal işlev, oksidatif stres, iltihaplanma için potansiyel olarak önemli olan DNA metilasyonuna dikkat çekti.

Folat kullanımı sadece otizm ile mi ilişkilidir?


Folatın, spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp kusurlarını önlemeye yardımcı olduğu bilinmektedir . Ayrıca fetal ve beyin gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Sohl, “Pek çok gebelik planlanmamış olduğundan ayrıca fetal gelişimin ilk 28 gününde nöral tüp defektleri gelişebileceğinden, çocuk doğurma çağındaki tüm kadınlara yüksek folik asit almaları önerilir” dedi.

Sonsöz


Folik asit (folat) içeren doğum öncesi vitaminlerin, genel popülasyonda yüksek riskli ailelerde otizm spektrum bozukluğu riskini önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

Otizm spektrum bozukluğu olan büyük kardeşleri olan çocukların da OSB’ye sahip olma olasılıkları genel popülasyondan çok daha fazladır, bu nedenle doğum öncesi vitaminleri kullanmak hamilelik sırasında bakımın önemli bir parçasıdır.

Normalden fazla miktarda folatın OSB riskini potansiyel olarak artırdığı gösterildiğinden, ebeveynler bu vitaminlerin uygun dozajı ya da sıklığı konusunda doktorlarına danışmalıdır.

“Doğum öncesi vitaminlerin çoğu yaklaşık 800 mcg folik asit içerir ve anneler günde bir tane alsa bile bu yeterli olur. Bundan daha fazlasını almanız önerilmez, ”diyor Schmidt.

Yukarıda ki yazı da gösteriyor ki, hamileliğin özellikle ilk aylarında vitamin ve folat alımı otizm için önemlidir.

Doktor tavsiyesiyle ayrıca normalden fazla kullanmamak şartıyla.

Otizm gelişmeden bu tarz müdahaleler ile oluşma ihtimalini azaltmak mantıklı bir yoldur.

Ancak eğer otizmli bir çocuğa sahipsek de yapılacak şeyler var.

Bunlardan ilk düşünülmesi gereken eğitimdir.

Aba terapi yani davranış terapisisidir.

Erken çocukluk yaşlarda ve okul öncesinde yapılan müdahale ile Otizm engel olmaktan çıkartılabilir.

Konu ile ilgili derincocuk iletişim adresinden bilgi alabilir, ücretsiz değerlendirme ve randevu talep edebilirsiniz.

Derin Çocuk’tan sevgilerle.

Healthline

JAMA psychiatry

Derin Çocuk Anasayfa

Otizm İstatistikleri, Görülme sıklığı verileri

OTİSTİK ÇOCUKLAR İSTATİSTİKLER


OTİSTİK ÇOCUKLAR GÜNCEL İSTATİSTİKLERİ


Otistik çocuklar için güncel istatistik verileri ve görülme sıklığı ile ilgili makaleye geçmeden önce ilk önce otizm nedir? otizmin belirtileri ve otizmin özellikleri nelerdir önce onları inceleyelim.

OTİZM NEDİR?


Otizm genetik, çevresel faktörler ve bağırsak florasıyla yakından ilişkilendirilen anne ve çocukta beslenmeden kaynaklı ağır metal birikimi ve ilerleyen yaş babalık konularıyla da yakından ilişkili olarak ortaya çıktığı düşünülen ancak kesin nedeni moleküler genetik çalışmalar ile hala araştırılan bir hastalık.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?


Çocuklarda ve yetişkinlerde sosyalleşme sorunları, tekrarlı ve takıntılı davranışlar, dil ve konuşmada güçlükler ile karakterize olan bir hastalıktır. Bir spektrum bozukluğu olarak tarif edildiğinden hafif, orta ve ağır olmak üzere 3 dereceye ayrılmaktadır.

OTİSTİK ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?


Otistik çocuklar başka insanlar ile iletişim kurma ve onlarla etkileşimde güçlük yaşamaktadırlar.
Otistikler sürekli devam eden sosyal adaptasyon sorunları yaşamaktadırlar.
Otizmli çocuklar tekrarlayan davranışlar ve sınırlı ilgi alanları veya faaliyetler ile ilgili sorunlar yaşamaktadırlar.
Tipik olarak yaşamın ilk iki yılında teşhis edilebilen belirtiler mevcuttur.
Bireyin sosyal olarak, okulda, işte veya yaşamın diğer alanlarında işlev göstermesine zarar veren belirtiler mevcuttur.


OTİZMDE GÜNCEL İSTATİSTİKLER


Ek bilgiler NIMH Sağlık Konuları sayfasında Otizm Spektrum Bozukluğu ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Otizm Spektrum Bozukluğu web sayfasında bulunabilir.

Otizm spektrum bozukluğu (OSB ya da Autism Specturum Disorder ) için yaygınlık verileri, CDC’nin Otizm ve Gelişimsel Engellilik İzleme Ağından gelmektedir .

Aşağıdaki tablo, en son ADDM Ağı yaygınlık tahminlerinden (Mart 2020’de yayınlanmıştır) verileri göstermektedir .

Veriler, 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin 11 bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki çocukların sağlık ve özel eğitim kayıtlarından toplanmıştır.

CDC gözetim sahalarında, her 54 (% 1.9) çocukta ortalama 1’in 2016 yılında otizm hastalığı tespit edildi.

Otizmli erkeklerde (% 3.0) kızlara (% 0.7) göre 4.3 kat daha yaygındır.

Otizmin tüm ırk ve etnik gruplarda meydana geldiği bildirilmektedir.

 • Yüzde (yani, 100 başına oran) NIMH ile hesaplanmıştır.
  ** Lütfen aşağıdaki yaş ile ilgili ölçüm uyarılarına bakınız.
  *** Diğer tüm gruplar İspanyol değildir.

Veri kaynakları
Maenner MJ, Shaw KA, Baio J, vd. 8 Yaşında Çocuklar Arasında Otizm Spektrum Bozukluğu Yaygınlığı – Otizm ve Gelişimsel Yetersizlik İzleme Ağı, 11 Bölge, Amerika Birleşik Devletleri, 2016. MMWR Surveill Summ 2020, 69 (No. SS-4): 1-12. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/ss/ss6904a1.htm

ADDM Ağ ABD’nin farklı bölgelerde yaşayan otizmli çocukların ve diğer gelişimsel engelli sayısını tahmin etmek CDC tarafından finanse programların bir gruptur. ADDM Ağı yaygınlık tahminleri 2016 yılında ABD’nin 11 bölgesinde yaşayan 8 yaşındaki çocukların sağlık ve özel eğitim kayıtlarından toplanan verilere dayanmaktadır.

Ölçüm Uyarıları


Otizmin(Asd ya da Osb) görülme sıklığı(prevalansı) tahminleri duruma göre değişir. Nihai sayılar yalnızca ADDM Ağında bulunan eyaletlerin ortalamalarını temsil eder. Bu veriler, ABD’nin otizm için yaygınlık oranına uygulandığı şeklinde yorumlanamayabilir.
Veriler sadece 8 yaşındakiler için toplanmıştır. Bu veriler tahmin edilemez ve diğer yaş grupları için uygulanmayabilir
Otistik istatistikler
Otistik çocuklar güncel istatistik verileri
.

ANASAYFA

Otizm spektrum bozukluğu olan özellikle okul öncesi otistik çocuklar yanında disleksi, dikkat eksikliği, duyu bütünleme, asperger sendromu, uzman fizyoterapist eşliğinde evde fizik tedavi hizmetlerimiz devlet destekli, servisli ve ücretsiz olarak devam etmektedir.

Daha fazla bilgi için iletişime geçebilirsiniz.

Sevgilerle…

Özel Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Kardeş otizmi nedeni nedir? Genetik, kalıtımsal faktörler, otizm ihtimali

Kardeşler de otizm(OSB, ASD) riski var mıdır?
Otizmin, aile ve kardeşlerde genetik yatkınlık ihtimali nedir? OSB, kalıtımsal bir farklılık mıdır?
Otistik kardeşi olan çocuklar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, küçük kardeşlerin otizm spektrum bozukluğu geliştirme riskinin, büyük kardeşte Otizm Spektrum Bozukluğu varsa 14 kat daha yüksek olduğunu buldu.

Journal of Developmental Behavioral Pediatrics’te(1) yayınlanan çalışma, risk seviyesinin doğumdaki gebelik süresi boyunca tutarlı olduğunu da buldu.

Bu araştırma gösteriyor ki otizm kalıtımsal olarak genetik bilimiyle yakından ilişkilidir. Ayrıca kesin olarak tıp literatüründe ağız birliği olmasa da bağırsak florasının etkisi, metal birikimi, babanın yaşının ilerlemiş olması, çocuk anne karnındayken annenin madde kullanımı ya da emzirme dönemlerinde annenin sütünün ağır metal ile zehirlenmesi gibi sebepler şüphe edilen durumlardır.

Otizmin ne olduğu, OSB görülme sıklığı, nedenleri ve otizm sendromlu otistik kardeşlerde ki genetik ve kalıtımsal yatkınlığı beraberce inceleyelim ve merak edilen sorulara cevap arayalım.


Otizm nedir?

Otizm Spektrum bozukluğu, sosyal etkileşim ve iletişimdeki bozuklukların yanı sıra kısıtlı ve tekrarlayan davranış kalıplarıyla tanımlanan sözel olarak kişinin ihtiyaçlarını, kendisini ya da çevresini ifade etmesini ve tanımlamasını engelleyen, çoğu zaman başka bazı sorunların eşlik ettiği(Dikkat eksikliği ve hiperaktivite vs) nörogelişimsel bir bozukluktur. Genetik ve çevresel bazı faktörlerden etkilendiğine dair çeşitli akademik çalışmalar mevcuttur.

Otizm görülme sıklığı nedir?


Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin en son verilerine göre her 68 çocuktan 1’inde görülür. Bu veriler toplumun sosyal, ekonomik, sağlık konularında homojen hizmet alıp almadığıyla lgili değişik oranlar verebilmekle beraber Dünya’da genel kabul gören oranlardır. Konu ile ilgili yapılan Dehb ile ilgili bir çalışmaya buradan göz atabilirsiniz..


OSB nedenleri nedir?


Otizmin nedeni hakkında çeşitli araştırma enstitüleri tarafından yapılan çalışmalar mevcut olmakla birlikte gelişiminde rol oynayabilecek bir dizi farklı genetik ve çevresel faktör tanımlamıştır.

Otizm genetik faktörleri

Genetik faktörler konusunda gen mutasyonları ve gen silinimlerine atıfta bulunulurken
Çevresel faktörlere ise vücuttaki ağır metal birikimi, babanın ilerleyen yaşı, annenin hamileyken madde kullanımı ya da emzirme döneminde bebeğe ağır metal geçişine sıklıkla vurgu yapılmaktadır.
Kardeşlerde otizm riski üzerine yapılan bir çalışma
Daha önce bilim adamları tarafından yapılan birçok araştırma, ilk çocuktan 2 yıl sonra doğan veya ilk çocuktan altı yıldan sonra dünyaya getirilen ikinci çocukta, otizm spektrum bozukluğu olma riskinin önemli ölçüde artırdığını sonucunu buldu.

Kaiser Permanente Southern California Araştırma ve Değerlendirme Bölümü’nde kıdemli araştırmacı yazar Darios Getahun, “Çalışmamız, otizmin kardeşleri nasıl etkilediğine dair ek bilgiler sağlıyor” dedi. “Bu bulgular aynı zamanda cinsiyet gibi faktörlerin otizm riski üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasına da katkıda bulunuyor.”

Çalışma, Güney Kaliforniya’daki Kaiser Permanente üyelerini içeriyordu ve 2001’den 2010’a kadar 28 ile 42. gebelik haftaları arasında aynı anneden doğan en az iki kardeşe odaklandı.

Kardeşlerde otizm ihtimali

Otizm spektrum bozukluğu teşhisi konan ve otizmli olan çocukların oranı aşağıdaki gibidir.
Otizmli büyük kardeşleri olan küçük kardeşlerin otizme yakalanma oranı yüzde 11,3 iken, otizmden etkilenmemiş büyük kardeşleri olanlarda bu oran yüzde 0,92’dir (10 kat).
Annenin gebelik sürelerine göre karşılaştırma yapıldığında, otizm tanısı konmamış kardeşlerle karşılaştırıldığında, otizm tanısı almış büyük bir kardeşi olan ve 37-42 gebelik haftasında doğanlarda, otizm tanısı için risk 15 kattan fazla artmıştır.
Erken doğmuş yani 28-36 gebelik haftası doğmuş ve otizm tanısı almış büyük bir kardeşi olan küçük kardeşlerin otizm riski neredeyse 10 kat artmıştır.
Büyük erkek kardeşleri otizmli olan genç erkeklerin hastalıktan etkilenme oranı %15 iken , ablası otizmli olan genç kızların hastalıktan etkilenme oranı %7 olarak bulundu. Yani erkeklerin hastalıktan daha fazla etkilendiği görüldü.
“Otizm teşhisi konmuş daha büyük bir çocuğu olan ebeveynlerin, küçük kardeşlerini de test ettirme olasılığı diğer ailelerin test yaptırma oranına göre daha yüksektir. Bu durumda otizm spektrumu teşhisi konmuş çocukları olmayan ebeveynlere kıyasla, otizmli çocukları olan ailelerde daha yüksek tanı oranına neden olduğunu belirten Dr. Getahun bunun aslında standart sapmada küçük bir farklılaşmaya yol açabileceğini belirtmek istiyor olabilir.

Kız çocuklarında gizli otizm

Araştırmacılar ayrıca, bu çalışmada gözlemlenen cinsiyet farkının teşhis ve raporlamadaki ön yargılardan kaynaklanabileceğini de belirtti. Dr. Getahun, “Önceki araştırmalar, kızların tanısal değerlendirme için sevk edilme ihtimalinin daha düşük olabileceğini veya yönlendirilirse, erkek çocuklara göre yanlış teşhis konulma olasılığının daha yüksek olabileceğini gösterdi” diye ekledi.
Kaynak

DİPNOT (1) : JDBP

Otizm, dil ve konuşma, disleksi, dikkat eksikliği, asperger sendromu, down sendromu gibi konularda ilgili makalelerimizden gerekli bilgiyi bulabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve çocuğunuzun otizm değerlendirmesi için lütfen Derinçocuk adresinden ulaşabilir ya da canlı destek yoluyla iletişime geçebilirsiniz.

Sevgilerle…

Call Now ButtonCanlı Destek