İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mikrobiyota – Otizm – Dehb – Obezite

İnsandaki Bağırsak Mikrobiyotası içerisinde bulunan bakterilerin Otizm, Dehb, Hiperaktivite, Obezite, Astım, Egzama, Şeker hastalığı gibi pek çok konu ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz? Otizm, dehb,…

DEHB Alternatif Tedavi Yöntemleri

DEHB, Dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu birbirinden farklı 3 farklılığa işaret edebilir. Bununla ilgili bireylerin yani çocuklar ve yetişkinlerin düzeylerine göre farklı ihtiyaçları olabilir…

Dikkat eksikliği, Hiperaktivite bozukluğu ve Dehb istatistikleri

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE (DEHB) İSTATİSTİKLERİ
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yapısal yani nörogelişimsel, gen mutasyonu ya da çevresel faktörler tarafından tetiklendiği düşünülen bir hastalıktır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ne kadar yaygındır? Son verilere göre ABD’de 16 milyondan fazla çocuk için (yüzde 9,4) DEHB tanısı konmuştur.

DİKKAT EKSİKLİĞİ İSTATİSTİKLERİ, DEHB YAYGINLIĞI NEDİR?
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre , Amerika Birleşik Devletleri’nde 2 ila 17 yaş arasındaki yaklaşık 6,1 milyon çocuğa (yüzde 9,4) dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ( DEHB veya ADD ) teşhisi konduğu tahmin edilmektedir.

Bu rakam şunları içerir:

2-5 yaş arası küçük çocukların 388.000’i (yüzde 2.4)
6-11 yaş okul çağındaki çocukların 2,4 milyonu (yüzde 9,6)
12-17 yaş arasındaki ergenlerin 3,3 milyonu (yüzde 13,6)
Aynı çalışma, erkek çocuklarının DEHB tanısı alma olasılığının kızlara göre daha yüksek(en az 3 kat ve daha fazla) olduğunu buldu (sırasıyla yüzde 12,9 ve yüzde 5,6).

Bununla birlikte araştırmalar, DEHB’nin tipik ve geleneksel olarak bildirilenden daha fazla sayıda kızı etkilediğini göstermektedir. Kızlarda daha az görülmesinin sebebi, dikkat eksikliği ve hiperakivite bozukluğu semptomlarının erkeklere kıyasla daha az belirgin olması nedeniyle gözden kaçması olmuş olabilir.

Teşhis sürecindeki genel bir ön yargıyı yansıtabilir bu durum yani teşhis koyan uzmanlar tanı koyarken belli yargılar üzerinden tanı koyarsa özellikle kız çocuklarında teşhiste hata yapma ihtimali artabilir..

DEHB çocukluk çağında en yaygın nörogelişimsel bozukluktur. Rakamlar değişkenlik gösterse de, çocuklarda dünya çapında DEHB yaygınlığının yaklaşık yüzde 5 olduğu tahmin edilmektedir .

Yetişkinlerde DEHB yaygınlığı
2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre , yetişkinlerde DEHB’nin dünya çapında yaygınlığının yüzde 2,8 olduğu tahmin ediliyor.

ABD’de yetişkin DEHB için yaygınlık tahminleri değişiklik göstermektedir. Bir 2019 çalışması, yetişkin DEHB yaygınlığını yüzde 0,96 olarak tahmin ediyor – on yıl önceki yüzde 0,43’ten oranından sonra iki katına çıktı.

Önceki çalışmalar, ABD’de yetişkinlerde DEHB yaygınlık oranlarını yüzde 2,5 ile yüzde 4,4 arasında, erkeklerde yüzde 5,4 tanı oranı kadınlarda yüzde 3,2 olarak hesaplamışlardı.

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
ABD’de DEHB teşhisi konan çocukların sayısına ilişkin tahminler yıllar içinde değişti. 2014 CDC çalışmasına kadar :

2003 yılında, çocukların yüzde 7,8’ine DEHB teşhisi kondu
2007’de: yüzde 9,5
2011’de: yüzde 11
Düzenli artışa dikkat

Çocuklarda DEHB Tedavisi
ABD’de DEHB olan çocukların yaklaşık yüzde 75’i bir tür DEHB tedavisi görmektedir.

DEHB olan çocukların yüzde 31,7’si DEHB ilaçları ve davranışsal tedavi alıyor
Yüzde 30,3’ü yalnızca DEHB ilaçlarını alıyor
Yüzde 14,9’u yalnızca davranışsal tedavi görüyor
DEHB İlaçları

DEHB olan çocukların yüzde 62’si şu anda DEHB ilacı kullanıyor
DEHB olan 2-5 yaşındakilerin yüzde 18,2’si
DEHB olan 6-11 yaşındakilerin yüzde 68,6’sı
DEHB olan 12-17 yaşındakilerin yüzde 62,1’i
Davranışsal sağlık

DEHB olan çocukların yüzde 46,7’si davranışsal tedavi görüyor
DEHB olan 2-5 yaşındakilerin yüzde 59,5’i
DEHB olan 6-11 yaşındakilerin yüzde 51,4’ü
DEHB olan 12-17 yaşındakilerin yüzde 41,7’si
2014 verilerine göre , ABD’deki DEHB’li çocukların çoğu , DEHB semptomlarını tedavi etmek için ilaç ve okul destekleri dahil olmak üzere bir tür müdahale alıyor .

DEHB’li çocukların yüzde 80’i okul temelli destek aldı
Yüzde 40 sosyal beceri eğitimi aldı
Yüzde 31 ebeveyn eğitimine katıldı
Yüzde 20’si bilişsel davranışçı terapi (CBT) aldı
İlgili Koşullar
dehb istatistikler, hiperaktivite, hiperaktif, çocuklar, sayısal veriler, özel eğitim, rehabilitasyonDEHB olan çocukların yaklaşık üçte ikisinin en az bir başka durumu vardır.
DEHB olan çocukların yüzde 51,5’inin davranış veya davranış sorunları var
Yüzde 32,7’sinin anksiyete sorunları var
Yüzde 16,8’inin depresyonu var

Yüzde 13,7’sine otizm spektrum bozukluğu (ASD) teşhisi kondu
Yüzde 1.2 Tourette sendromu var
Yaklaşık yüzde 45’inin öğrenme bozukluğu var
DEHB olan çocukların, yetişkinlerde aşırı yeme bozukluğuna benzer bir tür yeme bozukluğu olan Kontrol Kaybı Yeme Sendromuna (LOC-ES) sahip olma olasılığı 12 kat daha fazladır.
YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ İSTATİSTİKLERİ
Yetişkinler arasında DEHB teşhisleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çocuklar arasında DEHB teşhislerinden dört kat daha hızlı büyüyor (yetişkinler arasında yüzde 123,3’e kıyasla çocuklar arasında yüzde 26,4 artış).
Yine de, DEHB’nin yetişkinlerde çocuklara kıyasla daha az teşhis edildiği düşünülmektedir.
Çoğu bilim adamı, yetişkinlerde DEHB kalıntılarının tespit eidlemeyeceğine inanıyor. DEHB olan yetişkinler sıklıkla DEHB belirtilerini maskeleyebilir ve eşlik eden psikiyatrik bozukluklar olabilir. DSM-V DEHB için tanı kriterleri daha çok çocuklar için geliştirilmiştir.
Yetişkin DEHB sıklıkla diğer bazı sorunlarla birlikte ortaya çıkar.
2017 meta analizine göre :
DEHB’li yetişkinlerde bipolar bozukluk oranları yüzde 5,1 ile 47,1 arasında tahmin edilmektedir.
DEHB olan yetişkinlerin yaklaşık beşte biri ile yarısı arasında majör depresif bozukluk / distimi vardır.
DEHB olan bireylerin yaklaşık yarısında bir tür anksiyete bozukluğu vardır.
Kişilik bozuklukları, DEHB olan yetişkinlerin yüzde 50’sinden fazlasında mevcuttur
Madde Bağımlılığı Bozukluğu
DEHB ve madde bağımlılığı bozukluğu (SUD) arasındaki bağlantı belgelenmiştir. Araştırmalar, SUD’li yetişkinlerin yüzde 25 ila 40’ında DEHB olduğunu göstermektedir.
DEHB olan kişilerin nikotin, alkol, marihuana ve kokain gibi maddelere karşı madde kötüye kullanım bozuklukları geliştirme olasılığı en az 1,5 kat daha fazladır.
DEHB İSTATİSTİKLERİ DEMOGRAFİ, IRK, ETNİK KÖKEN
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’nin 2020 veri özetine göre:
Beyaz (yüzde 14,7) ve Hispanik çocuklara (yüzde 11,9) kıyasla, 3 ila 17 yaş arası siyah çocuklara DEHB veya öğrenme güçlüğü (yüzde 16,9) teşhisi konma olasılığı daha yüksektir.
En düşük gelir diliminde yer alan çocuklara, federal yoksulluk seviyesinin üzerinde gelire sahip ailelerdeki çocuklara kıyasla DEHB veya öğrenme güçlüğü teşhisi konma olasılığı daha yüksektir (yüzde 18,7’ye karşı yüzde 12,7).
Siyah beyaz çocuklara, ailesinin geliri ne olursa olsun, Hispanik(esmer veya güney amerika ya da meksika kökenli) çocuklara kıyasla DEHB veya öğrenme güçlüğü teşhisi konma olasılığı daha yüksektir.
Ebeveynleri lise veya daha az eğitim almış ebeveynleri olan çocuklara (yüzde 15,4), lise eğitiminden daha fazla eğitim almış ebeveynleri olan çocuklara (yüzde 12,8) kıyasla DEHB tanısı alma olasılığı daha yüksektir (yüzde 15,4).
ABD’nin güneyinde yaşayan çocukların, diğer bölgelerdeki akranlarına kıyasla daha önce DEHB tanısı almış olma olasılığı daha yüksektir.
Güney: yüzde 11
Midwest: yüzde 8,4
Kuzeydoğu: yüzde 8,4
Batı: yüzde 6,8
Kırsal kesimde yaşayan çocukların, kentsel / banliyö akranlarına kıyasla DEHB tanısı alma olasılığı daha yüksektir.
Kırsal: yüzde 11,8
Kentsel / banliyö: yüzde 9
Tüm ırk / etnik gruplardan yetişkinler arasında DEHB tanı oranları artıyor, ancak eşitsizlikler devam ediyor (2006’dan 2017’ye yaygınlık rakamları):
Beyaz: yüzde 0,67 ila 1,42
Asya: yüzde 0.11 – 0.35
Yerli Hawaii / Pasifik Adalı: yüzde 0,11 ila 0,39
Siyah: yüzde 0,22 – 0,69
İspanyol: yüzde 0,25 ila 0,65
Kızılderili ve Alaska Yerlisi: yüzde 0,56 ila 1,14
DİKKAT EKSİKLİĞİ İSTATİSTİKLERİ VE DAHA FAZLASI
DEHB olan çoğu çocuğun orta ila hafif semptomları vardır.
Orta: yüzde 43,7
Hafif: yüzde 41,8
Şiddetli: yüzde 14,5
Nörotipik ailelerin, DEHB’li çocukları olan ailelerin harcadığı 15.036 dolara kıyasla, her yıl çocuk başına ortalama 2.848 dolar harcadığını bulan bir araştırmaya göre, DEHB’li bir çocuk yetiştirmek, DEHB olmayan bir çocuk yetiştirmekten beş kat daha pahalı.
DEHB olan her beş öğrenciden en az biri okul temelli gerekli müdahale hizmetlerini almıyor.
DEHB olan gençler
DEHB teşhisi konan genç sürücülerin trafik kazası geçirme, trafik ve hareket ihlalleri görme ve riskli araç kullanma davranışlarında bulunma olasılığı daha yüksektir.
Madde bağımlılığı bozukluğu olan ergenlerin yüzde 27 kadarı, eştanılı DEHB’ye sahiptir.
DEHB olan ergenler, DEHB’si olmayan ergenlere göre ebeveynleriyle daha fazla çatışmakta ve sorun yaşamaktadır.
DEHB olan ergen kızların, DEHB olan erkekler ve DEHB olmayan kadınlara kıyasla sosyal zorluklarla mücadele etme ve zayıf bir benlik kavramına sahip olma olasılığı daha yüksektir.
DEHB’li genç erkeklerin lisede devam, not ortalaması, ev ödevi ve daha fazlasıyla ilgili sorunlar yaşama olasılığı daha yüksektir.
DEHB’li erkek gençler yüzde 3 ila 10 okulu kaçırıyor;

Liseyi bırakma olasılığı 2,7 ila 8,1 kat daha yüksektir;

Derslerinin yüzde 7.5’inde başarısız;

DEHB’si olmayan erkek gençlere göre GPA’ları beş ila dokuz puan daha düşük.

Üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 2 ila 8’i, DEHB ile ilişkili klinik olarak önemli semptomları kendi kendine rapor ediyor.
DEHB olan yetişkinler
DEHB, tedavi edilmezse, özellikle yetişkinler için bozulmuş yaşam kalitesi ile ilişkili ciddi sorunlara yol açabilmektedir..
DEHB’si olan bireyler, DEHB’si olmayan yetişkinlere kıyasla iş bulma ve sürdürmede zorluk yaşama olasılıkları eğer çocuklukta tedavi görmediler ise daha yüksektir.

DEHB olan bireylerin arkadaşlık, aşk, ailevi vs ilişkilerinde zorluk yaşama olasılığı daha yüksektir.
Yetişkin DEHB ile ilişkili diğer sonuçlar arasında anksiyeteye karşı savunmasızlık, duygudurum bozuklukları, bağımlılık, bozulmuş sürüş güvenliği ve hatta kazalardan kaynaklanan erken ölüm bulunmaktadır.

Kadınlarda DEHB

2014 incelemesinden:
Dikkatsizlik belirtileri, DEHB olan kızlarda ve kadınlarda hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerinden daha yaygındır.

DEHB’li kadınların, DEHB’si olan erkeklere ve DEHB’si olmayan kadınlara kıyasla düşük benlik saygısı yaşama olasılığı daha yüksektir.

DEHB’li erkeklere kıyasla kadınlarda, anksiyete ve duygusal bozukluklar, fobiler sergileme ve genelleştirilmiş anksiyete bozukluğunun DEHB’e eşlik etme olasılığı kadınlarda daha yüksektir.

Çocukluk çağında mevcut olan semptomların ”DEHB olan kadınların önemli bir kısmı için” yetişkinliğe gelme eğilimi vardır.
DEHB ilacı kullanımı kızlarda ve kadınlarda DEHB’li erkek ve erkeklere göre daha düşüktür.
Detaylı bilgi için Derinçocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Sevgilerle…

Anasayfa

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

Disleski ve özel öğrenme güçlüğü

Asperger sendromu

Otizm spektrum bozukluğu

DEHB ile Bağırsak Florası arasındaki ilişki

Tamamen gülünç gelebilir, ancak DEHB yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bağırsak florasında oluşan bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Mikrobiyotayı hedefleyen probiyotik desteği bu anlamda açıklayıcı olabilir.…

Dehb, hiperaktivite doğru bilinen yanlışlar

ÇOCUKLARDA HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUKLARI(DEHB)
DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
DEHB veya DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUKLARI NEDİR?
Çocukların ara sıra ödevlerini unutmaları, ders sırasında hayal kurmaları, düşünmeden hareket etmeleri veya yemek masasında kıpır kıpır kalmaları normaldir. Ancak dikkatsizlik, dürtüsellik ve hiperaktivite, bazen dikkat eksikliği bozukluğu veya DEHB olarak da bilinen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) belirtileridir.

DEHB, genellikle erken çocukluk döneminde, genellikle yedi yaşından önce ortaya çıkan yaygın bir nörogelişimsel bozukluktur. DEHB, çocukların spontane tepkilerini kontrol etmelerini zorlaştırır – hareketten konuşmaya ve dikkatliliğe kadar her şeyi içerebilen tepkiler . Hepimiz hareketsiz oturamayan, hiç dinlemeyen, ne kadar açık bir şekilde sunarsanız sunun talimatları takip etmeyen veya uygunsuz zamanlarda uygunsuz yorumlar yapan çocuklar tanıyoruz. Bazen bu çocuklar baş belası olarak etiketlenir veya tembel ve disiplinsiz oldukları için eleştirilir. Ancak DEHB’ye sahip olabilirler.

Normal çocuk davranışı mı yoksa DEHB mi?
DEHB ile normal “çocuk davranışı” arasında ayrım yapmak zor olabilir. Yalnızca birkaç belirti görürseniz veya belirtiler yalnızca bazı durumlarda ortaya çıkarsa, muhtemelen DEHB değildir. Öte yandan, çocuğunuz tüm durumlarda – evde, okulda ve oyunda – mevcut olan bir dizi DEHB belirti ve semptomu gösteriyorsa, daha yakından bakmanın zamanı gelmiştir.

DEHB’li bir çocukla yaşamak sinir bozucu ve bunaltıcı olabilir, ancak bir ebeveyn olarak semptomları kontrol etmeye, günlük zorlukların üstesinden gelmeye ve ailenize daha fazla sakinlik getirmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz çok şey var.

DEHB ile ilgili efsaneler ve gerçekler
Efsane: DEHB olan tüm çocuklar hiperaktiftir. Gerçek: DEHB olan bazı çocuklar hiperaktiftir, ancak dikkat sorunları olan diğerlerinin çoğu değildir. Dikkatsiz, ancak aşırı aktif olmayan DEHB’li çocuklar, aralıklı ve motivasyonsuz görünebilir.
Efsane: DEHB olan çocuklar asla dikkat edemezler. Gerçek: DEHB olan çocuklar genellikle zevk aldıkları etkinliklere konsantre olabilirler. Ancak ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, eldeki görev sıkıcı veya tekrarlayıcı olduğunda odaklanmakta güçlük çekerler.
Efsane: DEHB olan çocuklar isterlerse daha huzurlu davranabilirler. Gerçek: DEHB olan çocuklar sakin olmak için ellerinden geleni yapabilirler, ancak yine de oturamaz, sessiz kalamaz veya dikkatini veremez. İtaatsiz görünebilirler, ancak bu kasıtlı olarak hareket ettikleri anlamına gelmez.
Efsane: Çocuklar sonunda DEHB’den kurtulacaktır. Gerçek: DEHB genellikle yetişkinlikte de devam eder, bu nedenle çocuğunuzun sorunu aşmasını beklemeyin. Tedavi, çocuğunuzun semptomları yönetmeyi ve en aza indirmeyi öğrenmesine yardımcı olabilir.
Efsane: İlaç, DEHB için en iyi tedavi seçeneğidir. Gerçek: İlaç genellikle dikkat eksikliği bozukluğu için reçete edilir, ancak çocuğunuz için en iyi seçenek olmayabilir. DEHB için etkili tedavi aynı zamanda eğitim, davranış terapisi, evde ve okulda destek, egzersiz ve doğru beslenmeyi de içerir.
DEHB neye benziyor?
çocuklarda hiperaktivite, çocuklarda dikkat eksikliği, çocuklarda dehb, hiperaktif anneler,
Pek çok insan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu düşündüğünde, sürekli hareket halinde olan, duvardan duvara zıplayan ve etrafındaki herkesi rahatsız eden, kontrolden çıkmış bir çocuk hayal eder. Ancak gerçek çok daha karmaşıktır. DEHB olan bazı çocuklar hiperaktifken, diğerleri sessizce oturuyor – dikkatleri kilometrelerce uzakta olabilir. Bazıları bir göreve çok fazla odaklanır ve onu başka bir şeye kaydırmakta güçlük çekersiniz. Diğerleri sadece biraz dikkatsizdir, ancak aşırı derecede düşüncesiz görünebilirler.

Bu çocuklardan hangisinde DEHB olabilir?
Durmadan konuşan ve hareketsiz oturamayan hiperaktif çocuk.
Masasına oturan ve boşluğa bakan sessiz hayalperest.
Her ikisi de.
Doğru cevap “C” dir.

Dikkat eksikliği bozukluğu olan bir çocuğun sahip olduğu belirti ve semptomlar, hangi özelliklerin baskın olduğuna bağlıdır.

DEHB olan çocuklarda şunlar olabilir:
Dikkatsiz, ancak hiperaktif veya dürtüsel değil.
Hiperaktif ve dürtüsel, ancak dikkatini verebiliyor.
Dikkatsiz, hiperaktif ve dürtüsel (DEHB’nin en yaygın şekli).
Sadece dikkatsiz DEHB semptomları olan çocuklar, yıkıcı olmadıkları için genellikle göz ardı edilir. Bununla birlikte, dikkatsizlik belirtilerinin bazı sonuçları vardır: yönergelere uymadıkları için ebeveynler ve öğretmenlerle sıcak çatışmaya girmek; okulda düşük performans; veya diğer çocuklarla kurallara göre oynamama konusunda çatışmak.

DEHB’i farklı yaşlarda tespit etmek
Çok küçük çocukların dikkatlerinin kolayca dağılmasını ve hiperaktif olmasını beklediğimiz için, genellikle DEHB olan okul öncesi çocuklarda öne çıkan şey dürtüsel davranışlardır – tehlikeli tırmanış, aşırı hakaretliliktir. Yine de, dört ya da beş yaşlarında, çoğu çocuk başkalarına nasıl dikkat edeceklerini, talimat verildiğinde sessizce oturmayı ve aklına gelen her şeyi söylememeyi öğrenirler. Bu nedenle, çocuklar okul çağına geldiğinde, DEHB olanlar üç davranışta da öne çıkıyor: dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik.

DEHB’nin dikkatsizlik belirtileri ve semptomları
DEHB’si olan çocukların dikkatini veremeyeceği anlamına gelmez: Zevk aldıkları şeyleri yaparken veya ilgilendikleri konular hakkında çabalarken, odaklanma ve göreve devam etme konusunda hiçbir sorun yaşamazlar. Ancak görev tekrarlı veya sıkıcı olduğunda, çabucak gözden kaybolurlar.

Yolda kalmak başka bir yaygın sorundur. DEHB olan çocuklar genellikle hiçbirini tamamlamadan bir görevden diğerine atlarlar veya prosedürlerdeki gerekli adımları atlarlar. Okul çalışmalarını ve zamanlarını organize etmek onlar için çoğu çocuk için olduğundan daha zordur. DEHB olan çocuklar, etraflarında bir şeyler olup olmadığına odaklanmakta da güçlük çekerler; Odaklanmaları için genellikle sakin ve sessiz bir ortama ihtiyaçları vardır.

Çocuklarda dikkatsizlik belirtileri:
Odaklanmakta güçlük çekerler; dikkati kolayca dağılır veya tamamlamadan önce bir görevden sıkılır
Konuşulduğunda dinlemiyormuş gibi görür
Bir şeyleri hatırlamakta ve talimatları uygulamakta güçlük çeker; ayrıntılara dikkat etmez veya dikkatsizce hatalar yapar
Organize olma, zamanı planlama ve projeleri bitirme konusunda sorun yaşar
Sık sık ödevlerini unutur, kitap, oyuncak veya diğer eşyaları kaybeder veya yanlış yerleştirir
DEHB’nin hiperaktivite belirtileri ve semptomları
DEHB’nin en öne çıkan belirtisi hiperaktivitedir. Pek çok çocuk doğal olarak oldukça aktifken, hiperaktif ve dikkat eksikliği bozukluğu semptomları olan çocuklar her zaman hareket halindedir. Bir aktiviteden diğerine geçerek aynı anda birkaç şey yapmaya çalışabilirler. Hareketsiz oturmaya zorlandıklarında bile, bu onlar için çok zor olabilir, ayaklarını vuruyor olabilir, bacakları titriyor veya parmaklarını şıklatıyor olabilirler.

Çocuklarda hiperaktivite belirtileri:
Sürekli kıpır kıpır kıpır kıpır
Hareketsiz oturmakta, sessizce oynamakta veya rahatlamakta güçlük çekiyor
Sürekli hareket ediyor, genellikle uygunsuz şekilde koşuyor veya tırmanıyor
Aşırı konuşuyor
Ani ve Hızlı sinirlenme olabilir
DEHB’nin dürtüsel belirti ve semptomları
DEHB olan çocukların dürtüselliği, kendi kendini kontrol etmede sorunlara neden olabilir. Kendilerini diğer çocuklardan daha az kontrol ettikleri için, konuşmalarını yarıda kesecek, diğer insanların alanını istila edecek, sınıfta alakasız sorular soracak, dokunaklı gözlemler yapacak ve aşırı kişisel sorular soracaklar. “Sabırlı olun” ve “Biraz bekleyin” gibi talimatlar, DEHB olan çocuklar için diğer gençlere göre iki kat daha zordur.

DEHB’in dürtüsel belirti ve semptomları olan çocuklar da karamsar olma ve duygusal olarak aşırı tepki verme eğilimi mevcuttur. Sonuç olarak, diğerler çocuklar hiperaktif veya dikkat eksikliği olan çocuğu saygısız, tuhaf veya muhtaç olarak görmeye başlayabilir.

Çocuklarda dürtüsellik belirtileri:
Düşünmeden hareket eder
Tahminler; bir problemi çözmek için zaman ayırmak yerine cevapları, tüm soruyu duymayı beklemeden yanıtlamaya çalışır.
Başkalarının konuşmalarına veya oyunlarına izinsiz girme
Çoğu zaman başkalarını rahatsız eder; yanlış zamanda yanlış şeyi söyler
Güçlü duyguları kontrol altında tutamama durumu öfke patlamaları veya öfke nöbetleri ile sonuçlanır
DEHB’nin çocuklarda olumlu etkileri

DEHB’nin zeka veya yetenek ile ilgisi yoktur. Dahası, dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar genellikle aşağıdaki olumlu özellikleri gösterir:

Yaratıcılık – DEHB olan çocuklar olağanüstü yaratıcı olabilirler. Hayal kuran ve aynı anda on farklı düşünceye sahip olan çocuk, usta bir problem çözücü, bir fikir kaynağı veya yaratıcı bir sanatçı olabilir. DEHB olan çocukların dikkati kolayca dağılabilir, ancak bazen başkalarının göremediklerini fark ederler.

Esneklik – DEHB’li çocuklar aynı anda birçok seçeneği değerlendirdikleri için, bir alternatife çabuk karar veremezler ve farklı fikirlere daha açık olurlar.

Coşku ve kendiliğindenlik – DEHB’li çocuklar nadiren sıkıcıdır! Pek çok farklı şeyle ilgileniyorlar ve canlı kişilikleri vardır. Kısacası, sizi kızdırmıyorlarsa (ve bazen öyle olsalar bile), birlikte olmak çok eğlenceli olabilir.

Enerji ve dürtü – DEHB’li çocuklar motive olduklarında, çok çalışırlar veya çok oynarlar ve başarılı olmak için çabalarlar. Aslında onları ilgilendiren bir görevden uzaklaşmak olabilir, özellikle de etkinlik etkileşimli veya uygulamalı ise zor olabilir.

Gerçekten DEHB mi?
Bir çocuğun dikkatsizlik, dürtüsellik veya hiperaktivite belirtileri göstermesi, onun DEHB olduğu anlamına gelmez. Bazı tıbbi durumlar, psikolojik bozukluklar ve stresli yaşam olayları, DEHB gibi görünen semptomlara neden olabilir. DEHB teşhisi konulmadan önce DEHB ile karıştırılabilen aşağıdaki olasılıkları araştırmak ve dışlamak için bir psikiyatriste uzmanına gitmeniz önemlidir:

Okuma, yazma, motor beceriler veya dil ile ilgili öğrenme güçlükleri veya problemleri.

Önemli yaşam olayları veya travmatik deneyimler (örneğin, yakın zamanda gerçekleşen bir hareket, sevilen birinin ölümü, zorbalık , boşanma ).

Anksiyete , depresyon ve bipolar bozukluk dahil psikolojik bozukluklar .

Davranış bozukluğu , reaktif bağlanma bozukluğu ve muhalefet meydan okuyan bozukluk gibi davranış bozuklukları.

Tiroid sorunları, nörolojik durumlar, epilepsi ve uyku bozuklukları gibi tıbbi durumlar .

DEHB olan bir çocuğa yardım etmek
Çocuğunuzun dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik semptomları DEHB’ye bağlı olsun ya da olmasın, tedavi edilmezse birçok soruna neden olabilir. Odaklanamayan ve kendilerini kontrol edemeyen çocuklar okulda zorlanabilir, sık sık başını belaya sokabilir ve başkalarıyla geçinmekte veya arkadaş edinmekte zorlanabilir. Bu hayal kırıklıkları ve zorluklar, düşük benlik saygısının yanı sıra tüm aile için sürtüşme ve strese neden olabilir.

Ancak tedavi , çocuğunuzun semptomlarında çarpıcı bir fark yaratabilir. Doğru destek ile çocuğunuz hayatın her alanında başarıya ulaşabilir. Çocuğunuz DEHB’ye benzeyen semptomlarla mücadele ediyor ise, profesyonel yardım almak için beklemeyin. Çocuğunuzun hiperaktivite, dikkatsizlik ve dürtüsellik semptomlarını dikkat eksikliği bozukluğu tanısı olmadan tedavi edebilirsiniz. Başlamak için seçenekler arasında çocuğunuzu terapiye sokmak, daha iyi bir diyet ve egzersiz planı uygulamak ve dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirmek için ev ortamını değiştirmek yer alır.

Bir DEHB teşhisi alırsanız, çocuğunuzun doktoru, terapisti ve okuluyla birlikte çalışarak onun özel ihtiyaçlarını karşılayan kişiselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturabilirsiniz. Çocukluk çağı DEHB için etkili tedavi, davranış terapisi, ebeveyn eğitimi ve öğretimi, sosyal destek ve okulda yardımı içerir. İlaç da kullanılabilir; ancak ilaç asla tek başına dikkat eksikliği bozukluğu tedavisi olmamalıdır.

DEHB ebeveynleri ne yapabilir?
hiperaktif çocuklar anneler ve ailelere tavsiyeler, ne yapabilirler, hiperaktivite, dehb, özel eğitim, rehabilitasyon, dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı
Çocuğunuz hiperaktif, dikkatsiz veya dürtüsel ise, dinlemesi, bir görevi bitirmesi veya hareketsiz oturması için çok fazla enerji gerekebilir. Bu durumun sürekli tekrarlanıyor olması sinir bozucu ve yorucu olabilir. Bazen gösteriyi çocuğunuz yönetiyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ancak, aynı zamanda çocuğunuzun yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olurken, durumun kontrolünü yeniden kazanmak için atabileceğiniz adımlar vardır.

Dikkat eksikliği bozukluğuna kötü ebeveynlik neden olmazken, sorunlu davranışları düzeltmek için uzun bir yol kat edebilecek etkili ebeveynlik stratejileri vardır.DEHB olan çocukların davranışlarının düzeltilmesi için sistemli bir yaklaşıma, tutarlılığa, açık iletişime, ödüllere ve sonuçlara ihtiyacı vardır. Ayrıca çok fazla sevgiye, desteğe ve cesaretlendirmeye ihtiyaçları vardır. Ebeveynlerin, her çocukta benzersiz olan doğal enerjiden, oyunculuktan ve merak duygusundan ödün vermeden DEHB belirtilerini ve semptomlarını azaltmak için yapabilecekleri birçok şey vardır.

Çocuğunuza daha iyi bakabilmek için kendinize iyi bakın. Doğru beslenin, egzersiz yapın, yeterince uyuyun, stresi azaltmanın yollarını bulun ve çocuğunuzun doktoru ve öğretmenlerinin yanı sıra ailenizden ve arkadaşlarınızdan da yüz yüze destek alın.

Sistem oluşturun ve ona bağlı kalın. Günlük rutinleri takip ederek, çocuğunuzun programını basitleştirerek ve çocuğunuzu sağlıklı aktivitelerle meşgul ederek çocuğunuzun odaklanmasına ve organize olmasına yardımcı olun.

Net beklentiler belirleyin. Davranış kurallarını basitleştirin ve bunlara uyulduğunda veya çiğnendiğinde ne olacağını açıklayın ve her seferinde bir ödül veya sonuç ile davranışları takip edin.

Egzersizi ve uykuyu teşvik edin. Fiziksel aktivite konsantrasyonu iyileştirir ve beyin büyümesini destekler. DEHB olan çocuklar için önemli olan, aynı zamanda daha iyi uykuya yol açar ve bu da DEHB semptomlarını azaltabilir.

Çocuğunuzun doğru yemesine yardım edin. DEHB semptomlarını yönetmek için, her üç saatte bir düzenli sağlıklı yemekler veya atıştırmalıklar planlayın ve abur cubur ve şekerli yiyecekleri azaltın.

Çocuğunuza nasıl arkadaş edineceğini öğretin. Onun daha iyi bir dinleyici olmasına yardım edin, insanların yüzlerini ve vücut dilini okumayı öğretin ve başkalarıyla daha sorunsuz etkileşim kurmasına destek olun.

DEHB olan çocuklar için okul ipuçları
Açıkçası, DEHB öğrenme sorunlarına yol açıyor ve otizm gibi birçok hastalıkla da ilişkili olduğu biliniyor. Sınıfta koşuşturuyorsanız ya da okumanız ya da dinlemeniz gereken şeylere dikkat kesilemiyorsanız, bilgiyi özümseyemez ya da işinizi bitiremezsiniz.

Okul ortamının çocukların ne yapmasını gerektirdiğini düşünün: Hareketsiz oturun. Sessizce dinleyin. Çok dikkatli olun. Yönergeleri izleyin. Yoğunlaşın.

Bunlar, DEHB olan çocukların yapmakta zorlandıkları şeylerdir – istekli olmadıkları için değil, hormonal sistemleri izin vermediği için.

Ancak bu, DEHB olan çocukların okulda başarılı olamayacağı anlamına gelmez. DEHB olan çocukların sınıfta gelişmesine yardımcı olmak için hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin yapabileceği birçok şey vardır.

Her çocuğun bireysel zayıflıklarını ve güçlü yönlerini değerlendirmekle başlar, ardından çocuğun odaklanmasına, görevde kalmasına ve tam kapasitesini öğrenmesine yardımcı olacak yaratıcı stratejiler geliştirir.

KAYNAK : www.helpguide.org

Call Now ButtonCanlı Destek