İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İstanbul Bağcılar Rehabilitasyon ve evde fizik tedavi birimi

EVDE FİZİK TEDAVİ VE EVDE FİZYOTERAPİST DESTEĞİ HAKKINDA
Serebral palsi, diskinezi, ataksi, rett sendromu, prader willi, williams sendromu, spina bifida, motor gelişimsel gerilikleri irdelediğimiz bu makalede özellikle evde fizik tedavi ile ücretsiz ve devlet destekli uzman fizyoterapist desteği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Fizik tedavi, fizyoterapi, fizik terapi hizmetleri kapsamında evde fizyoterapist hizmetlerimiz devam etmektedir
Uzman fizyoterapistler eşliğinde evde verilen fizyoterapi hizmetleri ile fiziksel olarak desteğe ihtiyacı olan kişilere fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ücretsiz ve devlet destekli hizmetler güven, saygı ve ilgi prensipleri ile istikrarlı bir şekilde sağlamaktadır.
Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemde herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu, bedensel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden, toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan, bu nedenlerle korunma, bakım, fizik tedavi ve rehabilitasyon, danışmanlık ve fizyoterapi destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiye bedensel engelli; bu duruma yol açan durumlara ise bedensel engel denir.
Bedensel engelleri nedeni ile sağlıklı kişilerden farklılaşan ve eğitim hizmetlerinden gereğince yararlanamayan ve fizyoterapi desteğine ihtiyaç duyan bu bireylerde bilişsel, psiko sosyal ve duyusal gereksinimlerin yanı sıra hareket ve fonksiyonel yeteneklerin geliştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
Çeşitli nedenlerle kaba ve ince motor gelişim becerileri olumsuz yönde etkilenmiş bu kişilerin kendilerinden beklenen fonksiyonel hareket ve becerileri yerine getirmeleri değişik derecelerde kısıtlanmıştır.
SEREBRAL PALSİ
SP (CP) şeklinde kısaltılmış olan serebral palsi hastalık grubu, gelişmekte olan beynin (gebeliğin başlangıcından ikinci yaşın sonuna dek) değişik nedenlerle zarar görmesi sonucu ortaya çıkan duyu, algı ve hareket bozukluğudur. Ortaya çıkan klinik tablonun ağırlığı, beynin zedelenme derecesine, hasarın yerine ve bireyin yaşına bağlıdır.

Beyinde ki anormal gelişimden kaynaklanır. Kasların kontrolünü sağlayan beynin ilgili bölgesi hasar gördüğü zaman kasları kullanmada güçsüzlük meydana gelmektedir.

Serebral palsi belirtileri kişiden kişiye değişebilmektedir eğer kişide ağır serebral palsi var ise yürüyebilmek için desteğe, özel ekipmanlara ihtiyacı olacaktır ancak eğer hafif serebral palsi varsa kişi özel bir desteğe ihtiyaç duymadan yürüyebilir fakat sıradan bir insana göre biraz daha fazla çaba ve enerji gerektirecektir.

Serebral palsi, beynin ilgili bölgesinde neresinin etkilendiğine bağlı olarak sınıflara ayrılmaktadır

Zayıf Denge ve Koordinasyon(Ataksi): Serebral palsinin en zayıf görülen halidir. Denge koordinasyon sorunları bu türde karakterstiktir. Kaslar üzerinde çok fazla hakimiyet isteyen yazma eylemini yaparlarken zorlanabilirler.
Sert Kaslar(Spastisite) : En yaygın görülen çeşittir. serebral palsi görülen insanların yaklaşık %80 ini etkiler. Kendi içerisinde 3 kola ayrılır vücudun hangi kısmının etkilendiğine bağlı olarak sınıflandırılır.
Spastik Dipleji: Kas sertliği bacakları etkilemektedir kollar ya çok az etkilenir ya da hiç etkilenmez.
Spastik Hemipleji: Genellikle vücudun bir tarafı etkilenir. bu noktada belirtmek gerekir ki kollar bacaklara göre daha fazla etkilenmektedir.
Spastik Kuadripleji: İşitme, görme ile ilgili sorunlar vücudun her yeri yaklaşık olarak etkilenir, kollar bacaklar yüz ve gövde etkilenmektedir. Serebral palsinin en şiddetli versiyonudur ve zaman zaman zihinsel engelde görülebilmektedir.
Kontrol Edilemeyen Hareketler(Diskinezi): Günlük olarak değişken olan kas yapısı vardır bir gün çok sıkı iken aniden gevşeyebilen kas yapısı nedeniyle hareketler kontrol edilemeyebilir. Uzuvların kontrolünü sağlamakta sorun yaşarlar
Birlikte bulunma hali, karışık serebral palsi.: En yaygın türü spastik diskinetiktir.
Daha fazla bilgi için serebral palsi ile ilgili makalemizi inceleyebilirsiniz.

MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİ ETKİLEYEN DEJENERATİF, METABOLİK VE GENETİK KÖKENLİ HASTALIKLAR
Motor gelişim geriliğine bağlı hareket ve fonksiyon kayıplarına yol açar. (Down sendromu, Subakut sklerozan panensefalit, Joubert sendromu, Rett sendromu, Prader-Willi sendromu, Williams sendromu vb.)

Down sendromu: Down sendromu genetik kökenli ve gen fazlalığından kaynaklanan bir hastalıktır. Makelelerimizden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
Subakut Sklerozan Panensefalit: Kızamık geçirildikten sonra, kızamık virüsünün vücuda yerleşerek sonraki yıllarda kişiyi etkilemesi ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Sakat bırakma ihtimalinin yanında ölümcül olabildiği vakalar da vardır.
Joubert Sendromu: Beynin denge ve koordinasyon bölgelerini etkileyen genetik bir bozukluktur. kas kontrolü eksikliği, uyku apnesi, anormal göz ve dil hareketleri, zihinsel yetersizliğin olduğu ve hiç olmadığı normal zekaya sahip çeşitli durumlar vardır. Joubert sendromunda bir uzmanın belirtilerin ağırlığına veya oranına göre tanı koyması karar gerekmektedir.
Rett Sendromu: Genellikle kadınları etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Yürüme sorunları, yavaşlamış beyin ve kafa büyümesi, büyümenin ve gelişmenin yavaşlaması, zihinsel engel, el hareketlerinin farklılaşması gibi belirtiler rett sendromunda görülebilen semptomlardır. Kaydedilen vaka sayılarının sadece %1 i genetik olduğu ve diğer nesile aktarıldığı belirlenmiştir. Bu durumda genlerde meydana gelen mutasyonun aktarıldığı değil kendiliğinden oluştuğu düşünülmektedir
Prader-Willi Sendromu: Endokrin sistemde etkin olduğu düşünülen hipotalamusta ki işlev bozukluğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Genellikle prader willi sendromuna sahip bireyler açlık tokluk hislerinden yoksundurlar, obeziteye ek olarak prader willi sendromuna sahip bireylerde normal IQ dan düşük IQ ya kadar değişik bir skalada zeka görülebilir ancak normal zekaya sahip bireylerde genellikle öğrenme güçlüğü görülmektedir. Büyüme hormonu eksikliği, boyun kısa kalması, gündüz aşırı uykulu uyku bozuklukları, kısırlık, skolyoz, kısa eller veya ayaklar, bir spektrum bozukluğu olduğundan dolayı bireyler arasında şiddeti ve görülme sıklığı değişken bir yapıdadır.
Williams Sendromu: Williams Sendromu’na 7. kromozomdaki elastin geninin yani 26 ile 28 numaralı genlerin silinmesi ile oluşmaktadır. her 1/10000 oranı vardır yani her 10000 kişiden 1 kişiyi etkilemektedir. Genellikle sosyal ve sıcakkanlıdırlar. Çocukları etkileyen en önemli sorun kalp sorunlarıdır. Down sendromu gibi kendine has karakteristik yüz görünümü vardır, kalp damar problemleri olabilir, kalsiyum ve D vitamini değerlerinde anormallikler olabilir, böbrek ve diş anormallikleri, fıtıklar, dikkat eksikliği bozukluğu ve öğrenme güçlükleri olabilir.

MENTAL MOTOR RETARDASYON(MENTAL MOTOR GERİLİK)
Zekâ, duyu, algı ve motor bozuklukların çeşitli oranlarda bir arada görüldüğü durumu ifade eden genel bir başlıktır. Mental motor retardasyon kas fonksiyonu ve konuşma ile ilgili sorunlar meydana getirebilir. Duş almak, kıyafet giymek, para yönetimi, yürüme ile ilgili durumlar mesela kat çıkmak zorlayıcı olabilir, dişlerini fırçalamak, ev işlerini yapmak, arkadaş aile ve çevresinde bulunan insanlar yani sosyal çevresiyle iletişim kurma gibi konularda zorluklara yol açar.

DOĞUŞTAN KOL FELCİ (BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI)
Zor geçen bir doğum esnasında Brakial Pleksus sinirleri sıkışabilir, gerilebilir hatta yırtılabilir. Doğum sırasında beyinden kola giden bu sinirlerin zedelenmesine bağlı olarak ortaya çıkan, hareket ve duyuyu etkileyen felç tablosuna doğuştan kol felci denmektedir. Eğer üst sinirler zedelenirse omuz ve dirsek, alt sinirler zedelenirse ön kol ve el kaslarını etkileyebilir. 4 şekilde ortaya çıkabilir
Gerildi ama yırtılmadı, kendiliğinden zamanla iyileşebilir. En yaygın görülme şekli budur.
Omurgaya bağlandığı yerden olmasa da sinir yırtılabilir. Cerrahi müdahale gerektirir.
Sinirler tam omurilikten yırtılır ve sinirlere giden taraftaki göz kapağı biraz sarkık görünebilir. Daha nadir görülür %10-20 arasında görülme sıklığı vardır.
Sinir kopmuştur ancak içeriden iyileşmeye başlar, yaralı sinire baskı yaparak işlevini engelleyebilir. Sinir veya tendon transferi ile cerrahi müdahale gerektirebilir.
OMURİLİK KAPANMA DEFEKTLERİ(SPİNA BİFİDA)
Omuriliğin ve omurilik sıvısının dışarıya doğru kese şeklinde fıtıklaştığı ve bacaklarda tek ya da çift taraflı değişen derecelerde felçlere neden olan bir hastalıktır. Bazı hastalarda beyin omurilik sıvısının dolaşımının beyin içinde kapalı kalması sonucu beyinde birikmesi ve buna bağlı başın büyüdüğü (hidrosefali) görülebilir.

DOĞUŞTAN KAS HASTALIKLARI
İskelet kaslarının yapısındaki bozulma ve buna bağlı ilerleyici kas güçsüzlüğü ile seyreden, doğumdan itibaren ortaya çıkan bir grup hastalıktır.

TRAVMATİK NEDENLİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ YARALANMALARI
Çoğunlukla trafik kazası, yüksekten düşme, ateşli silah yaralanmaları gibi kazalar sonucunda oluşmakta ve sinir sisteminde geçici ya da kalıcı engele neden olmaktadır.

SÜREĞEN HASTALIKLARDAN KAYNAKLANAN MOTOR GELİŞİM GERİLİKLERİ
Doğuştan ya da sonradan oluşabilen, yaşam boyu devam eden ve /veya ilerleyici, ince ve kaba motor gelişim becerilerinde yetersizlik ortaya çıkaran durumları tanımlar (Epilepsi, osteogenesis imperfekta ).

Yukarıdaki maddelerde belirtilen hususlar da öncelikle tıp hekimlerinden destek alınması gerekmektedir, bunun ardından fizik tedavi terapileri ve özel eğitimler ile süreklilik sağlanabilir. Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Zaman zaman bedensel hastalıkların, nörogelişimsel sorunlar ile birlikte görülmesi ve hatta psikolojik sorunlara sebep olması ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü , duyu bütünleme terapileri,otistik çocuklarda aba terapileri, asperger sendromlu bireylerde sosyalleşme sorunları, dil ve konuşma güçlükleri, down sendromu, zihinsel engel gibi problemlerin görülebilir.

Bu gibi durumlarda devlet destekli ücretsiz eğitimlerden faydalanmak uzman fizyoterapist eşliğinde evde fizyoterapi, evde fizik tedavi çalışmalarımız İstanbul Bağcılarda bulunan Bağcılar Özel eğitim ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezimizde devam etmektedir.İletişime geçmeniz halinde ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now ButtonCanlı Destek