Kategori arşivi: Asperger sendromu

Asperger sendromu olarak tarifi yapılan nörogelişimsel bir bozukluk yani farklılık çeşiti. Genellikle ilerleyen yaşla birlikte görünür hale gelen ve erken yaşlarda tespiti, konuşmada zorluk olmaması ve zeka düzeyinin normal seyretmesinden ötürü zor olan bir farklılıktır. Eğer tespiti yapılabilirse gelişim hızlı olabilir çünkü asperger sendromundan etkilenen bireyler ve çocuklarda zeka düzeyi genellikle normalin üstündedir.

Aspergerlilerde Sosyal iletişim bozuklukları sıklıkla görülür, Bu hastalıktan etkilenen kişi genellikle kendiyle ya da insanlar dışındaki çevreyle ilgilidir. Doğaya, teknolojiye, sanata, bilime aşırı takıntılı olmalarından dolayı genellikle “eğer çocukluk süreci sağlıklı atlatılabilirse” ilgili alanlarda uzmanlaşma görülebilir.

Zaten ünlü aspergerli insanlara bakıldığı zaman, Elon Musk, Albert Einstein, Satoshi Tajiri gibi isimlerden anlaşılacağı üzere çok farklı bakış açılarına sahip olmaları, takıntılı ilgi ve merakları sonucundan dünyaya farklı bir anlam kattıkları gerçektir.

İlk zamanlar Asperger sendromu, Otizmin alt dalı kabul edilmekteydi ancak sonra ki gelişmeler gösterdi ki Asperger zeka düzeyinin yüksekliği, konuşmada herhangi bir bozukluk olmaması, merak duygusunun teknik düşünme kapasitesini beslemesi gibi gerekçelerle otizmden ayrı bir tür olarak sınıfladırılmıştır.

Bazı çevrelerce hem otizme yakın belirtiler göstermesi hem de daha yüksek zeka göstermesinden dolayı “Yüksek İşlevli Otizm” olarak da adlandırıldığı olmuştur.

Aspergerliler neleri başarabilir?

ASPERGER SENDROMLU OLMAK ENGEL Mİ?
Asperger sendromlu olmak engel mi? Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Aspergerin belki de bir ödül olabileceğini bize kanıtlayan, aspergerli bir mühendisin anlatımı ile aspergerli bireylerin hayatları için önemli birkaç noktayı hep birlikte irdeleyelim.

Ama öncelikle şunu belirtmek gerekir ki engel gruplarında ki insanlar hakkında söylenebileceklerin en iyisi, bu sorunlarla baş etmeye çalışan insanların hikayelerinde saklıdır bize göre.

Gelin hep beraber kulak verelim …

İsviçre’de yaşayan saygın bir bilgisayar mühendisi olan Aspergerli bilgisayar programcısı Gerard Gaudard aspergerin engel olup olmadığı sorusuna kendi hayatından bir kesitle cevap veriyor.

İçindekiler

Asperger sendromu nedir

Otizme nazaran bu hastalığa sahip bireylerde, konuşma ile ilgili bir sorun bulunmayışı ve zaman zaman yüksek zeka seviyelerinde takıntılı bir merak duygusundan hareketle sıra dışı yeteneklerin ortaya çıkması ile karakterize olan yaygın gelişimsel bir bozukluktur.

Asperger sendromlu olmak bir engel mi?

Gerhard Gaudard 1975 Yılında İsviçre’de doğan ve aspergerli olduğunu çok sonradan öğrenen bir bilgisayar programcısıdır.
2010 yılında yaşamış olduğu bir depresyon sonucu kaldığı klinikteAsperger Sendromu tanısı konan Gerhard Gaudard, 2011 Yılında İsviçre’deki bir yazılım firmasında bilgisayar programcısı olarak çalışmaya başlamıştır.
Asperger sendromu tanısı konduktan sonra bu alanda bir çok araştırma yapan ve makaleleri yayınlanan Gerhard Gaudard’ın söylediğine göre
Asperger sendromu tanımına bakıldığında kesinlikle bir engel olması bir yana, aslında derin bir yaygın gelişimsel bozukluk olduğunu ifade etmektedir.

Yetişkinlerde asperger sendromu


Asperger sendromu hakkında çocuklar ve gençler üzerine bir çok yayının bulunduğu; ancak yetişkinler için aynı durumun söz konusu olamadığını belirtiyor. Bu durumun, yetişkinlere asperger tanısı konmasının henüz yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını belirten Gerhard Guadard, kendisini engelli olarak gördüğünü belirtiyor. Çünkü yemek yemek veya ayak üstü iki çift laf etmek gibi normal olarak tarif edilen insanların yapmaktan hoşlandıkları bir çok şeyi kendisinin de yapabildiğini, ancak bunun kendisi için çok stresli ve yorucu olduğunu ifade etmektedir.
Zorunlu olmadığı sürece konuşmadığını, mecburi olduğu durumda da çok fazla konuştuğunu belirten Gerhard Gaudard, karısını kendisi çok konuştuğunda müdahale ederek durdurması konusunda bilgilendirdiğini, kendisinin bir kullanma kılavuzunun olduğunu ve buna göre davranmanın genelde iyi sonuçlar verdiğini belirtmektedir.
Bu durumun kendisi için bir engel olduğunun tecrübelerle sabit olduğunu, mevcut durumu kabul ederek yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtiyor Gerhard Gaudard. Aspergerlilerin farklı olduğunu, ancak diğer insanlarında de farklı olduğunu, aspergerlilerin birbirlerinden bile farklı olduklarını; ancak en önemlisinin de aspergerli bireylerin diğer insanlardan biraz daha özel olarak, kendilerine özgü karakterlere sahip olduklarını dile getirmektedir.


Asperger belki de bir ödül olabilir


Sosyal açıdan zorlayıcı olsa da bilimsel, sanatsal veya teknik açıdan asperger sendromu birey için bir ödül olabilir . Çünkü yüksek zeka belirtileri ile birlikte asosyal davranış göstermeleri, kendi ilgi alanlarında eşsiz bilgi donanımına sahip olmalarına yol açabilmektedir.

Yüksek işlevli otizm

Asperger sendromunun yüksek işlevli otizm olarak tarif edilmesindeki sebep, otizme nazaran bu hastalığa sahip bireylerde, konuşma ile ilgili bir sorun bulunmayışı ve zaman zaman yüksek zeka seviyelerinde takıntılı bir merak duygusu görülmektedir. Bu takıntılı merak duygusundan hareketle sıra dışı yeteneklerin ve derinlemesine bilgi sahibi bir kişiliğin ortaya çıkması bu durumda sıklıkla görülmektedir.

Bu konuda kısaca söylenebilecek olan şudur ki ”asperger bir engeldir” fakat özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin doğru yönetilmesiyle engel olmaktan çıkarılabilir.

Asperger sendromu ve otizm farkı


Asperger syndrome hakkında kısaca şunu söylemekte de fayda var. 2013 yılında Amerika Psikiyatri Derneği(APA) tarafından yayınlanan DSM-5 kitapçığı ile asperger sendromu, otizmin bir alt dalı olmaktan çıkarılmış ve asperger sendromu başlı başına ayrı bir dal olarak düzenlenmiştir.

Öncesinde atipik otizm, asperger sendromu, yarı otistik ve yalancı otizm gibi kavramlar değiştirilip şu anda kullandığımız güncel versiyonlarına dönüştürülmüştür. otizm nedir-otizm belirtileri ise hafif düzey otizm, orta düzey otizm ve ağır otizm olarak 3 alt dala ayrılmıştır.

Bundaki sebep şudur ki, genellikle asperger dil gelişim geriliği göstermemekte sadece sosyalleşme güçlükleri yaratmaktadır. Tabii ki bu kişi için az bir güçlük değildir fakat dil güçlüğü olmaması kişinin kendini ifade edebilmesinde avantaj yaratmakta ve otizmden ayrılmaktadır.

Asperger detayları


Çocuk ve yetişkinlerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösterebileceğini ifade etmekte fayda var bu noktada ailelerin dikkat eksikliği ve hiperaktivite tavsiye ve önerilerini takip etmeleri, DEHB güncel istatistikleri, DEHB doğru bilinen yanlışların farkına varmaları, beslenme ve bağırsak florasıyla ilişkili konularda araştırma yapması aile ve çocuk için faydalı olabilir.
Asperger sendromlu çocuklar ve yetişkinlerin bazılarında zeka düzeyi normalin üzerindedir ve takıntılı ilgi alanlarına duydukları merak ile birleştiğinde çok yaratıcı sonuçlara sebebiyet verebildiği bilinmektedir.

Aspergerli annesi olmak


Asperger sendromu hakında ailelerin uzman tavsiye ve önerileri ve güncel otistik çocuklar istatistikler gibi konuları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek talep etmeleri kendileri ve çocukları için en iyisi olacaktır. ayrıca bu konuda dünyaca ünlü 27 otistik ve asperger sendromlu ünlüler ve farklılığın başarısını vurgulayan 10 ünlü aspergerli yazımızı incelemek size umut ve yaşam sevinci verecektir.
Son söz olarak belirtmek isteriz ki asperger sendromunun belki de bir armağan olduğunun idrakine toplum olarak varmamız, çocuklarımız ve toplum olarak hepimizin daha müreffeh bir gelecek için umutlanmamız adına bir sebep olabilir.


İstanbul Bahçelievler ve Bağcılar‘daki Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon okullarımız ile devlet destekli ücretsiz eğitimler ile ilgili iletişim kurabilirsiniz.
Sevgilerle…

İçindekiler


DERİNCOCUK ANA SAYFA

FAYDALI MAKALELER

Asperger Sendromu hakkında aileler ne yapabilir?

ASPERGER SENDROMU HAKKINDA AİLELER NE YAPABİLİR


Asperger sendromu etkisi ile asperger sendromlu bireyler özellikle 4 yaş sonrasında belirtilerin , hayatlarında kullanacakları gerekli sosyal iletişim becerileri konusunda problemler yaşarlar.

Asperger sendromlu bir çocuğa sahip ebeveynler, çocuklarını sağlıklı yetiştirebilmek ve yaşadıkları sosyal problemlere yardımcı olabilmek için bazı ipuçlarına ihtiyaç duyabilir.

Halk arasında Aspergen, aspergers gibi yanlış tanımlar kullanılmakla birlikte doğru isimlendirmeyle ”Asperger sendromlu” olan çocuğunuza, aşağıdaki yöntemleri kullanarak yardım edebilmeniz mümkün.

ASPERGER SENDROMUNDA AİLELER NE YAPABİLİR


Basit sosyal cümleler öğretin.

Asperger sendromlu çocuğunuza, basit sosyalleşme ve diyalog başlatma cümleleri öğreterek onun için hayatı daha kolay hale getirebilirsiniz. Örneğin, “ben de oynayabilir miyim ?”, “size katılabilir miyim ?” gibi cümleleri çocuğunuza öğreterek, sosyalleşirken daha rahat olmasını sağlayabilirsiniz.


Göz kontağı kurmayı öğretin. Asperger sendromlu çocuklar bu konuda dirense ve yapmak istemese de, göz kontağı kurmayı başarabilirler. Bu konuda evde pratik yaparak ve çocuğunuzu cesaretlendirerek ona yardımcı olabilirsiniz.


Kullandığı sosyal yetenekler için teşekkür edin.

Günlük hayatta ve evinizde, çocuğunuzun yapmış olduğu sosyallik içeren hareketler konusunda ona teşekkür edin ve yaptığının diğerleri için faydalı olduğunu söyleyin. Örneğin, “kardeşine yardım etmen onun çok işine yaradı, teşekkürler” gibi bir cümle kullanmanız, çocuğunuzun sosyal yeteneklerini kullanırken daha az rahatsız olmasını sağlayabilir.


Deyimler ve mecazları öğretin.

Asperger sendromlu çocuklar analitik düşünmeye çok daha yatkın oldukları için, mecazi anlatımları ve deyimleri anlamakta güçlük çekerler. Günlük hayatta sık kullanılan deyimleri ve mecazları öğreterek kendilerini konuşma esnasında yabancı hissetmelerinin önüne geçmeniz mümkün. Aynı zamanda, bu deyimlerin kullanıldığı ortamlarda daha rahat hissetmelerinin de önünü açabilirsiniz.

Sosyal iletişim ile karşılaşılan durumları hikayeleştirin.

Asperger sendromu olan bir çocuğun beyni, normal bir insana göre çok daha farklı çalışmakta. Bu yüzden deyimler ve mecazlar olduğu kadar, günlük hayatta karşılaştığı durumları da anlamakta zorlanmaktalar. Bunun önüne geçmek ve sosyalleşme davranışlarını daha kolay anlatabilmek için, günlük yaşamda başınıza gelebilen basit şeyleri kısa hikayelere dönüştürerek anlatmanız çocuğunuza yardımcı olacaktır. Örneğin, sınıfa girmeyi ve sırasına giderken arkadaşlarına selam veren bir çocuğu içeren hikaye, asperger sendromlu bireyin olayları yorumlamasını sağlayarak ona destek olacaktır.

Asperger sendromlu çocuklar zor olsa da çoğunlukla sosyal hayata uyum sağlamayı başarabilirler.

Ancak unutmamanız gereken şey, çocuğunuza yardım etmediğiniz sürece bunu tek başına yapamayacağı. Asperger sendromlu bir çocuğa nasıl davranacağınızı ve nasıl yardım edeceğinizi bildiğiniz sürece, güçlü bir psikolojik destek ile, onun hayatını daha kolay bir hale getirmeniz mümkün.

Bu konuyla ilgili asperger engelmidir , asperger ile ilgili bireyler neyi başarabilirler ve asperger üzerine bazı bilgiler adlı çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz.

Derinçocuk ailesi ile iletişim kurmak isterseniz lütfen tıklayınız.
Sevgilerle…
Anasayfa

Asperger Sendromu hakkında aileler ne yapabilir? yazısına devam et

Asperger sendromlular neler başarabilir?

Asperger sendromlu olmak engel mi? Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir? Aspergerin belki de bir ödül olabileceğini bize kanıtlayan bir yazı okumak ister misiniz?Aspergerli bir mühendisin anlatımı ile aspergerli bireylerin hayatları için önemli birkaç noktayı hep birlikte irdeleyelim o zaman.

Ama öncelikle şunu belirtmek gerekir ki engel gruplarındaki insanlar hakkında söylenebileceklerin en doğrusunu, bu sorunlarla baş etmeye çalışan insanların hikayeleri anlatır bize göre.

İsviçre’de yaşayan saygın bir bilgisayar mühendisi olan Aspergerli bilgisayar programcısı Gerard Gaudard aspergerin engel olup olmadığı sorusuna kendi hayatından bir kesitle cevap veriyor.


ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Otizme nazaran asperger sendromuna sahip bireylerde, konuşma ile ilgili bir sorun bulunmayışı ve zaman zaman yüksek zeka seviyelerinde takıntılı bir merak duygusundan hareketle sıra dışı yeteneklerin ortaya çıkması şaşırtıcı değildir.

Asperger sendromu tanım itibariyle ortalama zekanın üstündeki bir zekayı, sosyalleşme sorunlarını, takıntılı ilgi alanlarını ve çok meraklı bir ruh halini tarif etmektedir.

İçindekiler

ASPERGER SENDROMLU OLMAK BİR ENGEL Mİ ?


Gerhard Gaudard 1975 Yılında İsviçre’de doğan ve aspergerli olduğunu çok sonradan öğrenen bir bilgisayar programcısıdır.
2010 yılında yaşamış olduğu bir depresyon sonucu kaldığı klinikte, Asperger Sendromu tanısı konan Gerhard Gaudard, 2011 Yılında İsviçre’deki bir yazılım firmasında bilgisayar programcısı olarak çalışmaya başlamıştır.

Asperger sendromu tanısı konduktan sonra bu alanda bir çok araştırma yapan ve makaleleri yayınlanan Gerhard Gaudard’ın söylediğine göre aspergerin kesinlikle bir engel olması bir yana, aslında derin bir yaygın gelişimsel bozukluk olduğunu ifade etmektedir.

İcindekiler

YETİŞKİNLERDE ASPERGER SENDROMU


Asperger sendromu hakkında çocuklar ve gençler üzerine bir çok yayının bulunduğu; ancak yetişkinler için aynı durumun söz konusu olamadığını belirtiyor. Bu durumun, yetişkinlere asperger tanısı konmasının henüz yeni bir uygulama olmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Gerhard Guadard, kendisini engelli olarak gördüğünü belirtiyor. Çünkü yemek yemek veya ayak üstü iki çift laf etmek gibi normal insanların yapmaktan hoşlandıkları bir çok şeyi kendisinin de yapabilmesine rağmen bunun kendisi için çok stresli ve yorucu olduğunu ifade etmektedir.

Zorunlu olmadığı sürece konuşmadığını, mecburi olduğu durumda da çok fazla konuştuğunu belirten Gerhard Gaudard, karısını kendisi çok konuştuğunda müdahale ederek durdurması konusunda bilgilendirdiğini, kendisinin bir kullanma kılavuzunun olduğunu ve buna göre davranmanın genelde iyi sonuçlar verdiğini belirtmektedir.
Bu durumun kendisi için bir engel olduğunun tecrübelerle sabit olduğunu, mevcut durumu kabul ederek yapabildiğinin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtiyor Gerhard Gaudard.

Aspergerlilerin farklı olduğunu, ancak diğer insanlarında de farklı olduğunu vurgulayan yazılımcı, aspergerin tek bir belirti ile tanımlamayacağını bildiriyor. Çünkü her aspergerli bireyin farklı karakter yapısı, farklı zeka düzeyi ve farklı ilgi alanları olduğundan dolayı, gereksinimlerin her yetişkin için daha farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

İcindekiler

ASPERGER SENDROMU BİR ÖDÜL OLABİLİR Mİ?

Sosyal açıdan zorlayıcı olsa da bilimsel, sanatsal veya teknik açıdan asperger sendromu birey için bir ödül olabilir . Çünkü yüksek zeka belirtileri ile birlikte asosyal davranış göstermeleri, kendi ilgi alanlarında eşsiz bilgi donanımına sahip olmalarına yol açabilmektedir.

İcindekiler

YÜKSEK İŞLEVLİ OTİZM

Asperger sendromunun ”yüksek işlevli otizm” olarak tarif edilmesindeki sebep, otizme nazaran bu hastalığa sahip bireylerde, konuşma ile ilgili bir sorun bulunmayışı ve zaman zaman yüksek zeka seviyelerinde takıntılı bir merak duygusu görülmektedir.

Yani otizmden daha yüksek becerilere sahip olunması fakat yine de sosyalleşme sorunlarının karakteristik olmasından ötürü yüksek işlevli tanımını alırlar.

Takıntılı merak duygusundan hareketle sıra dışı yeteneklerin ve derinlemesine bilgi sahibi bir kişiliğin ortaya çıkması bu durumda sıklıkla görülmektedir.

Bu konuda kısaca söylenebilecek olan şudur ki ”asperger bir engeldir” fakat kişinin kendi çabalarıyla ya da profesyonel destekle yani özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin tedaviye doğru katılımı ile engel olmaktan çıkarılabilir.

İcindekiler

ASPERGER SENDROMUYLA OTİZMİN FARKI


Asperger syndrome hakkında kısaca şunu söylemekte de fayda var. 2013 yılında Amerika Psikiyatri Derneği(APA) tarafından yayınlanan DSM-5 kitapçığıyla asperger sendromu, otizmin bir alt dalı olmaktan çıkarılmış ve başlı başına ayrı bir dal olarak düzenlenmiştir.

2013 yılından önceki DSM 4 kitapçığında kullanılan atipik otizm, asperger sendromu, rett gibi kavramlar ve halk arasında yaygın kullanılan yarı otistik, geçici otizm, silik otizm, yalancı otizm gibi kavramlar değiştirilip şu anda kullandığımız güncel versiyonlarına dönüştürülmüştür.

Yani hafif otizm, orta düzey otizm , ağır düzey otizm.

2013 yılında yapılan bu değişikliğin sebebi, asperger sendromunun dil gelişim geriliği göstermemesi sadece sosyalleşme güçlükleri yaratmasıdır. Tabii ki bu durum kişi için küçük bir güçlük değildir fakat dil güçlüğü olmaması kişinin kendini ifade edebilmesinde avantaj yaratmakta ve otizmden ayırmaktadır.

İcindekiler

ASPERGER SENDROMU HAKKINDA BİRKAÇ ÖNEMLİ DETAY


Çocuklarla birlikte yetişkinlerinde Asperger sendromu, DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ve otizm belirtileri gösterebileceğini ifade etmekte fayda var. Bu noktada ailelerin DEHB, dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm önerilerini takip etmeleri, beslenme – bağırsak florasıyla ilişkili konularda araştırma yapması aile ve çocuk için faydalı olabilir.

Beslenmenin kişinin ruh halini olumlu etkileyebilecek öneme sahip olduğu bilimin de kabul ettiği bir gerçek, ebeveynlerin beslenme konusuna dikkat etmeleri, müzik, spor, egzersiz, meditasyon gibi konularda çocuklarını teşvik etmeleri hem çocuk hem de toplum sağlığı içinde faydalı olabilir.


Asperger sendromlu çocuklar ve yetişkinlerin bazılarında zeka düzeyi normalin üzerindedir, takıntılı ilgi alanlarına duydukları merak ile birleştiğinde çok yaratıcı sonuçlara sebebiyet verebildiği bilinmektedir. Bu açıdan aslında asperger tedavisinin yaratıcılık üzerinde nasıl bir etki uyandıracağı henüz araştırma yapılmamış konulardandır

İcindekiler


ASPERGERLİ ANNESİ OLMAK


Asperger sendromu hakkında ailelerin, uzman önerileri, güncel otistik istatistikleri gibi konuları yakından takip etmeleri gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek talep etmeleri çocuklar ve ebeveynler için genellikle en iyi yöntemdir.

Ayrıca bu konuda dünyaca ünlü 27 otistik ve asperger sendromlu Dahi ünlüler,10 ünlü aspergerli yazımızı incelemek size umut ve yaşam sevinci verecektir.

Son söz olarak belirtmek isteriz ki asperger sendromunun belki de bir armağan olduğunun idrakine toplum olarak varmamız, çocuklarımız ve toplum olarak hepimizin daha yaratıcı bir gelecek idealine vurgu yapması açısından önemli olabilir.
İstanbul Bahçelievler ve Bağcılar‘daki Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon okullarımız ile devlet destekli ücretsiz eğitimler ile ilgili iletişim kurabilirsiniz
Sevgilerle…

DERİN ÇOCUK ANA SAYFA

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli

Asperger nedir? Neden dahi hastalığı olarak isimlendirilir?

Asperger sendromu sıklıkla dahi hastalığı olarak tanımı yapılan, nörogelişimsel bir farklılıktır.

Asperger sendromuna dahi hastalığı denmesinin sebebi, asperger sendromlu çocukların ya da yetişkinlerin çok derin ilgi alanlarının bulunması yani ilgilendikleri konu hakkında derinlemesine bilgi edinmek için sosyal becerileri ve sosyal çevrelerini terk etmeleri gösterilmektedir.

Asperger sendromlu ünlüler genelde, bu sebepten dolayı ”kendi ilgi alanlarında hobi olarak araştırmaya başladıkları konuda” yoğun merak duygularından hareketle uzmanlaşırken, zamanla toplumda sivrilerek görünür hale gelmektedirler.

Asperger sendromu, otizm spektrum bozukluğu ile ilgili otorite olarak kabul edilen ”Amerika Psikiyatri Derneği” tarafından Dsm IV kitapçığında 2013 yılına kadar otizmin bir parçası olarak kabul edilmekteydi.

APA tarafından 2013 yılında yayınlanan ”Dsm V” bu sınıflandırmayı değiştirmiş Atipik otizm tanımını kaldırmış ve asperger tanımını otizm spektrum bozukluğundan ayırmıştır.

Otizm spektrum bozukluğu bu sınıflandırmadan sonra Hafif otizm, orta otizm ve ağır otizm olarak 3 kategoride değerlendirilmeye başlanmıştır.

Asperger sendromunun ayrı değerlendirilme sebebi daha çok dil gelişiminde bir sorun olmamasından kaynaklıdır. Sıklıkla IQ seviyesinin normal üstü olduğu bilinmelidir. Problem sadece sosyal becerilerde ve topluma adaptasyon açısından sorun yaşanmasından kaynaklanmaktadır.

Asperger sendromlu çocuklarda otistik çocuklardan farklı olarak farklılık, bebeklikten itibaren değil 3 – 4 yaş sonrası tespit edilebilmektedir. Çünkü asperger sendromlu bireylerde genelde herhangi bir konuşma bozukluğu yoktur, sadece sosyalleşme noktasında farklılaşmalar oluşmaktadır. Sosyalleşme sorunlarının ebeveynler tarafından erken yaşlarda tespit edilmesiyse çok olası değildir.

SANAT VE BİLİM ALANINDA 10 ÜNLÜ ASPERGER SENDROMLU İNSAN

ELON MUSK

Elon Musk gibi asperger sendromlu insanlar sayesinde, nörogelişimsel farklılıklara sahip insanların umutlanması için bir sebep var çünkü başarabileceğiniz kanıtlandı.

Elektrikli Otomobilin öncüsü TESLA’nın sahibi olan ünlü girişimci “Elon Musk” uzaya, teknolojiye ve yeni gelişmelere olan merakı ve tutkusuyla biliniyor.

Kendisi aslında farklılıkların insanlara nasıl bir hediye olduğunun ispatı gibidir. Geçen günlerde 1975 yılından bu yana 46 yıldır devam etmekte olan Emmy Ödüllü “Saturday Night Live” isimli show programında Asperger sendromlu olduğunu açıkladı.

Açıklamasında “Konuşma şeklimde her zaman çok fazla tonlama veya varyasyon olmuyor, Asperger sendromlu biri olarak SNL’ye ev sahipliği yapan ilk kişi olarak bu gece aslında tarih yazıyorum.” dedi.

DAN AYKROYD

Asperger sendromlu ünlü, dahi bir sanatçı Dan Aykroyd, ülkemizde ve dünyada bir döneme damga vuran Hayalet Avcıları’nın yaratıcısı ve başrol oyuncularından birisidir.[1]

Asperger sendromunun takıntılı ve farklı bakış açısının aslında bir deha yaratabileceği gerçeğine dikkat çekmek bu noktada faydalı olabilir. Kendisi de asperger sendromlu olduğunu açıklamıştır.

SATOSHİ TAJİRİ

Asperger sendromlu ünlüler, Aspergerli ünlüler; Satoshi tajiri; pokemon; Aspergers syndrome; Aspergerli dahi insanlar; bilim adamları; sanatçılar; müzisyenler

Çocukluk yıllarında asperger sendromu belirtileriyle aileyi tedirgin eden Satoshi Tajiri, şehirden ve sosyal hayattan uzakta kalarak böcek toplama hobisi davranışlarında bulunmasıyla ortaya dünyayı peşinden sürükleyen bir hikaye çıkardı.

Ailenin Japonya kırsal yaşantısından koparak kente taşınması sonucunda, dijital kültürle önceki yaşamına özlemini belki de bu şekilde ifade bulmuş olabilir.

Şehirlerde ki bireysel yaşam ve teknolojik yaşam kültürüyle, kırsal yaşamın bir kesişim kümesi olan pokemon evreni, pikachu gibi pekçok karaktere hayat verdi.

Ayrıca Ünlü Nintendo oyunu Super Mario Bros ve birçok meşhur Nintendo platformunda ise çalışmaları olduğu biliniyor

PADDY CONSİDİNE

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 12

Asperger sendromlu ünlü sanatçı ve Tyrannosaur filminin yönetmeni Paddy Considine, birçok filmde yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk yapmıştır. Ülkemizde de sıkı takipçi kitlesine sahip Peaky Blinders’ın 3. serisinde oyuncu olarak rol almıştır.

2011 yılında kendisine asperger sendromu tanısı konulduğunu açıklamıştır.

İlerleyen yıllarda görsel uyaranların yeterince işlenememesiyle ortaya çıkan İrlen sendromu teşhisi konulması sonucunda mor irlen filtreleri kullanılarak kısmen de olsa tedavi edilebildi.

CHARLES RİCHTER

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 13

Deprem deyince aklınıza ne geliyor? Meşhur Kuzey Anadolu Fay Hattı diyenler çoktur sanırım ama aslında deprem deyince aklımıza, deprem ölçeklendirmesini asperger sendromu belirtileri taşıyan ünlü bir dahinin yarattığı gelmelidir.

Üstelik ölçeklendirmeyi, bu dahi aspergerli tarafından yaratılan yöntemlerle yapıyor olmamız, aslında farklılıklara duymamız gereken saygıya yapılan bilimsel bir atıf ve başımızı öne eğerek verdiğimiz bir selamdır.

WOLFGANG AMADEUS MOZART


Mozart dünyanın en tanınmış ünlü otistiklerinden
Asperger sendromlu olduğu düşünülen ünlü deha Wolfgang Amadeus Mozart hakkında ne söylenebilir ki?

Otizm spektrum bozukluğundan şüphe edilmesi müziğe duyduğu takıntılı platonik aşk ve sosyal adaptasyon güçlükleri insanoğluna birçok eser kazandırmıştır. Sosyal güçlükleri ve müziğe olan aşırı takıntılı ilgisi asperger ile karakterizedir ancak ne olursa olsun dünyanın en ünlü müzisyeni olmasına hiç bir şey mani olamamıştır.

VLADiMİR PUTİN

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 14

Her ne kadar kesinliği tartışmalı olsa da 2008 yılında Pentagon’a bağlı bir düşünce kuruluşu asperger sendromuna benzer bir otizm spektrum bozukluğundan şüphe ediyorlardı. Günümüzde bilinen en ünlü siyaset adamlarından birisi belki de böyle güzel bir hediyeden payına düşeni almış olabilir.

ISAAC ASİMOV


Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 15

Dünyaca ünlü Ben robot yazarı Isaac Asimov. Tabii sadece bununla sınırlı değil, 500 ten fazla kitap ve tahminen 90 bin adet mektup kartpostal çalışması yaptığı tahmin edilmektedir böyle bir isme dahi desek az olmaz herhalde.

BLİND TOM WİGGİNS

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 16

Gözleri görmemesine rağmen çocuk yaşlarda müziğe ilgi duyuyordu. 4 yaşındayken piyano çalmaya başladı ve 19.yüzyıl Amerikası’ndaki en ünlü piyanist olarak tarihe geçti. Müziği normal olarak tanımlanan insanlardan daha farklı duymak ve yorumlamak ancak bir hediye olsa gerek.

SUSAN BOYLE

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 17

2009 yılı İngiltere yetenek yarışması finalisti. İlk olarak doğum esnasında doktorlar beyin hasarından bahsetse de ilerleyen yıllarda asperger sendromu teşhisi konuldu yani asperger sendromlu ünlüler kervanına katılacaktı.

STANLEY KUBRİCK

Asperger sendromlu ünlüler-Dahi hastaligi farklılığın basarisi -10 ünlü aspergerli 18

Ünlü film yönetmeni film setlerinde söylenilenlere göre sosyal sorunlarla boğuşuyordu, çok detaycı ve takıntılı olduğu ileri sürülmesi bize kesin olmasa da bir fikir veriyor.

ANASAYFA