İstanbul Bakirkoy Ozel Egitim Merkezleri Derin Cocuk

İstanbul Bakırköy Özel Eğitim Merkezleri – Derin Çocuk. Okul Öncesi çocuklar için Derin Çocuk Bakırköy Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Merkezleri
Şenlikköy, Selvi Sk. No:11, 34153 Bakırköy/İstanbul adresinde eğitimlerine devam eden bir okul öncesi(Pre-School) okuludur. Nörogelişimsel farklılıklar üzerine çalışma yapılan okulda küçük çocuklar için davranış, konuşma, dikkat, oyun, yüzme, ergoterapi çalışmaları yapılmaktadır.

Yapılan Eğitimler

Otizm Spektrum Bozukluğu

Hafif Otizm (Atipik otizm)

Otizm belirtileri çok belirgin olmasada Atipik otizm farklılığına özgü hafif davranış sorunları ya da konuşma bozuklukları vardır. Hafif otizm belirtilerindeki sorunlar eğer erken teşhis edilerek okul öncesi yaşlarda müdahale edilebilirse yüksek oranda kontrol edilebilir. Hafif otizm konusunda eğitimlerimiz devam etmektedir.

Orta Düzey Otizm

Bu otizm şeklinde destek ihtiyacı hafif otizme göre daha fazla hissedilir, çocuk eğer özel eğitim desteğinden mahrum kalırsa gelişmesi belirgin ölçüde yavaşlayabilir. Orta düzey otizm konusunda destek hizmetlerimiz devam etmektedir.

Ağır Düzey Otizm

Bu otizm şeklinde çocuk eğitim desteği alsa bile istenilen düzeye ulaşılamayabilir ancak özel eğitim desteği çocuğun günlük aktivitelerine devam edebilmesi için kesinlikle şarttır. Okulumuzda bu düzeydeki çocuklar için otizm eğitimi verilmiyor.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Disleksi

Nörogelişimsel bir farklılık olan disleksi genellikle zeka düzeyiyle değil harfleri yanlış yorumlamaktan kaynaklı bir okuma bozukluğu olarak adlandırılır. Daha çok genetik tandanslı olduğu düşünülmektedir.

Diskalkuli

Özel öğrenme güçlüğünün bu çeşidi olan dikalkuli genellikle zeka düzeyiyle değil matematik hesaplama işleminde yaşanan bir güçlük çeşitidir.

Disgrafi

Nörogelişimsel farklılık olarak disgrafi genellikle zeka düzeyiyle ilgili değil resim çizme ve şekilleri doğru yorumlama konusunda yaşanan bir güçlük çeşitidir.

Dispraksi

Dispraksi motor beceri eksiklğinden ortaya çıkan bir bozukluk “özel öğrenme güçlüğü” çeşitidir.

DEHB

Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olarak adlandırılan iki kısımda değerlendirilebileceği gibi ikisinin birlikte görülme hali olan DEHB olarak da adlandırılabilir.

Hiperaktivite

Çocuklardaki hiperaktivite bozukluğunda, aşırı yorucu ve bitmez tükenmez enerjisiyle çocuk yerinde duramaz çeşitli davranış sorunları gösterebilir ve çevresindeki insanlarda yorgunluk yapma ihtimali yüksektir. Davranış bozukluğunun çocuğun şımarıklığından değil nörogelişimsel sorunlardan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmelidir.

Dikkat Eksikliği

Çocuklardaki Dikkat eksikliği problemi erken çocukluk yaşlardaki davranış terapileriyle, ilaçsız ve eğitim yoluyla tedavi edilebilmektedir.

Dil Konuşma Bozuklukları

Çocuklarda kekemelik, artikülasyon bozuklukları, ses harf kelime bozuklukları olarak bilinen dil konuşma bozukluları erken yaşlarda daha hızlı çözüme kavuşturulabiliyor.

Down Sendromu

Gen eksikliğinden değil kromozom eksikliğinden kaynaklanan down sendromlu çocuklar ve bireylerde amaç ince motor ve kaba motor becerilerin güçlendirilerek aktif yaşam döngüsünün devamını kolaylaştırmaktır.

Asperger Sendromu

2013 yılından sonra yayınlanan DSM-5 kitapçığında Asperger Sendromu, dil konuşmada güçlük oluşturmamasıyla otizmden ayrılmıştır. Asosyal davranışlar, toplumdan uzak ve çeşitli ilgi alanlarındaki aşırı merak ile ayırtedici olabilir.

Terapilerimiz

Aba terapi, Davranış terapileri, Dil konuşma terapisi, Çocuklarda Dikkat Çalışmaları, Ergoterapi, Hidroterapi, Oyun terapi
Çocuklarda var olan nörogelişimsel bozukluklarda terapiler çok önemli yer tutmaktadır.

ABA Terapi

Erken çocukluk yaşlarındaki özellikle okul öncesi ve ilk okul çağı çocuklarda davranışların, hiperaktivitenin, dikkat eksikliğinin ilaçsız eğitim yoluyla tedavisi konusunda dünyada bilinen ve etkinliği kanıtlanmış yegane yöntem UDA, Uygulamalı Davranış Analizi yani Aba terapidir.

Ergoterapi

Çocuklarda Çeşitli Motor becerilerin geliştirilmesi, sosyal hayata adaptasyonu için çeşitli becerilerin kazandırılmasına odaklanan bir terapi çalışması şeklidir. Ergoterapi Özellikle Kaba motor çalışmalar bu terapi şeklinde ön plandadır. Koşma , zıplama, sürünme, denge gibi konularda yapılan çalışmalar çocuğun kas-beyin koordinasyonunu güçlendirir.

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme Özellikle tutma, kavrama, boyama gibi ince motor becerilerinin geliştirilmesi ve kaba motor becerilerde desteklenir.

Hidroterapi – Yüzme

Kapalı ısıtmalı havuzda yüzme çalışmalarıyla çocuklarda İnce motor ve kaba motor beceriler bir arada geliştirilmeye çalışılır. Hidroterapi olarak tanımlanır.

Oyun Terapisi

Farklı disiplinler olması itibariyle çocukların durumuna ve ihtiyacına göre Aba Terapisinden farklı olarak, ödüllendirmeden ziyade oyunla çocuğun zihinsel ve sosyal gelişimi desteklenir .

Derin Cocuk İstanbul Bakirkoy Otizm Merkezi

Sosyal etkileşim becerileri Çocuklar için Duyusal masaj el göz denge koordinasyon ve ortak dikkat becerileri Oyun Atolyelerimiz Basliyor