İSTANBUL DERİN ÇOCUK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Farklılıklar erken teşhis edilebilirse, özellikle de okul öncesinde çok hızlı sonuç alınabilmektedir. Bu anlamda Özel eğitim ve rehabilitasyon bir eğitim desteği gibi değil daha çok bir sağlık hizmeti görevi görmektedir.

 • Otizm
 • ABA terapi
 • Disleksi
 • Dil konuşma terapisi
 • Ergoterapi
 • Duyu bütünleme
 • Öğrenme güçlüğü
 • Okul başarısızlığı
 • Hiperaktivite
 • Dikkat eksikliği
 • Çocuk psikolojisi
 • Asperger sendromu
 • Down sendromu
 • Evde fizik tedavi

Nasıl ki bir organizmanın yaşaması için hücrelerin kendi kararlarını vererek hücresel faaliyetlerini eksiksiz devam ettirmesi, diğer hücrelerle sosyal bir organizasyon şeması oluşturması ve ortak bir vücudu paylaşması gerekiyorsa, insanın da ”ailesi, arkadaşları ve sosyal çevresi” ile kendi öz benliği arasında bu paylaşımı benzer bir şekilde gerçekleştiriyor olması gerekmektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri Türkiye bu anlamda çok önemli bir sorumluluğu üstlenmektedirler.

Özel eğitim ve rehabilitasyon nedir?

Sosyal adaptasyon sorunları yaşayarak toplumdan dışlanma ve ileri ki yaşlarda psikolojik sorun üretme potansiyeline sahip bireylerde, bireyselleştirilmiş ya da grup kaynaştırma eğitimleri verilerek geleceğin yol göstericileri olacak olan çocuklarımızı topluma kazandırma sorumluluğu olarak özetlenebilir.Özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleri kişiye özel midir?

Eğitimler çeşitli güçlük gruplarına yönelik olabilir ve her çocuğun ihtiyacı benzer güçlükler yaşayan başka bir çocuktan çok farklı olabilir ve terapi eğitimleri çocuğun düzeyi özel eğitim uzmanları tarafından sınıflandırıldıktan sonra bireyselleştirilmiş ya da grup eğitimlerine alınması ile sonuçlandırılır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleri neyi amaçlamaktadır?

Bu eğitimlerde amaç yoğunluklu olarak çeşitli güçlükler yaşayan çocukların aile, arkadaş ve sosyal çevresi ile olan bağlarını geliştirmektir. Amaç sadece çocuk için eğitimler vermek değil aynı zamanda aileye de eğitimler vererek, eğitimin ailede de devam etmesini teşvik etmek bu sayede gelişimin ”güçlükler aşılıncaya kadar” ailede ve yaşam boyu devam etmesine rehberlik etmek olmalıdır.

Özel eğitim ve rehabilitasyon ile nasıl güçlüklerden bahsedebiliriz?

Çok çeşitli güçlük gruplarından bahsediyor olabiliriz. Bu güçlükler son derece basit ve etkin özel öğretim yöntemleri ile desteklenebilecek sosyal ya da bireysel sorunların kolayca aşılabildiği güçlükler olabildiği gibi bazen de nörogelişimsel ve hatta nedeni hala bilinemeyen ancak bulgular üzerinden tanı konarak ilaç, egzersiz, eğitim gibi destekleyici tedavi yöntemleri ile kişilerin topluma kazandırılmaya çalışıldığı güçlük gruplarıda olabilir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon ile tedavi ve terapilere örnek verebilir miyiz?

Özel eğitim ve rehabilitasyon fizik tedavi programlarında fizyoterapist eşliğinde terapileri devam ettirdiği gibi aynı zamanda ABA(UDA uygulamalı davranış analizi) gibi davranış terapileri ile otizm spektrum bozukluğu konmuş otist ya da otistik olarak bilinen çocuklarda eğitimler verebilir yani özel eğiti skalası bu anlamda çok geniş bir güçlük grubuna dair kapsayıcı olabilmektedir.

Duyu bütünleme ve ergoterapi

Görme, işitme, dokunma, koklama, tatma, denge, beden farkındalığı ve uzuv hareketleri olarak 7 maddeyi kapsamaktadır. Bu duyuların aksaklığında çocuk psikolojisi yara almakta, sosyal adaptasyon problemleri, okul başarısızlığını takiben ilerleyen yaşlarda akademik başarısızlık ve toplumun çekirdeği olan ailede gerginlik ve huzursuzluklar, gelecek kaygısı vs ortaya çıkabilmektedir.


Zihinde hiçbir şey yoktur ki önce duyular tarafından algılanmamış olsun…
Aristoteles.

Bu sorunların aşılabilmesi için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen eğitim ve terapiler çocuk psikolojisi üzerinde olumlu etki yaratacaktır.

Okul başarısızlığı ile ilgili, matematik benzeri konularda okul başarısını destekleyici bireysel eğitimler.

Sosyal kaynaştırma veya bireyselleştirilmiş eğitim ihtiyacı olduğu hissedilen çocuk grupları

DEHB – Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu

3 grupta değerlendirilmektedir.

 • Dikkat eksikliği belirtileri
 • Dürtüsellik ve hiperaktivite belirtileri
 • Aynı anda iki durum olma hali

Otizm spektrum bozukluğu

Otizm spektrum bozukluğu belirtileri gösteren otistik ya da otist olarak isimlendirilen çocuklara sahip olduğu gruplardır. Otistik çocuğun durumuna göre tuvalet eğitimi ve 4 yaş üstü konuşma terapi eğitimleri verilebilir. Okul öncesi erken çocukluk döneminde teşhisi ile davranış terapileri ve özel eğitim ve rehabilitasyon teknikleri ile birçok çocuğun tedavi edildiği bilinmektedir. 3 grupta incelenmektedir.

 • Hafif otizm
 • Orta otizm
 • Ağır otizm

2013 yılında yayınlanan DSM5 ile tanım bu şekilde değiştirilmiştir. Atipik otizm, yarı otistik gibi tanımlar kaldırılmıştır.

Asperger sendromu

Asperger sendromu (”Asperger” Amerika psikiyatri derneğinin(APA) yayınladığı DSM5 kitapçığı ile otizm spektrum skalasından ayrılmıştır. Bundaki asıl sebep aspergerli bireylerde dil gelişim problemi olmaması ve sadece sosyal sorunlar yaşamaları gösterilmiştir. Bu sebeple aspergerli bireyler genellikle yetişkinliğe kadar dil gelişimi normal olduğu için tanı almamaktadır. Ünlü aspergerlileri incelediğinizde aslında bunun size verilmiş bir armağan olduğunu düşünebilirsiniz.

Özel öğrenme güçlüğü

Bu gruptaki bireylerde genellikle akranları ile benzer hatta daha ileri zeka görülmektedir. Fakat dil gelişim ve konuşma güçlükleri, okuma güçlükleri, yazma güçlükleri gibi sorunlardan ötürü okul başarısızlığı göstermekte zamanla özel eğitim ile desteklenmediği durumlarda toplumdan haksız ayrıştırmaya maruz kalabilmektedir.

 • Disleksi(okuma güçlüğü)
 • Diskalkuli(hesaplama güçlükleri)
 • Disgrafi(yazma güçlükleri)

Down sendromu

Down sendromu genetik bir sorundan kaynaklıdır ve down sendromlu çocuklar gen fazlalığından dolayı özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimlerine ihtiyaç duymaktadırlar. günümüz tıp verilerine göre gen araştırmaları devam etmekle birlikte henüz tedavisi bulunamamıştır. Down sendromu eğitimlerindeki amaç kişinin kendini toplumda daha rahat ifade edebilmesine destek olmak ve basit günlük ihtiyaçlarını giderebilmesi için rehberlik eğitimlerini kapsamaktadır.

Fizik tedavi

Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavileri, evde sürdürülen hizmetler olarak bilinmektedir. Uzman fizyoterapistlerin evlere gönderilmesi ile ya da bireylerin fizik tedavi ve rehabilitayson merkezlerine giderek aldıkları terapileridir. Okulumuz evlere fizyoterapist göndermekte ve bireylerin tedavileri evde fizyoterapi tedavileri kapsamında sürdürülmektedir.

Daha detaylı bilgi için Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile iletişime geçiniz

Otizmin nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavisi, çeşitleri, ilaçsız çözüm, bebeklerde, çocuklarda tedavi

Otizm İstatistikleri görülme sıklığı verileri

İstanbul Bahçelievler ve İstanbul Bağcılar Derin Çocuk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri

Anasayfa

Sosyal etkileşim becerileri Çocuklar için Duyusal masaj el göz denge koordinasyon ve ortak dikkat becerileri Oyun Atolyelerimiz Basliyor
Sosyal etkileşim becerileri Çocuklar için Bilişsel gelişim örüntü etkinliği Duyusal masaj el göz denge koordinasyon ve ortak dikkat becerileri Otizm Programı Yüzme Eğitimleri Çocuklar yüzme etkinliği