Etiket arşivi: otizm-belirtileri

Mikrobiyota – Otizm – Dehb – Obezite

İnsandaki Bağırsak Mikrobiyotası içerisinde bulunan bakterilerin Otizm, Dehb, Hiperaktivite, Obezite, Astım, Egzama, Şeker hastalığı gibi pek çok konu ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz?

Otizm, dehb, hiperaktivite ve Mikrobiyota arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya çıkıyor.

İnsan vücudu trilyonlarca mikrop veya bakteriye ev sahipliği yapar bunlardan bazıları faydalıdır ve bazıları zararlıdır. Bazı bilim adamları , vücutta insan hücrelerinden 10 kat daha fazla mikrobiyal hücre olduğunu tahmin ederken, diğerleri oranın 1: 1’e yakın olabileceğini söylüyor. Genetikteki son bilimsel gelişmeler, insanların vücuttaki mikroplar hakkında çok daha fazla şey bildiği anlamına geliyor.

İki terim mikrobiyota ve mikrobiyom genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır ve birbirlerinin yerine kullanılır. Bu makale, aralarındaki farkları ve her ikisinin de nasıl kullanıldığını ve modern tıpta araştırmayı açıklayacaktır.

İçindekiler
İnsan mikrobiyomu nedir?
Bağırsak florası – DEHB – Otizm -_Hiperaktivite bağlantısı
İnsan mikrobiyomuyla sağlık ilişkisi
Mikrobiyomla ilgili yeni çalışmalar

Mikrobiyom nedir?

İnsan mikrobiyotası, vücutta yaşayan çok çeşitli bakteri, virüs, mantar ve diğer tek hücreli hayvanlardan oluşur.

Mikrobiyom, bu mikrobiyal hücrelerin içindeki tüm genlere verilen addır.

Her insan, simbiyotik bir ilişki içinde 10 trilyon ila 100 trilyon mikrobiyal hücreyi barındırır. Bu, vücut sağlıklı bir durumda olduğu sürece hem mikroplara hem de konakçılarına fayda sağlar. Tahminler değişebilir, ancak insan mikrobiyotasını oluşturan 1000’den fazla farklı mikroorganizma türü olabilir.

Tüm insan genlerini sıralayarak insan genomunu çözmeye çalışan pek çok proje var. Benzer şekilde, mikrobiyom, tüm genetik bilgisini çözmek için yoğun çabalara maruz kalmıştır.

Aşağıdaki video Utah Üniversitesi Salt Lake City Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi tarafından üretilen insan ekosistem hakkında, bu narin ama hayati ilişkinin bir resim oluşturmak yardımcı olacaktır.

Ön kolun kuru ortamı ile koltuk altının ıslak ve yağlı ortamı arasındaki farklar da dahil olmak üzere vücuttaki farklı mikrop türleri için habitat çeşitliliğine iyi bir giriş niteliğindedir.

Vücuttaki mikroplar o kadar küçüktür ki, hücre sayısından fazla olmalarına rağmen, insan vücudunun toplam ağırlığının yalnızca yüzde 2 ila 3’ünü oluştururlar. [S2]

İçindekiler>>

Bağırsak florası ile Otizm, DEHB, Hiperaktivite bağlantısı

Otizm, Dehb ve hiperaktivite gibi nörogelişimsel farklılıklarda çevresel, hormonal ve kalıtımsal bazı sebeplerin olduğu zaman zaman öne sürülmektedir. Bunları kanıtlayacak bazı çalışmalarda mevcuttur .

Bağırsak florasının, Otizm(Otizm spektrum bozukluğu, Atipik otizm, Autism), DEHB( dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ADHD) ve Hiperaktivite gibi nörogelişimsel yani sinir sistemindeki bazı farklılıklardan kaynaklanan durumlarda sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Bağırsaklar ve bağırsak iç astarı olan bilinen bağırsak florası hem içindeki zararlı bakterileri sızdırarak beyne ulaşmasından dolayı ASD, DEHB ,hiperaktiviteden sorumlu tutulur. Dehb ile bağrsak florası arasındaki ilişki bu şekilde açıklanmaktadır.

Hem de dengesiz emilimden dolayı şeker, astım, obezite gibi hastalıklarla ilgili ilişkisine sıklıkla atıfta bulunulur.

İnsan mikrobiyotası, bakteriler, virüsler ve mantarlar dahil trilyonlarca hücreden oluşur.
En büyük mikrop popülasyonları bağırsakta bulunur. Diğer popüler yaşam alanları arasında cilt ve erojen bölgelerde bulunur.


Mikrobiyal hücreler ve onların genetik materyali olan mikrobiyom, doğumdan itibaren insanlarla birlikte yaşar. Bu ilişki normal sağlık için çok önemlidir.
Gastrointestinal sistem içinde yaşayan mikroorganizmalar yaklaşık 4 kilo biyokütleye sahiptir. Her bireyin kendine özgü bir tür karışımı vardır.


Mikrobiyota beslenme , bağışıklık ve beyin ve davranış üzerindeki etkiler için önemlidir .”

Normal mikrop dengesinde bozukluğa neden olan bir dizi hastalıkta rol oynamaktadır.

Human Microbiome Project Consortium tarafından Nature’da yayınlanan bir 2012 araştırması şunları buldu

Ağız ve dışkı mikrobiyal topluluklarının örnekleri özellikle çeşitlidir
Bunun aksine, erojen bölgelerden alınan numuneler özellikle basit mikrobiyal topluluklar gösterir.
Çalışma, insan mikrobiyomunun geniş bir grup sağlıklı Batılı insanda büyük çeşitliliğini gösterdi, ancak daha fazla araştırma için sorular soruyor.

Her birimizin içindeki mikrobiyal popülasyonlar bir ömür boyu nasıl değişiklik gösterir ve faydalı mikropların kolonizasyon modelleri hastalığa neden olan mikropların gösterdiği ile aynı mıdır?

Bağırsak mikrobiyotası nedir?

Bağırsak mikrobiyotası, bağırsakların mikroflorası olarak adlandırılırdı.

Bu sıralarda, 1996 yılında, Louisiana Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji bölümünden Dr. Rodney Berg bağırsak mikrobiyotası hakkında yazarak onun “derin” önemini özetledi .

“ Yerli gastrointestinal sistem mikrofloraları anatomik, fizyolojik üzerinde derin etkileri ve konağın immünolojik gelişimini vardır,” Dr Berg Mikrobiyoloji Eğilimler yayınlanan bir makalede yazdı.

Berg şunları ekliyor:

“Yerli mikroflora, konakçı bağışıklık sistemini patojen tehdidine daha hızlı yanıt vermesi için uyarır ve bakteriyel antagonizma yoluyla, GI yolunun açık eksojen patojenlerle kolonizasyonunu engeller.”

Bu simbiyotik ilişki insanlara fayda sağlar ve bu normal floranın varlığı, aynı habitattan hemen hemen tüm hayvanlarda bulunabilecekleri çevrede bulunan mikroorganizmaları içerir.

Bununla birlikte, bu doğal mikroplar, vücudun savunma sistemlerini aşarak onları hayati sistemlerden ve organlardan ayıran zararlı bakterileri de içerir. Örnekler şunları içerir:

Özetle, bağırsakta faydalı bakteriler vardır ve daha geniş sistemlere geçebilen ve GI yolunun lokal enfeksiyonlarına neden olabilen zararlı bakteriler vardır. Bu enfeksiyonlar, gıda zehirlenmesi ve ishal ve kusmaya neden olan diğer GI hastalıklarını içerir .

Bağırsak mikrobiyotası 3 milyondan fazla gen içerir ve bu da onu genetik olarak insan vücudundan 150 kat daha çeşitli kılar.

Her bireyin bağırsak mikrobiyotası benzersizdir. Bir kişinin hastalıklarla nasıl savaştığına, yiyecekleri sindirmesine ve hatta ruh hali ve psikolojik süreçlerine büyük ölçüde katkıda bulunabilir.

İnsan mikrobiyotası neden önemlidir?

Mikroorganizmalar insanlarla birlikte gelişti ve yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturarak bir dizi hayati işlevi yerine getirdi.

Hem sağlık hem de hastalıkla ilişkilendirilirler ve araştırmalar, normal veya rahatsız bakteri popülasyonları ile aşağıdaki hastalıklar arasında bağlantılar bulmuştur:

 • Otizm(Otizm spektrum bozukluğu, ASD, Autism spektrum Disorder)
 • DEHB( Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ADHD, Attention deficit and hyperactivty disorder)
 • Kanser
 • Çölyak hastalığı
 • Kolit
 • Şeker hastalığı
 • Egzama
 • Kalp hastalığı
 • Yetersiz beslenme
 • Multipl Skleroz
 • Obezite
 • Astım

İçindekiler>>


İnsan mikrobiyomuyla sağlık ilişkisi

 1. Beslenme
 2. Bağışıklık
 3. Davranış
 4. Hastalık

Beslenme


Gıdalardaki enerjiyi emmenin yanı sıra, bağırsak mikropları, insanların besinleri almasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Bağırsak bakterileri, örneğin et ve sebzelerdeki karmaşık molekülleri parçalamamıza yardımcı olur. Bağırsak bakterilerinin yardımı olmadan bitki selülozu sindirilemez.

Bağırsak mikropları ayrıca metabolik aktivitelerini kullanarak yiyecek isteklerini ve tokluk duygularını etkileyebilirler.

Mikrobiyotanın çeşitliliği, diyetin çeşitliliği ile ilgilidir. Çok çeşitli yiyecekleri deneyen genç yetişkinler, farklı bir beslenme düzeni izleyen yetişkinlere göre daha çeşitli bağırsak mikrobiyotası sergiler.

Bağışıklık


Bir hayvan doğduğu andan itibaren mikrobiyomlarını oluşturmaya başlarlar. İnsanlar ilk mikroplarını dünyaya geldiklerinde annelerinin rahim ağzının girişinden alırlar.

Bu erken mikrobiyal misafirler olmasaydı, adaptif bağışıklık mevcut olamazdı. Bu, mikroplarla karşılaştıktan sonra nasıl yanıt verileceğini öğrenen hayati bir savunma mekanizmasıdır. Bu, hastalığa neden olan organizmalara daha hızlı ve daha etkili bir yanıt sağlar.

Mikroorganizmalardan tamamen arınmış kemirgenler bir dizi patolojik etki gösterirler ve bunların arasında az gelişmiş bir bağışıklık sistemi vardır.

Mikrobiyota aynı zamanda otoimmün koşullar ve alerjilerle de ilgilidir; bu, mikroplara maruz kalma erken bozulduğunda gelişme olasılığı daha yüksektir.

Davranış


Mikrobiyota, sindirime de dahil olan beyni etkileyebilir. Hatta bazıları bağırsak mikrobiyotasını ” ikinci beyin ” olarak adlandırdı .

Bağırsak bakterilerinin aktivitesiyle salınan küçük moleküller, gastrointestinal sistemdeki sinirlerin tepkisini tetikler.

Araştırmacılar ayrıca bağırsak mikrobiyomu ile depresyon ve otizm yani otistik spektrum bozukluğu (ASD), DEHB ve Hiperaktivite gibi nörogelişimsel bozukluklar arasında bağlantılar gözlemlediler .

Davranışları etkileyen bu farklılıkların sindirim sistemiyle olan ilgisinden dolayı çocuğun kasıtlı yaramaz olmadığı daha net olarak ortaya çıkmaktadır.

Davranış Terapileri yani ABA terapi eğitimiyle(Applied Behavior Analysis, Uygulamalı Davranış Analizi, UDA) bu farklılıkların çocuk yaşlarda kontrolünün öğretilmesi daha kolay olduğu unutulmamalıdır.

Hastalık


Gastrointestinal sistemdeki bakteri popülasyonları, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) dahil olmak üzere bağırsak koşullarına ilişkin bilgiler sağlamıştır . Bağırsaklardaki düşük mikrobiyal çeşitlilik, IBD’nin yanı sıra obezite ve tip 2 diyabet ile ilişkilendirilmiştir .

Bağırsak mikrobiyotasının durumu metabolik sendromla ilişkilendirilmiştir. Diyetin prebiyotikler, probiyotikler ve diğer takviyeleri dahil ederek değiştirilmesi bu risk faktörlerini azaltmıştır.

Bağırsak mikropları ve genetiği enerji dengesini, beyin gelişimini ve bilişsel işlevi etkiler. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği ve bu ilişkinin insan yararı için kullanılabileceği konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Mikrobiyotayı antibiyotiklerle rahatsız etmek , bir antibiyotiğe dirençli hale gelen enfeksiyonlar da dahil olmak üzere hastalıklara yol açabilir.

Mikrobiyota ayrıca, başka türlü hastalığa neden olacak dışarıdan getirilen popülasyonların bağırsakta aşırı büyümesine direnmede önemli bir rol oynar – “iyi” bakteriler “kötü” ile rekabet eder, hatta bazıları anti-inflamatuar bileşikler salgılar.

İçindekiler>>

Mikrobiyomla ilgili yeni bulgular

Vücuttaki mikrobiyal popülasyonlar ve bunların genetiği ile ilgili araştırmalara büyük yatırımlar yapıldı ve sağlık ve hastalıkla bağlantıları araştırıldı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) , genetik çalışmalardan halka açık büyük veri kümeleri üreterek insanları etkileyen mikrobiyal türleri ve bunların sağlıkla ilişkilerini tanımlamayı amaçlayan bir araştırma projesi olan İnsan Mikrobiyom Projesini 2007 yılında başlattı .

İnsanlarda yaşayan mikroorganizmaların çoğu gastrointestinal sistemde bulunur ve burası aynı zamanda yeni keşiflerin çoğunun yapıldığı yerdir.

Son gelişmeler, mikrobiyomun genel dengesini ve işlevini etkilemeden besin kullanılabilirliğini kullanarak mevcut bir mikrobiyotaya yeni bir tür ekleme yollarının daha fazla doğrulanmasını içerir. Bu, probiyotik tedaviler için potansiyeli ve bağırsak mikrobiyotasının yapısını analiz etmenin yeni yöntemlerini açar .

Bu çalışmada, birkaç farenin bağırsak mikrobiyotasını kontrol etmek için deniz yosunu kullanıldı.

Vücudun dışından gelen potansiyel patojenlerin nasıl istila etmeye başladığı ve bağırsak mikrobiyotası ile nasıl bir ilişkisi olduğu konusunda da son araştırmalar yapılmıştır. Bu, potansiyel olarak zararlı mikropların istilasını ve hastalıklara neden olan etkilerini sınırlamanın yollarını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Bağırsak mikrobiyotası önleyici tıbbın temel taşı haline geliyor.

İçindekiler>>

DERİNCOCUK ANA SAYFA

FAYDALI MAKALELER

3 yas otizmi nedir? Çocuklarda otizm belirtileri nelerdir? Hafif otizm nedir?

Okul öncesi çocuklarda otizm belirtileri nelerdir? 3 yaş otizmi nedir? Okul öncesi çocuklarda otizm belirtileri nelerdir? Hafif otizm nedir? Çocuğum otizmli mi? Erkek ve kız çocuklarında otizm belirtileri farklılıkları nelerdir?

Otizm spektrum bozukluğu(ASD, OSB) yani otizm; kişinin sosyalleşme ve iletişim kurma yeteneğini bozan çevresel, hormonal ve genetik bazı sorunlardan etkilenen nörogelişimsel bir bozukluktur. Çocukların eğitimle tedavi edilebildiği bilinmektedir ve özellikle okul öncesi yaşlardaki erken tanı hayati önemdedir.

Dünya çapında yapılan güncel çalışmalarda ülkelere göre küçük değişiklikler ortaya çıksa da genellikle her 59 çocuktan 1’inde bu farklılığın yani otizmin görülebildiğini rapor ediyor.

Şimdi gelin; otizm teşhisi, çocuklarda belirtiler, hafif otizm, anketler ve ailelere kimler yardımcı olabilir? Gibi sorulara cevapları birlikte arayalım.

İçindekiler

 1. Otizm nedir?
 2. 3 yaşındaki bir çocukta otizm belirtileri
 3. Kız çocuklarda otizm işaretleri
 4. Otizm çeşitleri
 5. Otizm erken teşhisinin önemi
 6. Anketler
 7. Kimler yardımcı olabilir?Otizm nedir?


Otistik davranışsal semptomlar, genellikle gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkar. Nörogelişimsel farklılıklarla(Beyindeki fonksiyonlarla) ilgili olduğu düşünülen otizm, nadiren 18 aydan önce saptanabilir. Genellikle çocuklarda 3 yaş üstünde teşhis edilir ve ilaçsız eğitimle tedaviye yani ABA eğitimine başlanır.

Otizmli çocukların(“Otizm spektrum bozukluğu” , OSB) çoğu üç yaşından sonra teşhis edilmesine rağmen bazı durumlarda otizm 12 aylıkken bile teşhis edilebilir.

Erken davranış eğitimi en etkili tedavi yöntemidir. Bu nedenle üç yaşındaki çocuklarda herhangi bir otizm belirtisi, profesyoneller tarafından değerlendirilmeli ve ilaçsız davranış terapilerine yani ABA eğitimlerine yönlendirilmelidir. .

OSB’nin semptomları kişiden kişiye değişir ve “spektrum” olarak bilinen geniş bir şiddet yelpazesine sahiptir. OSB’li çocuklar tipik olarak diğer çocuklardan farklı etkileşimde bulunurlar.

Ayrıca diğer çocuklardan farklı şekilde öğrenir ve düşünürler.

Bazı çocuklar büyük zorluklarla karşılaşır, günlük hayatta önemli yardıma ihtiyaç duyarlar.

Bazıları ise temel düzeyde ve rehabilitasyon merkezlerinde devlet tarafından ücretsiz destekle verilen eğitimle tedavi edilebilir.

İletişim güçlüğü gösteren bazı çocuklar yüksek işlevli otistik olabilirler.

Yüksek işlevli otizmli kişi, zeka seviyesi yani IQ değeri 70 üstü ise ve konuşma problemlerini çok az gösteriyor ya da hiç göstermiyorsa bu tanımı alırlar, Genellikle asperger sendromu ile ilişkilendirilirler ancak resmi olarak kesinleşmiş bir tanımı yoktur.

Asperger sendromunun 2013 yılından beridir otizmden ayrı değerlendirildiğini belirtmek gerekiyor, buradaki otizmle olan benzerlik daha çok sosyal iletişim zorluklarından kaynaklanmaktadır .

Otizmin tedavisi, erken yaşlarda eğitim ile mümkündür.

Tedaviyle semptomlar iyileştirilebilir.

Çocuğu sosyal dünyasından izole eden davranışların kontrolünü sağlanabilir.

<<İçindekiler

3 yaşındaki bir çocukta otizm belirtileri


Bazı çocuklarda otizm belirtileri yaşamın ilk birkaç ayında belirgindir. Diğer çocuklar iki yaşına kadar semptom göstermezler. Hafif semptomların fark edilmesi zor olabilir, utangaç bir mizaç ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla karıştırılabilir.

3 yaşındaki çocuklarda görülen bazı otizm belirtileri

 1. Otistik çocukta sosyal beceriler eksiktir
 2. İsme cevap vermiyor olabilir
 3. Göz temasından kaçınır
 4. Başkalarıyla oynamak yerine yalnız oynamayı tercih edebilir
 5. Başkalarıyla paylaşımı azdır
 6. İşlerin sırasıyla nasıl yapılabileceğini kavrayamıyor olabilir
 7. Başkalarıyla etkileşimde bulunmak veya sosyalleşmeyle ilgilenmiyor olabilir
 8. Başkalarıyla fiziksel temastan hoşlanmıyordur veya kaçınıyordur
 9. Nasıl arkadaş olunacağını bilmiyor veya ilgilenmiyordur
 10. Yüz ifadeleri donuk veya kaçamaktır
 11. Kolayca yatıştırılamıyor, rahatlatılamıyordur
 12. Duygularını ifade etmekte veya konuşmakta güçlük çekiyordur
 13. Diğer insanların duygularını anlamakta güçlük çekiyordur
 14. Otistik çocuktaki dil konuşma ve iletişim becerileri düşüktür
 15. Konuşma ve dil becerilerini gecikebilir (Akranların gerisinde kalması olasıdır)
 16. Kelimeleri, sesleri veya kelimeleri defalarca tekrarlar(Ekolali, echolalia)
 17. Sorulara uygun şekilde cevap veremeyebilir
 18. Başkalarının dediğini tekrarlar
 19. İnsanları, nesneleri işaret etmiyor veya işaret etmeye yanıt vermiyor olabilir
 20. Zamirleri ters çevirir (“Ben” yerine “sen” der)
 21. Nadiren vücut dili kullanır ya da jest, vücut dili gibi sosyal ifadeleri hiç kullanmaz
 22. Düz vurgusuz bir dil kullanır, şarkı söyleyen bir sesle konuşabilir
 23. Şaka yapma oyununu anlamayabilir (Çünkü şakayı algılayamıyordur ya da ürkütücü bulabilir)
 24. Esprileri veya alay etmeyi anlamıyor olabilir
 25. Otistik çocuklarda düzensiz davranışlar sıklıkla görülebilir
 26. Tekrarlayan hareketler gerçekleştirir (Elleri çırpar, ileri geri sallar, döndürür)
 27. Oyuncakları veya diğer nesneleri organize bir şekilde sıralar
 28. Günlük rutinde ki küçük değişiklikler yüzünden sinirleniyor ve krize giriyor olabilir
 29. Oyuncaklarla her seferinde aynı şekilde oynar, alışkanlıklara bağımlıdır
 30. Tuhaf rutinleri vardır ve bunları gerçekleştirmelerine izin verilmediğinde üzülürler (Her zaman kapıları kapatmayı istemek gibi).
 31. Nesnelerin belirli kısımlarını severler genellikle tekerlekler veya dönen parçalar gibi.
 32. Takıntılı ilgi alanları vardır
 33. Dehb, dikkat eksikliği veya hiperaktvite bozukluklarından birisine yada hepsine sahip olabilir. Kısa dikkat süresi ve yerinde duramamayla karakterize davranışlar sergileyebilir.
 34. Dürtüsellik , saldırganlık, kendine zarar verme davranışları gösterebilir(Kendilerine zarar verene kadar derisini kaşıma, delme)
 35. Kalıcı, şiddetli öfke nöbetleri
 36. Seslere, kokulara, tatlara, görünüşe veya hislere düzensiz tepki veriyor olabilir
 37. Düzensiz yeme ve uyku alışkanlıklarına sahiptir
 38. Korku eksikliği veya beklenenden daha fazla korku belirtileri gösterebilir
 39. Bu belirti veya semptomlardan herhangi birine sahip olmak normal olabilir ancak birden fazlası şüphe etmenizi gerektirebilir.
 40. Özellikle dil gecikmesi olması durumunda uzman bir özel eğitimciden destek alınması erken yaşlarda kritik önemdedir.

Bebeklerde otizm belirtileri

Bebekler doğdukları andan itibaren bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak davranış sorunları geliştirebilirler. Ebevenyler, bebeklerde davranışları takip ederek, belli başlı belirtilerden şüphe ederek uzman desteğiyle tedavinin çok hızlı yanıt vermesini sağlayabilir.

Bebeklerde Otizm belirtileri. Çocuklarda Otizm belirtileri. 2 yaş, 3 yaş, 4 yaş, otizm belirtileri
 1. Göz temasından kaçmak
 2. Babıldamamak
 3. Anne babaya gülümsememek
 4. Sosyal iletişim bozuklukları

Böylelikle erken tanı, erken tedaviyle hem çocuğun hem de ebeveynlerin ileri yıllarda zaman, para ve emekten tasarruf etmeleri sonucunu doğuracaktır.

Bu gibi durumlarda yani bebeklerde otizm belirtilerinin eğitim terapileriyle tedavisinde, olumsuz davranışların kontrolünün sağlanması daha kolay olabilmekte daha hızlı sonuç alınabilmektedir.

<<İçindekiler

Erkek ve kız çocuklarda otizm işaretleri


Otizmin belirtileri genellikle hem erkek hem de kız çocukları için aynıdır ancak kız çocuklarının daha canlı mimik hareketleri ve sosyal davranıştaki başarılarıyla uzmanları yanıltabildiklerine dair veriler bulunmaktadır.

Erkek çocuklarında, kız çocuklarından daha sık teşhis edildiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda 1/4 oranı sıklıkla belirtilmektedir ancak kız çocuklarında da en az erkek çocuklarında olduğu kadar otizm görülme ihtimaline atıf yapan çalışmalar da mevcuttur.

Bu çalışmalara göre otizm tanı teknikleri, kız çocuklarındaki davranış farklılıklarını tespit etmekte zorlanıyor.

Çünkü kız çocukları asosyal davranış kalıplarını manüple etmekte daha başarılı olabilir. Bu durumdaki kız çocuklarında ”gizli otizm” terimi karşılık bulmaktadır.

Yani kız çocukları otizmi gizlemekte daha iyi olabilirler. Mimikleri daha canlı kullanıyorlar ayrıca davranış kontrolleri erkek çocuklarına göre daha iyi olabilir.

Otizmli erkek çocuklarda oyuncaklara, trenlere, kamyonların tekerleklerine (Dönen ya da ışıklı nesnelere aşırı ilgi), garip dinozor şekillerine genellikle aşırı ilgi görülebilir bu sebeple fark edilmeleri daha kolay olabilir.

Kız çocuklarındaysa, Bebekleri belirli bir sırada düzenlemek veya giydirmek gibi daha az fark edilir davranışlar sergilemesi ise daha az dikkat çekici olabilir.

Kız çocuklarda otizm; kız çocuklarda otizm belirtileri; tedavisi; derincocuk

Trenler, kamyonlar veya dinozorlarla oynamayan bir kız çocuğu çok önemsenmez.

Çünkü zaten bu kız çocuklarından beklenmeyen bir davranış kalıbı olarak, toplum tarafından kabul görür.

Kız çocuklardaki otizm belirtilerini görmezden gelebileceğimiz ve ürettiğimiz tanı kriterlerine göre bu sorunu kaçırabileceğimiz şüphesi bizleri ”gizlenen otizmin kendisi değil fark edemeyen bizler olduğumuz” sonucuna götürüyor olabilir hepimizi.

Bundan ötürü çocuklarda otizm belirtilerinden şüphe edilmesi durumunda özellikle erken yaşlarda, çocuğun doktor kontrolünden sonra ilave olarak bir özel eğitimciye değerlendirmeye götürülmesi ”bize göre” elzemdir.

Yüksek işlevli otistik kız çocukları ortalama sosyal davranışları taklit etmek için daha yüksek adaptasyona sahiptir.

Kız çocuklarında sosyal beceriler erkek çocuklarına göre doğuştan daha iyi olabileceğinden, otizm veya dehb bozuklukları daha az fark edilir hale gelebilir.

<<İçindekiler

Hafif , orta düzey ve ağır otizm dereceleri


Otizm bozuklukları hafiften şiddetliye doğru bir yelpazede(spektrumda) yer alır. Otizmli bazı çocuklar ileri düzeyde öğrenme ve problem çözme becerilerine sahipken, diğerleri günlük yaşamda yardıma ihtiyaç duyabilirler.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin eski ifadelerindeki asperger sendromu(yüksek işlevli otizm), rett sendromu ve atipik otizm tanımları yerine artık aşağıdaki tanımlar kullanılmaktadır.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı kriterlerine göre , bir kişinin ne kadar desteğe ihtiyaç duyduğuna bağlı olarak tanımlanan üç otizm derecesi vardır.

Bu tanılar 2013 yılnda yayınlanan DSM 5 kitapçığıyla hafif, orta, ağır olarak 3’e kategoriye ayrılmıştır.

Hafif otizm (Seviye 1)

 1. Sosyal etkileşimlere veya sosyal aktivitelere çok az ilgi gösterir
 2. Sosyal etkileşimleri başlatmakta güçlük çekiyordur
 3. Sohbeti geliştirerek sürdürmekte güçlük çekiyordur
 4. Konuşma kalitesi veya tonu, beden dilini okuma, sosyal ipuçlarını okumada güçlük yaşıyordur
 5. Davranışlardaki değişikliklere uyum sağlamakta güçlük çekiyordur
 6. Otizmli çocuklar, arkadaş edinmekte zorlanıyor olabilir
 7. Davranışlarının kontrolünü öğrenene kadar, asgari destekle, bağımsız olarak yaşayabilir


Orta düzey otizm (Seviye 2)

 1. Çevredeki değişikliklerle başa çıkmakta güçlük çekiyor
 2. Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin önemli derecede eksik
 3. Ciddi ve bariz davranış bozuklukları var
 4. Günlük hayatın devamını zora sokabilecek, tekrarlayan davranışlara sahiptir
 5. Başkalarıyla alışılmadık azalmış iletişim ve sosyalleşme bozukluklarına sahiptir
 6. Kısıtlı ve özel ilgi alanlarına sahip olabilir.
 7. Davranışların kontrolünü öğrenene kadar, günlük olarak sürekli destek gerektirir.


Ağır otizm (Seviye 3)

 1. Önemli dil konuşma bozukluğu yaşamaktadır, iletişimde ciddi sorunları olabilir
 2. Sınırlı iletişim becerisine sahiptir, yalnızca ihtiyaçların karşılanması gerektiğinde iletişime geçer
 3. Sosyal olarak meşgul olma ya da sosyal etkileşimlere katılma arzusu çok sınırlıdır
 4. Ortamdaki beklenmedik değişikliklerle baş etmede aşırı zorluk yaşıyordur
 5. Odağı veya dikkati değiştirmekte büyük zorluk yaşıyor olabilir
 6. Önemli düzeyde sosyal bozulmaya neden olan tekrarlayan davranışları, sabit ilgi alanlarıyla ciddi takıntıları vardır
 7. Davranışların kontrolünü öğrenene kadar, günlük destek olmadan hayatını devam ettirmesi zor olabilir.

<<İçindekiler

Otizm tanısı ve erken teşhisin önemi


Otizmi teşhis etmek için kullanılabilecek kan veya görüntüleme testi yoktur.

Bunun yerine, doktorlar , davranışlarını gözlemleyerek ve gelişimlerini izleyerek otizmli çocukları ya da otistik belirtiler gösteren bebekleri teşhis eder .

Bir sınav sırasında doktorunuz, standart gelişimsel davranışları karşılayıp karşılamadığını görmek için çocuğunuzun davranışları hakkında size sorular soracaktır.

Yeni yürümeye başlayan çocuklarla ”konuşmak, oyun oynamak” , doktorların üç yaşındaki bir çocukta otizm belirtilerini tanımasına yardımcı olur.

Tıbbi muayene tıbbi testleri içerebilir, her zaman işitme ve görme taramalarını içermelidir.

Çünkü çocuğun tepkisizliği bir davranış problemi mi yoksa tıbbi bir eksiklikten mi kaynaklandığı bu şekilde teşhis edilebilir.

Üç yaşındaki çocuğunuz otizm belirtileri gösteriyorsa, doktorunuz daha yoğun bir muayene için bir uzmana görünmenizi tavsiye edebilir. Erken tanı ile başlayan ABA terapi eğitimleri , 12 yaşından önce bebekler kadar okul öncesi çocuklarda da otizm için en iyi tedavidir.

Otizm konusunda Dünya’daki uzman kuruluşlar, özellikle okul öncesi çocuklarda 12 yaş öncesi tedavilerde ilaç değil sadece eğitim tavsiye etmektedir .

Erken yaşlarda uygulanan, uygulamalı davranış analizi eğitim terapileri(UDA, ABA , Applied behavior analysis) dünyada tavsiye edilen en etkili ve kanıtlanmış ilaçsız eğitim tedavi yöntemidir.

<<İçindekiler

Otizm anketi


Yeni yürümeye başlayan çocuklar için de, Otizm kontrol listesi ebeveynlerle doktorların otizm riski taşıyan çocukları tespit etmek amacıyla kullanabileceği bir tarama aracıdır. Autism Speaks gibi kuruluşlar bu anketi çevrimiçi olarak sunar .(Yakın bir zamanda bu anketler sitemizden yayınlanacaktır.)

Puanları yüksek otizm riski taşıyan çocukların ebeveynleri, çocuk doktorlarından veya alanında tecrübeli bir özel eğitim uzmanından randevu almalıdır.

<<İçindekiler

Kimler yardımcı olabilir?


Otizm belirtileri tipik olarak özellikle üç yaşında belirgindir.

Bu nedenle çocuğunuzun mümkün olan en kısa sürede taramasını yaptırmanız önemlidir.

Otizmli çocukları teşhis edebilecek uzmanlar:

 • Gelişim pediatristleri
 • Özel eğitim uzmanları
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
 • Aba davranış terapistleri
 • Çocuk nörologları
 • Psikologlar
 • Çocuk psikiyatristleri

Kaynak

<<İçindekiler

ANASAYFA

Detaylı bilgi için Derin Çocuk Rehabilitasyon Fizik Tedavi ve Otizm Aba Merkezleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Sevgilerle…