Kategori arşivi: DEHB Tedavisi

DEHB Tedavisi

Mikrobiyota – Otizm – Dehb – Obezite

İnsandaki Bağırsak Mikrobiyotası içerisinde bulunan bakterilerin Otizm, Dehb, Hiperaktivite, Obezite, Astım, Egzama, Şeker hastalığı gibi pek çok konu ile ilişkili olduğunu biliyor muydunuz?

Otizm, dehb, hiperaktivite ve Mikrobiyota arasında dikkat çekici ilişkiler ortaya çıkıyor.

İnsan vücudu trilyonlarca mikrop veya bakteriye ev sahipliği yapar bunlardan bazıları faydalıdır ve bazıları zararlıdır. Bazı bilim adamları , vücutta insan hücrelerinden 10 kat daha fazla mikrobiyal hücre olduğunu tahmin ederken, diğerleri oranın 1: 1’e yakın olabileceğini söylüyor. Genetikteki son bilimsel gelişmeler, insanların vücuttaki mikroplar hakkında çok daha fazla şey bildiği anlamına geliyor.

İki terim mikrobiyota ve mikrobiyom genellikle aynı şeyi ifade etmek için kullanılır ve birbirlerinin yerine kullanılır. Bu makale, aralarındaki farkları ve her ikisinin de nasıl kullanıldığını ve modern tıpta araştırmayı açıklayacaktır.

İçindekiler
İnsan mikrobiyomu nedir?
Bağırsak florası – DEHB – Otizm -_Hiperaktivite bağlantısı
İnsan mikrobiyomuyla sağlık ilişkisi
Mikrobiyomla ilgili yeni çalışmalar

Mikrobiyom nedir?

İnsan mikrobiyotası, vücutta yaşayan çok çeşitli bakteri, virüs, mantar ve diğer tek hücreli hayvanlardan oluşur.

Mikrobiyom, bu mikrobiyal hücrelerin içindeki tüm genlere verilen addır.

Her insan, simbiyotik bir ilişki içinde 10 trilyon ila 100 trilyon mikrobiyal hücreyi barındırır. Bu, vücut sağlıklı bir durumda olduğu sürece hem mikroplara hem de konakçılarına fayda sağlar. Tahminler değişebilir, ancak insan mikrobiyotasını oluşturan 1000’den fazla farklı mikroorganizma türü olabilir.

Tüm insan genlerini sıralayarak insan genomunu çözmeye çalışan pek çok proje var. Benzer şekilde, mikrobiyom, tüm genetik bilgisini çözmek için yoğun çabalara maruz kalmıştır.

Aşağıdaki video Utah Üniversitesi Salt Lake City Genetik Bilimi Öğrenme Merkezi tarafından üretilen insan ekosistem hakkında, bu narin ama hayati ilişkinin bir resim oluşturmak yardımcı olacaktır.

Ön kolun kuru ortamı ile koltuk altının ıslak ve yağlı ortamı arasındaki farklar da dahil olmak üzere vücuttaki farklı mikrop türleri için habitat çeşitliliğine iyi bir giriş niteliğindedir.

Vücuttaki mikroplar o kadar küçüktür ki, hücre sayısından fazla olmalarına rağmen, insan vücudunun toplam ağırlığının yalnızca yüzde 2 ila 3’ünü oluştururlar. [S2]

İçindekiler>>

Bağırsak florası ile Otizm, DEHB, Hiperaktivite bağlantısı

Otizm, Dehb ve hiperaktivite gibi nörogelişimsel farklılıklarda çevresel, hormonal ve kalıtımsal bazı sebeplerin olduğu zaman zaman öne sürülmektedir. Bunları kanıtlayacak bazı çalışmalarda mevcuttur .

Bağırsak florasının, Otizm(Otizm spektrum bozukluğu, Atipik otizm, Autism), DEHB( dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ADHD) ve Hiperaktivite gibi nörogelişimsel yani sinir sistemindeki bazı farklılıklardan kaynaklanan durumlarda sorumlu olduğu düşünülmektedir.

Bağırsaklar ve bağırsak iç astarı olan bilinen bağırsak florası hem içindeki zararlı bakterileri sızdırarak beyne ulaşmasından dolayı ASD, DEHB ,hiperaktiviteden sorumlu tutulur. Dehb ile bağrsak florası arasındaki ilişki bu şekilde açıklanmaktadır.

Hem de dengesiz emilimden dolayı şeker, astım, obezite gibi hastalıklarla ilgili ilişkisine sıklıkla atıfta bulunulur.

İnsan mikrobiyotası, bakteriler, virüsler ve mantarlar dahil trilyonlarca hücreden oluşur.
En büyük mikrop popülasyonları bağırsakta bulunur. Diğer popüler yaşam alanları arasında cilt ve erojen bölgelerde bulunur.


Mikrobiyal hücreler ve onların genetik materyali olan mikrobiyom, doğumdan itibaren insanlarla birlikte yaşar. Bu ilişki normal sağlık için çok önemlidir.
Gastrointestinal sistem içinde yaşayan mikroorganizmalar yaklaşık 4 kilo biyokütleye sahiptir. Her bireyin kendine özgü bir tür karışımı vardır.


Mikrobiyota beslenme , bağışıklık ve beyin ve davranış üzerindeki etkiler için önemlidir .”

Normal mikrop dengesinde bozukluğa neden olan bir dizi hastalıkta rol oynamaktadır.

Human Microbiome Project Consortium tarafından Nature’da yayınlanan bir 2012 araştırması şunları buldu

Ağız ve dışkı mikrobiyal topluluklarının örnekleri özellikle çeşitlidir
Bunun aksine, erojen bölgelerden alınan numuneler özellikle basit mikrobiyal topluluklar gösterir.
Çalışma, insan mikrobiyomunun geniş bir grup sağlıklı Batılı insanda büyük çeşitliliğini gösterdi, ancak daha fazla araştırma için sorular soruyor.

Her birimizin içindeki mikrobiyal popülasyonlar bir ömür boyu nasıl değişiklik gösterir ve faydalı mikropların kolonizasyon modelleri hastalığa neden olan mikropların gösterdiği ile aynı mıdır?

Bağırsak mikrobiyotası nedir?

Bağırsak mikrobiyotası, bağırsakların mikroflorası olarak adlandırılırdı.

Bu sıralarda, 1996 yılında, Louisiana Eyalet Üniversitesi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji bölümünden Dr. Rodney Berg bağırsak mikrobiyotası hakkında yazarak onun “derin” önemini özetledi .

“ Yerli gastrointestinal sistem mikrofloraları anatomik, fizyolojik üzerinde derin etkileri ve konağın immünolojik gelişimini vardır,” Dr Berg Mikrobiyoloji Eğilimler yayınlanan bir makalede yazdı.

Berg şunları ekliyor:

“Yerli mikroflora, konakçı bağışıklık sistemini patojen tehdidine daha hızlı yanıt vermesi için uyarır ve bakteriyel antagonizma yoluyla, GI yolunun açık eksojen patojenlerle kolonizasyonunu engeller.”

Bu simbiyotik ilişki insanlara fayda sağlar ve bu normal floranın varlığı, aynı habitattan hemen hemen tüm hayvanlarda bulunabilecekleri çevrede bulunan mikroorganizmaları içerir.

Bununla birlikte, bu doğal mikroplar, vücudun savunma sistemlerini aşarak onları hayati sistemlerden ve organlardan ayıran zararlı bakterileri de içerir. Örnekler şunları içerir:

Özetle, bağırsakta faydalı bakteriler vardır ve daha geniş sistemlere geçebilen ve GI yolunun lokal enfeksiyonlarına neden olabilen zararlı bakteriler vardır. Bu enfeksiyonlar, gıda zehirlenmesi ve ishal ve kusmaya neden olan diğer GI hastalıklarını içerir .

Bağırsak mikrobiyotası 3 milyondan fazla gen içerir ve bu da onu genetik olarak insan vücudundan 150 kat daha çeşitli kılar.

Her bireyin bağırsak mikrobiyotası benzersizdir. Bir kişinin hastalıklarla nasıl savaştığına, yiyecekleri sindirmesine ve hatta ruh hali ve psikolojik süreçlerine büyük ölçüde katkıda bulunabilir.

İnsan mikrobiyotası neden önemlidir?

Mikroorganizmalar insanlarla birlikte gelişti ve yaşamın ayrılmaz bir parçasını oluşturarak bir dizi hayati işlevi yerine getirdi.

Hem sağlık hem de hastalıkla ilişkilendirilirler ve araştırmalar, normal veya rahatsız bakteri popülasyonları ile aşağıdaki hastalıklar arasında bağlantılar bulmuştur:

 • Otizm(Otizm spektrum bozukluğu, ASD, Autism spektrum Disorder)
 • DEHB( Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, ADHD, Attention deficit and hyperactivty disorder)
 • Kanser
 • Çölyak hastalığı
 • Kolit
 • Şeker hastalığı
 • Egzama
 • Kalp hastalığı
 • Yetersiz beslenme
 • Multipl Skleroz
 • Obezite
 • Astım

İçindekiler>>


İnsan mikrobiyomuyla sağlık ilişkisi

 1. Beslenme
 2. Bağışıklık
 3. Davranış
 4. Hastalık

Beslenme


Gıdalardaki enerjiyi emmenin yanı sıra, bağırsak mikropları, insanların besinleri almasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Bağırsak bakterileri, örneğin et ve sebzelerdeki karmaşık molekülleri parçalamamıza yardımcı olur. Bağırsak bakterilerinin yardımı olmadan bitki selülozu sindirilemez.

Bağırsak mikropları ayrıca metabolik aktivitelerini kullanarak yiyecek isteklerini ve tokluk duygularını etkileyebilirler.

Mikrobiyotanın çeşitliliği, diyetin çeşitliliği ile ilgilidir. Çok çeşitli yiyecekleri deneyen genç yetişkinler, farklı bir beslenme düzeni izleyen yetişkinlere göre daha çeşitli bağırsak mikrobiyotası sergiler.

Bağışıklık


Bir hayvan doğduğu andan itibaren mikrobiyomlarını oluşturmaya başlarlar. İnsanlar ilk mikroplarını dünyaya geldiklerinde annelerinin rahim ağzının girişinden alırlar.

Bu erken mikrobiyal misafirler olmasaydı, adaptif bağışıklık mevcut olamazdı. Bu, mikroplarla karşılaştıktan sonra nasıl yanıt verileceğini öğrenen hayati bir savunma mekanizmasıdır. Bu, hastalığa neden olan organizmalara daha hızlı ve daha etkili bir yanıt sağlar.

Mikroorganizmalardan tamamen arınmış kemirgenler bir dizi patolojik etki gösterirler ve bunların arasında az gelişmiş bir bağışıklık sistemi vardır.

Mikrobiyota aynı zamanda otoimmün koşullar ve alerjilerle de ilgilidir; bu, mikroplara maruz kalma erken bozulduğunda gelişme olasılığı daha yüksektir.

Davranış


Mikrobiyota, sindirime de dahil olan beyni etkileyebilir. Hatta bazıları bağırsak mikrobiyotasını ” ikinci beyin ” olarak adlandırdı .

Bağırsak bakterilerinin aktivitesiyle salınan küçük moleküller, gastrointestinal sistemdeki sinirlerin tepkisini tetikler.

Araştırmacılar ayrıca bağırsak mikrobiyomu ile depresyon ve otizm yani otistik spektrum bozukluğu (ASD), DEHB ve Hiperaktivite gibi nörogelişimsel bozukluklar arasında bağlantılar gözlemlediler .

Davranışları etkileyen bu farklılıkların sindirim sistemiyle olan ilgisinden dolayı çocuğun kasıtlı yaramaz olmadığı daha net olarak ortaya çıkmaktadır.

Davranış Terapileri yani ABA terapi eğitimiyle(Applied Behavior Analysis, Uygulamalı Davranış Analizi, UDA) bu farklılıkların çocuk yaşlarda kontrolünün öğretilmesi daha kolay olduğu unutulmamalıdır.

Hastalık


Gastrointestinal sistemdeki bakteri popülasyonları, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gibi enflamatuar bağırsak hastalıkları (IBD) dahil olmak üzere bağırsak koşullarına ilişkin bilgiler sağlamıştır . Bağırsaklardaki düşük mikrobiyal çeşitlilik, IBD’nin yanı sıra obezite ve tip 2 diyabet ile ilişkilendirilmiştir .

Bağırsak mikrobiyotasının durumu metabolik sendromla ilişkilendirilmiştir. Diyetin prebiyotikler, probiyotikler ve diğer takviyeleri dahil ederek değiştirilmesi bu risk faktörlerini azaltmıştır.

Bağırsak mikropları ve genetiği enerji dengesini, beyin gelişimini ve bilişsel işlevi etkiler. Bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği ve bu ilişkinin insan yararı için kullanılabileceği konusunda araştırmalar devam etmektedir.

Mikrobiyotayı antibiyotiklerle rahatsız etmek , bir antibiyotiğe dirençli hale gelen enfeksiyonlar da dahil olmak üzere hastalıklara yol açabilir.

Mikrobiyota ayrıca, başka türlü hastalığa neden olacak dışarıdan getirilen popülasyonların bağırsakta aşırı büyümesine direnmede önemli bir rol oynar – “iyi” bakteriler “kötü” ile rekabet eder, hatta bazıları anti-inflamatuar bileşikler salgılar.

İçindekiler>>

Mikrobiyomla ilgili yeni bulgular

Vücuttaki mikrobiyal popülasyonlar ve bunların genetiği ile ilgili araştırmalara büyük yatırımlar yapıldı ve sağlık ve hastalıkla bağlantıları araştırıldı.

Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) , genetik çalışmalardan halka açık büyük veri kümeleri üreterek insanları etkileyen mikrobiyal türleri ve bunların sağlıkla ilişkilerini tanımlamayı amaçlayan bir araştırma projesi olan İnsan Mikrobiyom Projesini 2007 yılında başlattı .

İnsanlarda yaşayan mikroorganizmaların çoğu gastrointestinal sistemde bulunur ve burası aynı zamanda yeni keşiflerin çoğunun yapıldığı yerdir.

Son gelişmeler, mikrobiyomun genel dengesini ve işlevini etkilemeden besin kullanılabilirliğini kullanarak mevcut bir mikrobiyotaya yeni bir tür ekleme yollarının daha fazla doğrulanmasını içerir. Bu, probiyotik tedaviler için potansiyeli ve bağırsak mikrobiyotasının yapısını analiz etmenin yeni yöntemlerini açar .

Bu çalışmada, birkaç farenin bağırsak mikrobiyotasını kontrol etmek için deniz yosunu kullanıldı.

Vücudun dışından gelen potansiyel patojenlerin nasıl istila etmeye başladığı ve bağırsak mikrobiyotası ile nasıl bir ilişkisi olduğu konusunda da son araştırmalar yapılmıştır. Bu, potansiyel olarak zararlı mikropların istilasını ve hastalıklara neden olan etkilerini sınırlamanın yollarını belirlemeye yardımcı olacaktır.

Bağırsak mikrobiyotası önleyici tıbbın temel taşı haline geliyor.

İçindekiler>>

DERİNCOCUK ANA SAYFA

FAYDALI MAKALELER

DEHB Alternatif Tedavi Yöntemleri

DEHB, Dikkat eksikliği ya da hiperaktivite bozukluğu birbirinden farklı 3 farklılığa işaret edebilir. Bununla ilgili bireylerin yani çocuklar ve yetişkinlerin düzeylerine göre farklı ihtiyaçları olabilir DEHB gibi nörogelişimsel bir farklılık için “erken dönem çocukluk ” için eğitim çözüm olabilirken, ilerleyen yaşlarda farklı teknikler, ilaç ve spor gibi aktivite ve terapi çalışmalarıyla çözüme dahil edilebilir.

Gelin birlikte DEHB , Hiperaktivite ya da Dikkat Eksikliği hakkında aileler ve bireyler neler yapılabilir, tedavi yöntemleri nelerdir hep birlikte inceleyelim.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU(DEHB)


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu; pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir.
Dehb(Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, attention deficit hyperactivty disorder) nörogelişimsel bir sorun olmasından kaynaklı olarak sadece davranış terapileriyle çözüme kavuşturulabilecek bir sorun değildir.


Okul, aile, tıp bilimi, eğitim gibi kapsamlı çalışmalarla tedavi edilebilir.

Özellikle 6-12 yaş arasında teşhis edilebilirse tedavi edilebilmekte en azından davranışların kontrolü sağlanarak( ABA terapileri sadece otizm ile ilgili değil davranışların kontrolünü hedeflediği için Dehb(ADHD) için de çözüm sunabilir) sosyal hayata adaptasyon sağlanabilmektedir.


Tam da bu noktada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu söz konusu olduğunda özel eğitim ve rehabilitasyon aşaması destek anlamında faydalı olabilmektedir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU İSTATİSTİKLERİ


Dünya üzerindeki her 100 çocuktan 5’inde hiperaktivite gözlemlenmekte bu oran Türkiye’deki nüfusun 27,5 inin çocuk olduğu kabul edildiğini göstermektedir.

Bu oran 1 milyon çocuğun aramızda desteğe ve yardıma ihtiyaç duyarak hayatlarına devam etmeye çalıştıkları gerçeğini acı bir şekilde bizlere göstermektedir.

Bu çocuklardan kayda değer bir kısmı, hiperaktivite semptomlarını yetişkinliklerinde de göstermektedir.

Yani erken tedavi edilmeyen her durumda olduğu gibi hiperaktivite de erken tedaviyle çzöüme daha kolay kavuşturulu.

İlerleyen yaşlarda birçok davranışın kronik bir hal almasıyla çözüm daha da zorlaşır

Çocukluğunuzdan beri tespit edilememiş olan hiperaktivite sorunu , tüm sosyal ve akademik başarısızlığınızın sebebi olabilir.


DİKKAT EKSİKLİĞİ VE UYKU


Dikkat eksikliğinin herhangi bir hastalığa veya bozukluğa bağlı olmayan sebepleri arasında, uyku problemi yer almaktadır.

Az veya çok uyuduğunuzda, bölünmüş bir uykuyla odaklanmaya çalıştığınızda; dikkat ve konsantrasyon sorunları yaşamanız olasıdır.

Çocuklar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre; yeterince gece uykusu almayan çocuklar, derslerine odaklanmakta çok güçlük çekmektedir.

Verimsiz uyku veya az uyku , yorgunluk ve buna bağlı sebeplerden dolayı dehb tetiklenebilir.

Uyku bozuklukları beyne direkt etki ederek, kronikleşen konsantrasyon bozuklukları yaratması nedeniyle insanların yaşantılarını zorlaştırabiliyor..

Düzgün bir uyku takviminiz varsa, uyku apnesi ve buna benzer, uykunuzu bölen problemlerin tespiti için bir doktora danışmanızda fayda olabilir.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE TEKNOLOJİ


DEHB bozukluğunun diğer bir sebebi de teknolojik bağımlılık olabilir.

Teknolojinin hayatımızda önemli oranda yer kaplamasıyla çok fazla elektronik alet kullanıyor olmamız sorun teşkil edebilir.

Elektronik aletler, özellikle işinize odaklandığınız zamanlarda arka planda ses çıkartarak, dikkatinizi siz fark etmeden dağıtabilir.

Elektronik aletlerin çevrenizde bulunması, çalışırken onlarla ilgilenmeniz alışkanlığa yol açarak dikkat eksikliği sorununuzun yoğunlaşmasına neden olabilir.

Çalışırken her zaman sessiz ve mümkünse elektronik aletlerden uzak ortamlarda bulunmanızı tavsiye ederiz.

MEDİTASYON VE DEHB


Zihniniz gün içerisinde çok fazla dikkat dağıtıcı etmen ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunların pek çoğu siz fark etmeden bilinçaltınızda yer tutmakta.

Zaman zaman meditasyon yaparak veya hobileriniz için vakit ayırarak, dikkat eksikliği probleminizin çözümüne katkı sağlayabilirsiniz.

Araştırmalara göre, meditasyon yapmanın dikkat ve konsantrasyon üzerinde çok yoğun etkisi olduğu biliniyor.

Meditasyon yapmayan insanlarda çok sık dikkat bozukluğu problemlerine rastlandığı belirtiliyor. Zihninizi boşaltmayı öğrenerek, en yoğun ve sinir bozucu zamanlarda bile sizin içsel motivasyonunuzu yükseltmenize ”Meditasyon” yardımcıdır.

SPOR EGZERSİZ VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE


Dikkat eksikliğinin fiziksel sebeplerinden bir tanesi de vücudunuzun yeteri kadar aktif olmamasıdır.

Spor, egzersiz gibi her türlü fiziksel aktivite; beynin dikkat ve konsantrasyon merkezleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Eğer hareketsiz bir işiniz varsa yeteri kadar egzersiz yapmıyorsanız, dikkat eksikliği problemi çekmeniz çok olasıdır.

Mümkün olduğu kadar hareketli bir yaşam tarzı seçmeye özen gösterin.

ZİHİN AKTİVİTELERİ VE DEHB


Sadece bedeninizi değil, zihninizi de çalıştırmalısınız. Dikkat eksikliğine mental olarak aktif olmayan insanlarda çok sık rastlanmakta.

Mümkün olduğu kadar sudoku, hafıza oyunları gibi aktivitelerle zihninizi çalıştırın.

Yabancı dil öğrenmeye çalışarak, nota öğrenip piyano çalmaya çalışarak, zihninizi meşgul ve zinde tutmayı unutmayın.

Dehb ve diğer konularla ilgili olarak Derinçocuk Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Kurumlarıyla iletişime geçebilirsiniz…

ANASAYFA

Ailelere faydalı olacak makaleler

Dehb nedir? Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

DEHB nedenleri nelerdir? Çocuklarda DEHB Belirtileri nelerdir? Dehb ilaçsız tedavisi nasıl yapılır? Dehb İlaçları, Testleri , Spor , Müzik hakkında ne söylenebilir? Gibi sorulara yanıtlar aradığımız makalemizi gelin birlikte inceleyelim.


Çocuklarda Sosyalleşme, Dehb, dürtüsellik, konsantrasyon sorunları, sıklıkla sorulan bu sorular hakkında verilmesi gereken ilk cevap çocuğun davranışlarının kasıtlı olmadığının bilinmesi gerektiğidir. Hormonal veya genetik yapı ile ilgili olabilen bu durum 12 yaş öncesi çocuklarda ama özellikle okul öncesi yaştaki çocuklarda,ilaçsız olarak davranış terapileri(Aba terapi), dikkat, odaklanma çalışmalarıyla tedavi edilebilmektedir.

Okul öncesi yaşlarda ilaç yerine eğitim çalışmalarıyla çeşitli terapiler tavsiye edilmektedir.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani dikkat dağınıklığıyla hiperaktivitenin(Dehb) birlikte ortak özellikler göstererek ilerleyen yaşlarda çocuğun sosyal hayatını olumsuz etkilmesiyle akademik başarısızlıklara yol açabilmektedir.

Gelin hep birlikte dikkat eksikliği, hiperaktivite, dehb kavramlarının ne olduğuna, nedenlerine, çocuklarda bebeklerdeki belirtilerine, çeşitlerine göz atalım.

Hiperaktif çocuklar hakkındaki tavsiyeler, müzik, spor, egzersiz, istatistikler ve ilaçlar hakkında ki güncel bilgiler hakkındaki sorulara cevap arayalım.

İçindekiler

 1. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedir? DEHB nedir?
 2. DEHB nedenleri nelerdir?
 3. Bebeklerde DEHB belirtileri
 4. Çocuklarda DEHB belirtileri
 5. DEHB çeşitleri nelerdir?
  • Dikkat eksikliği
  • Hiperaktivite bozukluğu
  • Dehb
 6. Çocuğumun DEHB olduğunu nasıl anlarım? Yetişkinler için kılavuz(DSM 5’e göre)
 7. Hiperaktif çocuk sahibi annelere ve ailelere öneriler
 8. Yetişkinlerde dikkat eksikliği(Dehb) belirtileri nelerdir?
 9. DEHB tanısı nasıl konulur?
 10. DEHB testi nedir?
 11. DEHB testleri hangileridir?
 12. DEHB hangi sorunlara eşlik etmektedir?
 13. DEHB ile karıştırılan diğer sorunlar nelerdir?
 14. DEHB ve geç konuşma arasında bağlantı var mıdır?
 15. DEHB görülme sıklığı ve istatistikleri nelerdir?
 16. DEHB(Dikkat eksikliği ve hiperaktivite) tedavisi nasıl yapılır?
 17. Özel eğitim ve rehabilitasyon süreçleri ve faydaları nelerdir?
 18. Dikkat eksikliği ilaçları nelerdir?
 19. Müzik ile Hiperaktif çocuk ve yetişkinler
 20. Spor-egzersiz ile Hiperaktif çocuk ve yetişkinler
 1. DEHB DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR?


Dehb, Hiperaktivite, dürtüsellik, dikkat eksikliği gibi adlandırmalar iletişimle birlikte davranış problemlerine neden olan nörogelişimsel bir bozuklukluğu tanımlar. Her ne kadar bazen hastalık olarak tarif edilsede bulaşıcı olmadığının bilinmesi önemlidir

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığında Bazal gangliya ve Beynin ön bölgesindeki boyut farklılıkları ya da daha az kan akışı ile ilgili olan bağlantılara, bilimsel kaynaklarda atıf yapılmaktadır.
Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu(Dehb) yaşayan çocuklar ve yetişkinlerde, davranışların hakimiyetini yaş ile doğru orantılı sağlanamaması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
Daha çok 6 ila 12 yaş arasında teşhis edilmektedir çünkü davranışlar bu yaşlarda daha fark edilir olur. Çocuklarla ergenler arasında görülme sıklığı %5 ila %8 arasında olduğu tahmin edilmekte iken yetişkinliğe %3 oranında taşındığı düşünülüyor.(CDC hastalık araştırma merkezi verileri Amerika)
Araştırmalara göre son 10 yılda yaygınlığında 2 kattan fazla artış yaşandığı bildirilmektedir.
Bu astronomik artış kısmen hastalığın tanınmasıyla farkındalığın artmasına bağlanmaktadır.
Çocuğun iletişim becerileri özel eğitim ve rehabilitasyon eğitimleriyle sosyalleşme üzerine geliştirilmelidir.
Yapılan bazı çalışmalarda 18 yaşına kadar olan zihinsel gelişmenin %30 oranında 8 yaş öncesi olduğu akılda tutularak, okul öncesi erken teşhis ile çözüm sağlanmalıdır.

 1. HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI BOZUKLUĞU NEDENLERİ NELERDİR?


Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedenleri nelerdir?
Bu soruyu maddelerle açıklayalım fakat öncelikle belirtmek gerekir ki ”dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu” nedenleri kesin olarak bilinmemektedir ancak bazı bulgular tespit edilebilmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda olmayanlara göre bir takım olası farklılıklar tespit edilmiştir.

Dehb farklılığına yol açabilecek olacak nedenler

 • Erken doğum (37 hafta öncesi doğum)
 • Yeni doğan bebeklerde düşük ağırlık.
 • Hamilelik sırasında sigara, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı.
 • Sezeryan doğum.1
 • Beyin hasarı ya da kafa travmaları
 • Hamilelik sırasında veya genç yaşlarda çevre etkisi(örneğin vücutta biriken kurşun gibi ağır metaller)2
 • Demir eksikliği, dikkat eksikliğinde şüphelenilen faktörlerdendir.
 • B6, B12, magnezyum gibi eksikliğinde yorgunluk yapan ve hafızayı olumsuz etkileyen vitamin eksiklikleri.
 1. BEBEKLERDE HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklerde hiperaktivite ve dikkat eksikliği(Dehb) konusu zor tespit edilebilen bir durumdur.
Çünkü 5 yaş öncesi belirti göstermeyen dehb, sosyal hayattaki davranışlar, çoğu zamanda dil konuşma ile görünür olduğu için 5 yaş öncesi çocuklarda, bebeklerde tanımlanması pek mümkün değildir.
Bebeklerde hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı bozukluğu konusunda 5 yaşına kadar sadece ebeveyn eğitimi ”DEHB konusunda dünyada otorite kabul edilen Amerikan Psikiyatri Derneği(APA) tarafından” önerilmektedir.

 1. ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİF BELİRTİLER NELERDİR?


Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı başka bir deyişle DEHB belirtileri ağırlıklı olarak 6 ila 12 yaş arasında tespit edildiğinden belirtiler daha çok sınıf içi sosyal ortamlarda görünür hale gelmektedir.

Çocuklarda dehb belirtileri

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (Dehb) yaşayan çocuklarda sınıfta öğretmenlerini dinlemiyor görüntüsü oluşabilir.
 • Dikkat eksikliği yaşayan çocuklar ya da hiperaktif çocuklarda yaşıtlarına akademik olarak yetişmek zor olabilir.
 • Dikkat eksikliği olan çocuklarda disiplin sorunları baş gösterebilir, disipline etme girişimlerine yanıt vermiyor görünebilirler.
 • Dehb belirtileri gösteren çocuk kasten yaramaz değildir, sorunun nörogelişimsel yapısal bir bozukluk olduğu unutulmamalıdır.
 • Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat dağınıklığı Erkek çocuklarda kızlara göre 4 ila 10 kat daha yaygın olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. 3
 • Dehb konusunda çocuklarda ve bebeklerde, Amerika Psikiyatri Derneği 6 yaşına kadar sadece ebeveyn eğitimi önermektedir.
 • Hiperaktif ve dikkat eksikliği belirtisi gösteren çocukların 6-12 yaş arasındaki tedavisinde öncelikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki davranışsal dikkat terapileri , uluslararası çalışmalar ve APA tarafından tavsiye edilmektedir.
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon süreçleri ile dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tedavisi noktasında eğitim başarısız olduğunda psikofarmakolojik tedavi düşünülmelidir.
 • Erken teşhis edilmesiyle çocuklarda davranışlar kontrol edilebilmektedir böylece ilerleyen yaşlarında üretken, başarılı bireyler olarak yollarına devam edebilmektedirler.
 • Dikkat edilmesi gereken nokta ailelerin telaşsız ama uyanık olmaları çocuklarında anormallik hissettikleri anda tıp doktoru ya da psikiyatristlerden yardım almaları, ardından öncelikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki davranış terapileri ile tedaviye başlamalarıdır”.
 1. ÇOCUKLAR VE YETİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE NASIL ANLAŞILABİLİR?


Çocuklarda ve yetişkinlerde hatta bebeklerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu teşhis etmek için kullanılan temel kaynak Amerikan Psikiyatri Derneği ”APA” tarafından yayınlanan ”DSM 5” kitapçığı tanımlamalarıdır.

Aşağıdaki maddeleri inceleyerek dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu konusunda tanı koyabilir en azından tıp doktoruna görünmeden önce çocuğunuz için fikir sahibi olabilirsiniz.

 1. DEHB ÇEŞİTLERİ NELERDİR
 • Dikkat eksikliği
 • Hiperaktivite ve dürtüsellik
 • Her ikisinden eşit derece olması durumu olarak 3 bölüme ayrılmaktadır.


Amerikan Psikiyatri Derneğinin 5. kitapçığına göre(DSM 5) aşağıda açıklanan maddeleri inceleyerek kendinizde ya da çocuğunuzdaki sorunlardan şüphe ederek, uzman desteği talep edebilir, teşhis için bir tıp hekimine başvurabilirsiniz.
Özel eğitim ve rehabilitasyon ile eğitim süreçleri, teşhis aşamasından sonra sonra başlar.

DİKKAT EKSİKLİĞİ BOZUKLUĞU SKALASI (DSM5 – APA Amerika Psikiyatri Birliği)


16 yaşa kadar çocuklar için eğer aşağıdaki maddelerden 6 veya daha fazlası.
17 yaş üstü yetişkinler için eğer maddelerden 7 veya daha fazlası.
Dikkat eksikliği belirtileri eğer 6 aydan fazladır mevcut ise lütfen bir uzmana danışınız.

 • Dikkatin çok çabuk dağılması.
 • Dikkat ve odaklanmayı sürdürmekteki zorluklar.
 • Dikkat dağınıklığı neticesinde ortaya çıkan unutkanlık sonucu kaybolan eşyalar.
 • Dikkat eksikliği sonucu kararlaştırılmış etkinliklerin sıklıkla unutulması.
 • Odaklanmada yaşanan zorluklar neticesinde karşısındaki konuşmacıya karşı ilgisiz görünme.
 • Dikkat eksiklği neticesinde verilen görevi çabuk terk etme eğilimi.
 • Dağınık olma durumu. Bu sorundaki asıl sebep aslında kişinin yaptığı eylemi çabuk terk edip başka bir görev edinmesi ile arkasında bıraktığı işi unutması ile karakterizedir.


HİPERAKTİVİTE VE DÜRTÜSELLİK SKALASI


Hiperaktivite ve dürtüsellik sorunu yaşayan çocukların aileleri ve yetişkinler aşağıdaki maddeleri inceleyerek hiperaktivite ve dürtüsellik konusunda uzman desteğine ihtiyacı olup olduğuna karar verebilir.


16 yaşına kadar olan çocuklarda 6 veya daha fazla madde
17 yaş üstü yetişkinlerde 5 veya daha fazla madde
aşağıda sıralanan maddelere 6 aydır devam ediyor ise lütfen bir danışmana başvurunuz.

 • Hiperaktif ve dürtüsellik yaşayan çocuklar ve yetişkinler aşırı aktif uzuv hareketleri gösterebilirler
 • Hiperaktivite ve dürtüsellik yaşayan çocuklar ve yetişkinler Hareketsiz ya da huzurlu oturamamak
 • Yetişkinlerde rahatsız edici dercede huzursuzluk, çocuklarda aşırı enerjik sürekli koşma ve tırmanma hali
 • Sessiz aktivitelere katılmada yaşanan zorluklar
 • Konuşma sırasını beklemede zorluklar
 • Sorulan sorular tamamlanmadan cevapları telaşla yanıtlamak
 • Başkaları konuşurken müdahale etmek ve kesintiye uğratmak
 • Bu durumlar aslında kişinin kendisini yorması ile birlikte, sosyal çevresinin de yorulması sonucunu doğurmaktadır.


DEHB SKALASI (DİKKAT EKSİKLİĞİ VE DÜRTÜSEL HİPERAKTİVİTENİN BİRLİKTE BULUNMASI)

Yukarıda maddeler halinde özetlenmiş Dikkat eksikliği ve hiperaktivite dürtüsellik sorunlarının birbirine yakın ölçüde yoğun olarak görülme halidir.

 1. HİPERAKTİF ÇOCUK SAHİBİ ANNELER VE AİLELERİNE ÖNERİLER


Hiperaktif çocuk sahibi aileler için DEHB ile ilgili bilinmesi gereken bazı tavsiye ve öneriler 7 maddede özetlenmiştir.

 • Hiperaktif çocuk sahibi aileler olumlu olmaya çalışmalıdır.
 • Bir sistem kurularak ona bağlı kalınmalıdır.
 • Hareket sonunda uyku teşvik edilmelidir
 • Kurallar ve beklentiler net olmalıdır
 • Sağlıklı beslenmenin zihni olumlu etkilediği bilinmelidir.
 • Çocuğa nasıl arkadaş edinileceğini öğretilmelidir
 • Sorunun, kapsamlı bir tedavi yöntemiyle aşılabileceğini unutmayın. Eğitim, tıp desteği, egzersiz, müzik vs.
 • Eğer teşhis konulduysa özel eğitim kurumlarından devlet destekli ücretsiz eğitim alabilirsiniz.
 1. YETİŞKİNLERDE HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ VE SOSYAL HAYATA YANSIMALARI NELERDİR?


Dehb, kişinin yetişkinlikte sosyal hayatına olumsuz etkileri olabilecek bir farklılıktır.
Yetişkinlikte dehb farklılığının sosyal hayata yansıması
Dürtüsel harcamalar nedeniyle mali sıkıntıya girme
Zamanında fatura ödemesi yapılamaması
Ev işlerini tamamlamamak
Günlük yaşam organizasyonlarını yönetmede başarısızlık
Kronik olarak çok yoğun hayal kırıklığı
Konulan hedeflere ulaşılamamasından ötürü kronik stres, endişe
Başarısız notlar sebebiyle akademik başarısızlık yaşama
Yetişkinlerde evlilikte aşırı çatışma
Çok sık iş değiştirme
Madde kullanımı.

 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TANISI KİMLER TARAFINDAN KONULUR?


Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu tanısı tıp uzmanları; çocuk doktoru ya da psikiyatristler tarafından konulur.
Teşhis konulduktan sonra özellikle okul çağındaki çocuklarda özel eğitim ve rehabilitasyon ile çocuğun davranışları sosyal hayata uyum sağlayabilecek şekilde düzenlenmeye çalışılır.
Bu sayede yetişkin yaşlara gelmeden okul başarısızlığı, sosyal iletişim bozuklukları ya da akademik başarısızlığın önüne geçilmiş olur.
Dsm5’e göre artık tanı konurken doktorların; hafif, orta ya da ağır olarak sınıflandırma yapmaları gerekmektedir.

 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TESTİ NEDİR?


Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu testi çocuklar ve yetişkinler için farklıdır. Kişinin dehb olup olmadığını anlamak için yapılan yazılı veya görsel testlerdir. Test sonuçları tıp hekimleri tarafından incelenir test sonuçlarından sonra tanı tıp hekimleri tarafından konur fakat bir uzmana başvurmadan önce kendi kendinizi tanımlamak en azından fikir sahibi olmak için 6. maddeyi inceleyebilirsiniz.

 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ TESTİ HANGİLERİDİR?


Yetişkinlere çocuklardan farklı olarak test uygulamaktadır.
Çocuklarda DEHB, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu testi
Conners testiSwanson Nolan Pelhalm testi

Vanderbilt
Conners testiSwanson Nolan Pelhalm testi

Vanderbilt
Dikkat eksikliği belirtileri nedir, dikkat eksikliği testi

Yetişkinlerde DEHB dikkat eksikliği ve hiperaktivite testleri
Conners testi (yetişkinler için)
Yetişkin kendini değerlendirme testi
Wender Utah testi
Ayrıca Dünya Sağlık testi adı verilen testler bulunmaktadır. DSM-5 tanı koyma rehberi wisconsin, moxo testi gibi testler de bilinmektedir.

 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTEYE EŞLİK EDEN DİĞER SORUNLAR


Dehb; genetik, hormonal ve çevresel nedenleri olan nörogelişimsel bir farklılıktır.
Aynı ortak genlerden etkilenen nörogelişimsel birçok farklılık mevcuttur.

Dehb eşlik eden farklılıklar
Öğrenme güçlükleri
Okuma, Yazma zorlukları
Disleksi
otizm spektrum bozukluğu(otistik çocuklarda sıklıkla hiperaktivite görülmektedir)
Anksiyete ve yıkıcı davranış bozuklukları
Epilepsi vs.

 1. DEHB İLE SIKLIKLA KARIŞTIRILAN DİĞER SORUNLAR


Dehb nadiren tek başına ortaya çıkar.
Dehb’in nörogelişimsel bir farklılık olduğundan bundan dolayı ortak genlerden kaynaklı benzer durumlar ile ortaya çıktığını belirtmiştik.

Şimdide sıklıkla Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla karıştırılan durumlara göz atalım Araştırmaların gösterdiğine göre dehb belirtileri gösteren kişilerin üçte ikisinden fazlasında, sosyal hayata adaptasyon sorunlarıyla birlikte öğrenme güçlüğü, akademik başarısızlık ile birlikte görülmektedir.

DEHB ile karıştırılan belirtiler


Tiroid hormonu ile ilgili sorunlar ve epilepsi ile karıştırılabilecek belirtiler gösterebilmektedir.
Tiroid hormonuna direnci olan yetişkin hastaların %42 si DEHB tanısı almışlardır. Daha sonra yapılan çalışmalarda tiroid hormon düzeyleri Hiperaktivite/dürtüsellik arasında ilişki bulunmuş ancak dikkat eksikliği ile ilişki bulunamamıştır(hauser 1997).

 1. DEHB – GEÇ KONUŞMA ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?


Dehb farklılığıyla geç konuşma arasında bağlantı olabilir çünkü dikkat yanında dinleme alışkanlığı öğrenmeyle ilişkilidir.
Dehb olan çocuklarda beyin ön lobunun küçük olmasıyla bağlantılı olarak ön lobda daha az kan akışı olduğunu gösteren bazı çalışmalar mevcuttur.
Daha küçük kaudat çekirdeği, dopamin, norepinefrin gibi sistemlerin etkilenmesi de gözlemlenebilmektedir.
Yukarıda belirtilen yapısal sorunlar dil konuşma ya da davranışsal sorunlara yol açabilmektedirler.

 1. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE GÖRÜLME SIKLIĞI İSTATİSTİKLERİ


Bugün Amerikan Psikiyatri Derneğinin açıklamalarından anlıyoruz ki çocukların %5’iyle %8’i dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğundan etkileniyor ayrıca DEHB bozukluğu olan çocukların yarısı belirtileri yetişkin yaşlarına taşımaya devam ediyorlar yani hiperaktif olduklarından haberleri yok ya da önemsemiyorlar.
Erkek çocuklarda görülme sıklığı kız çocuklardan 4 kat fazladır.
Halbuki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda yetişkinler kadar sosyal hayatta zorluklar yaşamaktadır. Bundan dolayı toplum adaptasyonu konusunda farkına bile varmadan başarısızlıklar, anksiyete sorunlarıyla boğuşmaktadırlar.Dikkat eksikliği nedir, istatistikler ve görülme sıklığı
Yani DEHB teşhisi konulmamış birçok yetişkin bugün hayatlarına bundan habersiz devam etmekteler. DEHB güncel istatistiklerinin sürekli olarak takip edilmesi aslında nasıl bir gelişim gösterdiğinin irdelenmesi yetişkinlerin konuya olan farkındalığının geliştirilmesi, toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır.

 1. TEDAVİ AŞAMASINDA DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU HAKKINDA NE SÖYLENEBİLİR?


Tedavi konusunda teşhisin önemi büyüktür, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ağırlıklı olarak 6-12 yaş arasında teşhis edilir.
Dehb nasıl tedavi edilir
”Aile, özel eğitim , ilaç kullanımı” üçgeninde tedavi uygulandığı bilinmektedir.
Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğinin yetişkinliğe ulaşmadan çocuklukta uygulamaya konulması gerekmektedir. Tıp hekimleri tarafından yazılan ilaçlar ile tedavi ilk planda çocuklardan ziyade yetişkinlerde düşünülmelidir.
Çocuklarda 6 yaşına kadar ebeveyn eğitimi öncelikli iken sonraki yaşlarda özel eğitim ve rehabilitasyon tedavi süreçlerine dahil edilmelidir.
Tedavinin başarısı aile, uzman öğretmenler ve tıp doktoru rehberliğinde sonuca ulaşır.

 1. İLAÇLARIN DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Çocukluklarda ilaç kullanımı 12 yaş öncesinde tavsiye edilmemektedir. 6 yaşa kadar ebeveyn eğitimi, 6-12 yaş arasında özel eğitim, dikkat, dil konuşma, davranış eğitim terapisi tavsiye edilmektedir.
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ilaçları konusunda Amerika Psikiyatri Derneğiyle(APA) otorite kuruluşlar tarafından yapılan akademik tavsiyelerde, ilaç kullanımı okul çağı çocuklarda özellikle okul öncesi yaşlarda tavsiye edilmemektedir.
Çocuklarda özel eğitim ve rehabilitasyon süreçleri okul öncesi yaşlarda başlamakla birlikte ilerleyen yıllarda ergenlik sonrası ya da yetişkinlikte ilaç kullanımıyla ilgili 200’den fazla çalışma, ilaçlarla psikososyal tedavilerin etkinliğini saptamıştır.
DEHB tedavisinde Stimülan grubu ilaçlar, dekstroamfetamin, pemolin, metilfenidat gibi uyarıcı ilaçlar sıklıkla kullanılmakta, etkinlikleri bilinmektedir.

 1. ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON SÜRECİNİN DEHB İLE İLİŞKİSİ NEDİR?


Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, eğitimlerine başlanabilmesi için Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu teşhisinin tıp doktorları tarafından yapılmış olması gerekmektedir.
Özel eğitim alması gereken çocukta DEHB, nörogelişimsel bir farklılıktır yani çocuk kasıtlı yaramaz değildir.
Bireyin çocuk ya da yetişkin olmasına bağlı olarak tedavi yöntemleri farklılaşmaktadır.
Özel eğitim ve rehabilitasyon süreçleri özellikle çocuklarda ailenin özellikle annelerin tedaviye entegre olması ile çözüme kavuşturulmaktadır.
Özel eğitim ve rehabilitasyon süreçlerinin çocuklarda erken uygulanması kişinin yetişkinliğe bu sorunu taşımaması anlamına geldiğinden akademik başarı ve okul başarısızlığı konularında önem arz etmektedir.
Çocukların ileri ki yaşlarda sosyal iletişim güçlükleri sebebiyle akademik ya da okul başarısızlığı yaşamasının önüne geçmek için lütfen devlet destekli ve ücretsiz birebir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen özel öğretim hizmetlerinden faydalanın.
Çocukların okula başlamadan tedavi süreçlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki terapi yöntemlerinin dahil edilmesi çocuğun geleceğine yapılan bir yatırım olduğu unutulmamalıdır.

 1. MÜZİĞİN HİPERAKTİF ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ


Hiperaktif çocuklarda, dikkat eksikliği yaşayan yetişkinler gibi “müzik” dikkatin toplanmasına yardımcı olması ve DEHB belirtileri gösteren bireylerde odaklanmayı kolaylaştırması bakımından önemine vurgu yapılmaktadır .
Müziğin Dehb üzerindeki olumlu etkileri
Müziğin insan vücudunda yarattığı olumlu etkiler sayesinde dikkat dağınıklığı ile hiperaktivite bozukluğu yaşayan çocuklarda dinlendirici, sakinleştirici etki gösterebilir.
DEHB teşhisi konmuş çocuklarda genellikle düşük dopamin düzeyleri üzerinde olumlu etki göstermektedir ki ”dopamin; odaklanma, motivasyon, dikkat” ile ilgilidir. Dopamin düzeyinin artması ile konsantrasyon artmaktadır.
Müziğin profesyonel olmasına gerek yok, doğaçlama bir müzik olabilir, kendi çaldığınız enstrumanla ürettiğiniz müzikler olabilir. Müziğin konsantrasyonu arttırmasıyla sosyalleşme, odaklanma, dil konuşma, duyu bütünleme çalışmaları daha verimli olabilir.
Dinlemekten hoşlandığınız müzikler de olabilir.
Müziğin vücutta dopamin seviyesini yükselttiği bilinmektedir buna istinaden DEHB üzerinde olumlu etki yaratabileceği söylenebilmektedir.
Beyaz gürültünün DEHB üzerinde olumlu etkisi olduğu bildirilen çalışmalar mevcuttur.
DEHB’le ilgili yapılan bazı çalışmalardaysa Klasik müzik ”mozart, vivaldi ya da handel” gibi bestecilerin müziklerinin beyin frekansları, hormonlar üzerindeki olumlu etkisinden ötürü tavsiye edilmektedir.


Kızılderili kabilelerinden Arizona Papagos yerlilerini konu edinen Papago Women kitabının yazarı Ruth Underhill’in söylediği şu söz dikkat çekicidir. ‘ Kızılderililerde şarkıyla müzik sadece kendini ifade etmek değildi. Doğanın güçlerini çağıran, onları insan iradesinde birleştiren bir sihirdi. İnsanlar ipeği iyileştirmek, ekinleri büyütmek için belada, tehlike içinde şarkı söylüyorlardı”


DEHB belirtileri taşıdığı düşünülen sanat ve bilim dünyaından birçok ünlü aspergerli ve ünlü otistik ismin olduğunu ifade edebiliriz.

 1. DEHB’Lİ ÇOCUKLARDA SPOR EGZERSİZİN YERİ


Dehb – spor – ergoterapi konusu hem çocuğun enerjisinin atılması hem de hormon seviyelerini dengelemesi açısından önemlidir.
Dehb – egzersizler – duyu bütünleme – hormon dengesi – öğrenme ilişkisi
Dehb konusunda sporla egzersizin bazı hormon seviyelerinin yükselmesiyle bağlantılı olduğu bilinmektedir.
Egzersiz sonucunda vücutta norepinefrin, dopamin, seratonin gibi nörotransmiterlerin arttığı birçok çalışmayla kanıtlanmıştır.
“Norepinefrin” dikkatin, tepki davranışlarının doğasını belirler. Daha çok bilinen adıyla noradrenalin

“Dopamin” dikkat, hafıza, öğrenme, hareket koordinasyon, uyku, motivasyola ilişkilidir. Seratoninle birlikte mutluluk hormonlarından birisi olarak bilinir

“Seratonin” mutluluk hormonu olarak bilinir. Düşüklüğü depresyonla anksiyeteye atıf yapmaktadır.
Egzersiz – spor yapmak endorfin salgılanmasını sağlar böylece gerginlikle stres azaltılabilir.

Özel eğitim birimlerinin duyu bütünleme ve ergoterapi birimleri bu konuda yardımcıdır.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon ve duyu bütünleme birimlerden ihtiyaç duyuluyorsa destek alınması gereken birimler olduğu unutulmamalıdır.

Harward TH Chan Halk Sağlığı Okulu’nun yaptırdığı araştırmaya göre günde 15 dakika koşmanın ya da 1 saat yürümenin major depresyon riskini %26 azalttığı tespit etti.
Yani hiperaktif ya da dikkat eksikliği yaşayan çocuklar ve yetişkinler egzersiz ve spor yapınca bedenimizdeki sistemler ritalin ve adderall gibi dehb ilaçları ile aynı şekilde çalışırlar.

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nörogelişimsel yapısal boyutlarına egzersizin etkisi, yukarıdaki hormonların tanımına dikkat edildiğinde ortaya çıkacaktır.
Son olarak belirtmek gerekir ki dehb, hiperaktivite bozukluğu ya da dikkat dağınıklığı olan çocuklarda spor, uyku düzenini sağlamaya yardımcı olacak, sağlıklı dinlenme ile ahenk yaratacaktır.

Son olarak DEHB konusunda uzman tavsiyelerini almayı ihmal etmeyin lütfen. DEHB güncel istatistiklerinin sürekli olarak takip edilmesi, nasıl bir gelişim gösterdiğinin irdelenmesi yetişkinlerin konuya olan farkındalığının geliştirilmesi, toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. Aileler ve annelerin dikkat eksikliği uzman tavsiyelerini takip etmelerini şiddetle öneriyoruz.
Sevgilerle Derinçocuk Özel Eğitim ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Okulları …↑ Sayfa başı ↑
Devlet destekli olarak ücretsiz, eve kadar servis imkanıyla eğitimlerimiz aralıksız devam etmektedir. İletişim adresleriyle telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

ANASAYFA

Kaynak 1 : Nih

Kaynak 2 : Nhs

Kaynak 3: Cdc

Kaynak 4: Helpguide

DEHB ile Bağırsak Florası arasındaki ilişki

Tamamen gülünç gelebilir, ancak DEHB yani dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu bağırsak florasında oluşan bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Mikrobiyotayı hedefleyen probiyotik desteği bu anlamda açıklayıcı olabilir.

Bu teori, Batı tıbbının bir nörotransmiter eksikliğinden kaynaklanan DEHB görüşünden radikal bir sapmadır.

Bununla birlikte, artan kanıtlar DEHB’le bağırsak florası sistemi problemleri arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Bağırsak florası sistemiyle sinir sisteminin birbiriyle nasıl güçlü bir ilişki içinde olduğunu öğrendiğinizde, bu teorinin neden mantıklı olduğunu anlayacaksınız.

İnsan Bağırsak sistemi

İnsan Bağırsak florası sistemi, maddelerin yiyecek olarak girip atık olarak bıraktığı uzun bir tüpten çok daha fazlasıdır. Bağırsak sistemi, vücutta enterik sinir sistemi adı verilen kendi sinir sistemine sahip tek sistemdir.

Enterik sistem sadece omurilik kadar çok nörona sahip değildir; aynı zamanda gerçek sinir sisteminden daha fazla serotonin (mutluluk hislerinden sorumlu nörotransmiter) üretir. Bilim adamlarının enterik sinir sistemine atıfta bulunmak için “ikinci beyin” terimini kullanmasının nedeni budur.

Bağırsak sistemi, bağırsak florasının zengin bir ekosistemini barındırır – bağırsakların besin emilim işlevlerinin çoğundan sorumlu olan yüzlerce sağlıklı bakteri türü. Bağırsak florası sindirime yardımcı olur, vitaminleri sentezler, besinleri emmeye yardımcı olur ve doğal bir filtre görevi görerek toksinlerin, kanserojenlerin ve diğer zararlı bakterilerin vücuda girmesini engeller.

Tabii ki, gastrointestinal kanalda maya gibi kötü bakteriler de var, ancak bunlar bağırsak ekosisteminin yalnızca% 20’sini oluşturuyor. Diğer% 80’i bifidobacteria ve lactobacillus gibi sağlıklı bakterilerden oluşur.

Sağlıklı bakterilerin kötü bakterilere oranı 80-20 korunduğu sürece gastrointestinal sistem ve enterik sinir sistemi sağlıklı kabul edilir ve DEHB yada otizm gibi sorunların ortaya çıkma ihtimalide azalır.

Bağırsak Florası neden bozulabilir?

Bağırsak florasının sağlıklı dengesini ne bozabilir ve dengesiz bir bağırsak veya disbiyoza neden olabilir? Besin intoleransları, yüksek şekerli diyet, antibiyotikler ve stres, dengesiz bir bağırsağın başlıca nedenleridir.

Çocuklar arasında disbiyoz genellikle, yanlış sindirildiğinde zararlı peptidler oluşturan proteinler olan glüten ve kazeine karşı toleranssızlıktan kaynaklanır. Sanayileşmiş ülkelerin en yüksek DEHB, hiperaktivite ve otizm vakalarına sahip olması şaşırtıcı değildir

Şeker yüklü ikramlar, yüksek sütlü yiyecekler ve işlenmiş gıdalar pratik olarak diyetin temel dayanaklarıdır . Daha yüksek yaşam standardı, ailelerin antibiyotiklere kolay erişimini de sağlar.

Bağırsak florası nasıl bozulur, Disbiyoz faktörü

Disbiyoz yerleştiğinde ve zararlı bakteriler iyi bakterileri aşırı doldurduğunda, bağırsakta fazla miktarda toksin ve iltihaplı bileşik bulunur, bu da bağırsak zarını tahriş eder ve filtrasyon işlevini yerine getirmesini engeller. Toksinleri dışarıda tutmak ve besinleri emmek yerine, astar tam tersini yapar ve toksinler kan dolaşımına sızar.

Dolayısıyla DEHB, hiperaktivite veya otizm benzeri belirtiler gösteren çocuklarda olduğu gibi “sızdıran bağırsak sendromu” terimi ortaya çıkar. Kandaki toksinler sonunda beyne ulaşır ve burada beyin dalgası aktivasyon modellerini ve nörotransmiterlerin üretimini bozarlar.

Disbiyozun yanı sıra, başka bir gastrointestinal problemler birçok DEHB, otistik ya da hiperaktif çocuğu rahatsız etmektedir.

Kanadalı bir fonksiyonel tıp uzmanı olan Dr.Michael Lyons, DEHB olan çocukların% 65’inin bağırsakta bulunan besin ve minerallerle beslenen bağırsak parazitlerine de ev sahipliği yaptığını keşfetti.

Bağırsak parazitleri neden kaynaklanır?

Bağırsak parazitleri tipik olarak kontamine yiyecek veya sudan veya çocukların toprak veya dışkı ile oynadıktan sonra ellerini yıkamayı unutmalarından kaynaklanır.

DEHB olan çocuklar arasında gastrointestinal problemler yaygın olduğundan, bütüncül bir tedavi planı her zaman gastrointestinal fonksiyon ve bağırsak florasının test edilmesini içermelidir. Sadece semptomlardan kurtulan reçeteli ilaçların aksine, bu tedavi, çocuğun zararlı yan etkiler olmadan DEHB’yi yenebilmesi ve sadece uzun vadeli faydalar alabilmesi için bozukluğun kökenini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

Dr. Yannick Pauli, DEHB’ye doğal yaklaşımlar konusunda uzmandır ve popüler kendi kendine yardım ev programı The Unritalin Solution’ın yazarıdır . İsviçre’nin Lozan kentindeki Centre Neurofit’in direktörüdür ve DEHB’li çocuklara bakma tutkusu vardır. DEHB nedenleri hakkında daha fazla harika bilgi için bağlantıya tıklayın .

Kaynak : Dr. Yannick Pauli

DERİNCOCUK ANA SAYFA